žákovská knížka | návod

Dění ve škole

Výzdoba pro Magistrát m. Ústí n. L.

Dne 12. června byli vybraní žáci pozváni na Magistrát města Ústí nad Labem, aby zde prezentovali výtvarné práce naší školy. Foto...

8. a 9. tř. - Výtvarná výchova - soutěž Romano suno

Výkresy 8. a 9. třídy, které jsme poslali do soutěže "Romano suno". Foto...

8. tř. - Výtvarná výchova

Dne 4. června si žáci 8. třídy přišli do DDM v Ústí nad Labem pro cenu za 1. místo v soutěži "Hrad Střekov 100x jinak". Foto...

8. a 9. tř. - Domácnost

Z plastových lahví jsme vykouzlili ozdobné šperky. Foto...

6. tř. - Pracovní činnosti - první úroda

Na školním pozemku si děvčata ze 6. třídy sklidila první úrodu ředkviček 2. května 2013. Foto...

Výtvarná výchova - obrázky do soutěže "Svět očima dětí"

Naši žáci se zúčastnili soutěže "Svět očima dětí", kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra. Žáci 7. a 8. tř. své práce prezentovali v soutěžní výtvarné kategorii - "20 let Armády ČR". Foto...

Děti z 0., 1.A a 4.B výtvarně zpracovaly téma "Tísňové volání" a děti z 1.B a 2.A si vybraly téma "Cesta do školy".

Kroužek dovedných rukou

Konečnou prací v kroužku byl jarní rozkvetlý svícen, který je vytvořený metodou origami. Foto...

8. tř. - Domácnost

Na pracovních činnostech jsme vyrobili ke "Dni matek" závěsná dřevěná srdíčka. Foto...

Kroužek dovedných rukou - Den matek

Pro naše maminky jsme si opět připravili dárky, které se určitě budou líbit! Foto...

8. tř. - Domácnost - batika

Takto jsme si nabatikovali ubrousky, jen se podívejte, jak se povedly! Foto...

8. tř. - Výtvarná výchova - soutěžní obrázky

Naše třída se zúčastní soutěže "Střekov 100x jinak" a pro UNESCO jsme ztvárnili naše pojetí "Voda". Foto...

9. tř. - Pracovní činnosti

To jsou výrobky žáků 9. třídy, které zdobí naši školu. Foto...

6. tř. - Pracovní činnosti - bambuláčci

Děvčata ze 6. třídy si vytvořila pěkné "bambuláčky" pro radost i potěšení. Foto...

2. A - Pracovní činnosti

Práce žáků 2. A zdobí první patro naší školy. Moc se nám to povedlo, jen se podívejte, jak nám to sluší! Foto...

Přípravná třída - jarní výzdoba

V přípravné třídě jsme s dětmi přivítali jaro. Dětem se výrobky mooc povedly. Posuďte sami. Foto...

9. tř. - Domácnost - velikonoční pečení

Velikonoční pečení žáků 9. třídy. Foto...

Kroužek dovedných rukou - kraslice

Na Velikonoce jsme si vyrobili v kroužku velice netradiční kraslice. Foto...

8. tř. - Pracovní činnosti

V pracovních činnostech se žáci stali staviteli nebo konstruktéry? Posudťe, jak nám to jde od ruky. Foto...

Kroužek dovedných rukou - sněhuláci

V lednu a únoru jsme si vyrobili v kroužku sněhuláky, kteří nám za oknem určitě neroztají. Foto...

Zimní tvoření v přípravce

 Šikulové z přípravky už zvládají stříhat, lepit a malovat se štětcem, podivejte se, jak se jim zimni tvoreni povedlo..  Foto...

6. tř. - Pracovní činnosti - kozačky

Zima se objevuje i v naší výzdobě na chodbě, kterou vytvořily žákyně 6. třídy v pracovních činnostech. Foto...

8. tř - Pracovní činnosti, Domácnost

Při hodinách domácnosti se žáci 8. třídy naučili různě skládat ubrousky. S výzdobou naší školy také nezůstávají pozadu. Foto...

8. tř. - Pracovní činnosti

K Vánocům neodmyslitelně patří rozzářené oči dětí, ale i naše krásně nazdobené vánoční svícny, které si hrdě neseme domů. Foto...

Kroužek dovedných rukou - adventní věnce

Neúprosně se blíží adventní čas a my jsme dokončili adventní věnce, na které jsme patřičně pyšní. Foto...

7. třída - Domácnost

Pečeme vánoční cukroví a docela se nám to podařilo, chutnalo báječně! Foto...

5.B - Pracovní činnosti

Při vánočních hodinách pracovních činností pekly děti z 5.B perníčky a linecké cukroví. Další hodinu jsme si naše výtvory i nazdobili čokoládou a bílkovou polevou. Myslím, že dětem jejich cukrovíčko moc chutnalo, protože během chviličky zbyly jen prázdné talíře :)  Foto...

8. tř. - Domácnost

 Na hodinách "Domácnosti" vaříme, smažíme, pečeme jako téměř opravdoví kuchaři. Dokonce nás přišel navštívit i pan ředitel M. Košnar, kterého určitě přilákala vůně, která se line po celé škole .  Foto...

9. tř. - Domácnost

 Naši nejstarší žáci - devátˇáci to už při hodinách "Domácnosti" zvládají téměř profesionálně, jen si prohledněte, jak vypadá ukázkové prostření stolu.

Kroužek dovedných rukou

 "Kroužek dovedné ruce" začal na plné obrátky pracovat i v tomto školním roce. Máme zase plné ruce práce a "motalinkami papírových ruliček" se stali i mladší žáci, kterým to opravdu velmi dobře jde, jen se podívejte, jak nám to všem při práci sluší!  Fotogalerie

6. tř. - Pracovní činnosti

Děvčata ze 6. třídy se pracemi podílejí na podzimní výzdobě své třídy, ale i celého 2. stupně. Foto...

 

 

Aktuálně ze školy

Fotografování tříd

 Jako každý rok i letos jsme se před prázdninami společně vyfotili. Zde si můžete fotky jednotlivých tříd prohlédnout a případně stáhnout.

 

UNESCO  CUP

Zveme vás na 17.ročník turnaje v malé kopané.

Termín konání: 25.6.2013 (úterý) 
                         od 9,00 hodin
Místo konání: hřiště ZŠ Předlice

Pořadatel: Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p.o. 
Za finančního přispění města Ústí nad Labem

Dotatečně vložené foto...
 

 

DEN ROMŮ

V pátek 21. června 2013 od 14.30 jste srdečně zváni na DEN ROMŮ. Čeká vás  vystoupení taneční skupiny LION, pěveckého kroužku a malých bubeníků. Společně si můžete zasoutěžit o ceny, zastřílet ze vzduchovky a ochutnat tradiční halušky. Kdo vydrží do konce, dočká se i překvapení.

Těšíme se na vás na školním hřišti ZŠ Předlice.

Pořádá o. s. KHERORO a ZŠ Předlice

 

Ředitel ZŠ vyhlašuje ředitelské volno na den 5. 6. 2013 z důvodu nemožnosti personálního zabezpečení výuky v důsledku povodní. Ve dnech 6. 6. a 7. 6. (čtvrtek, pátek) proběhne výuka dle rozvrhu - bez odpoledního vyučování.

 

Zelenina s ovocem dají páku nemocem

.... tak se jmenovalo zábavné divadelní představení s písničkami a soutěžemi o zdravé výživě. Děti si připomněly, jak důležité jsou ovoce a zelenina v našem jídelníčku. Celé představení bylo nejen poučné, ale i velmi vtipné. Moc se nám líbilo. Foto...

Dopravní výchova - 4. A + 4. B

V úterý 14. 5. jsme naposledy vyrazili na dopravní hřiště do Krásného Března. Tentokrát jsme se opravdu moc těšili, protože vše co jsme se doposud naučili v hodinách teorie, jsme si mohli vyzkoušet v praxi. Nejprve nás sice čekal závěrečný test, ale pak už jsme mohli nasednout na kola a projet se po dopravním hřišti. Teď už víme, jak se má cyklista bezpečně chovat v silničním provozu. Foto...

Projektový den - Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací

 I. stupeň

 Dne 7.5. 2013 proběhl na naší škole projektový den na téma: Ochrana obyvatelstva za mimořádných situací. Ve svých třídách i venku pracovali všichni žáci od přípravného ročníku do 5. třídy. Zaměřili se nejen na správná telefonní čísla a integrovaný záchranný systém, ale prohlédli si riziková místa u nás v Předlicích a vyzkoušeli si poskytnutí první pomoci. Při sledování filmů s bezpečnostní tématikou viděli požáry, povodně a další mimořádné situace, do kterých se mohou děti dostat. Seznámili se pravidly, která platí jako prevence paniky. Poznali nové slovo – evakuace, připravovali si evakuační zavazadlo. Nižší ročníky své poznatky nakreslily, vyšší třídy byly otestovány. Nakonec jsme všichni svou práci prezentovali před ostatními. Viděli jsme obrázky a scénky, slyšeli jsme básničky i písničky o hasičích i záchranářích. Všem se nám projektový den líbil. Foto...

 II. stupeň

Žáci 2. stupně střídavě pracovali ve třídách na třech různých stanovištích, kde získávali a prokazovali své znalosti v oblasti resuscitace, obvazové techniky a v prevenci úrazů. Foto...

Opékání špekáčků

Dne 2. 5. se počasí konečně umoudřilo a my jsme si mohli opéct špekáčky na školním dvoře. Nechyběla ani čarodejnice, kterou vyrobili žáci 9. třídy. Foto...

Poděkování za reprezentaci školy na 5. Celostátním florbalovém turnaji dětských domovů

Touto cestou chceme poděkovat taneční skupině LION a pěveckému kroužku, vedeném p. Darvašem, p. Lukáčovou a p. Žigovou, za perfektní reprezentaci školy a umění žáků. Taneční soubor ve dnech 13., 20. 4., 27. 4. 2013 ve sportovní hale UJEP předváděl své taneční umění. Pěvecký kroužek zpíval 27. 4. 2013 v odpoledních hodinách na hradě Střekově účastníkům florbalového turnaje při vyhlašování výsledků turnaje. Vyhlašování se zúčastnili i významní hosté: za Magistrát města Ústí nad Labem PaedDr. Jan Eichler- radní, paní poslankyně Mgr. Gabriela Hubáčková, kastelán hradu Střekov. Soubor všechny zúčastněné rozezpíval. Ještě jednou chceme poděkovat všem zúčastněným žákům i dospělým, že v době svého volna byli ochotni předvést něco ze svého umění.

Za realizační tým DD a ŠJ Truhlářova 16, ÚL Mgr. et Bc. Lenka Mašátová

Mezinárodní projektový den

9. 4. 2013 se uskutečnil projektový den s vybranými žáky naší školy a žáky z Německa. Pracovali jsme společně ve 4 skupinách. Vyráběli jsme dvojjazyčné slovníky, památky Ústí nad Labem, Schwedtu nad Odrou, mapu s významnými výrobky, památkami ČR a SRN, zobrazili symboly jara ve městě i na vesnici. Výrobky jednotlivých skupin jsme odprezentovali a na závěr jsme si vyměnili drobné dárečky. Foto...

Velikonoce - Dům kultury

27. 3. 2013 se žáci 7., 8., 9. třídy zúčastnili akce "Velikonoce v Domě kultury", kde si vyzkoušeli netradiční zdobení kraslic. Foto...

Velikonoční výstava

Od pondělí 18.3. probíhá na naší škole ukázka velikonočních výrobků žáků jednotlivých tříd. Práce se dětem velice povedly. Přijďte se podívat sami.

 Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek a pátek 28. a 29. 3. budou velikonoční prázdniny. Do školy jdeme v úterý 2.4.

Velikonoční besídka

Dne 22. března si malí předškoláci připravili Velikonoční besídku pro rodiče a své spolužáky. Děti nám zazpívaly jarní písničky, zarecitovaly básně a nakonec si připravily i pár tanečků. Dětem i rodičům se besídka velmi líbila. Nakonec si každý rodič odnesl od svých ratolestí Velikonoční přání a doufám, že se zase všichni společně sejdeme. Foto...

tř. učitelka Holbíková Lucie

Velikonoční výzdoba

Takto jsme si vyzdobili na Velikonoce naši školu. Foto...

Pernštejni

V pondělí 11.2. k nám do školy zavítala skupina histrorického šermu Pernštejni, kteří nás seznámili s obdobím života a vlády českého krále a římského císaře Karla IV. Děti se seznámily s výzbrojí rytířů a mohly si vyzkoušet, jak to dříve vypadalo na rytířském klání.

Dárečky pro prvňáčky

Žáci celého druhého stupně vyrobili pro naše budoucí prvňáčky drobné dárečky. Foto...

"Univerzita Předlice"

Dne 24. 01. 2013 žáci, kteří vytvořili návrhy společenských šatů, byli pozváni na jejich prezentaci do Prahy. Celá akce je součástí doprovodného programu výstavy "Univerzita Předlice". Součástí programu byla i prohlídka významných památek - procházka po Hradčanech, návštěva chrámu sv. Víta, Zlaté uličky, ale i slavnostní oběd. Veletržní palác byl místem, kde se vybraní žáci připravovali na módní přehlídku společenských šatů. Děvčata nalíčili a učesali - stejně jako modelky. Zbylá část žáků navštívila Muzeum voskových figurin. Celý program byl zakončen nádhernou přehlídkou společenských šatů a všem to moc slušelo. Foto...

Návrháři z Předlic

Dne 10. 01. 2013 se žáci 7., 8., 9 třídy zúčastnili projektu "Návrháři z Předlic". Celá akce se odehrávala v domečku naší školy, kde vybraní žáci vytvořili devět modelů společenských šatů dámských i pánských. Foto...

8. a 9. třída Vánoce, besídka

Zase je tady poslední den před Vánocemi a my hodujeme, nadělujeme si dárečky a přejeme si jen to nejlepší do dalšího roku. Samozřejmě přijímáme i návštěvy, tak jak to o Vánocích bývá. Foto...

Vánoční koncert

Ve čtvrtek 20.12. jsme se v 10:30 hod sešli v místním předlickém kostele, abychom si společně zazpívali koledy, vánoční písně, zarecitovali básně a přivítali tak nadcházející Vánoce. I přes velkou zimu, která všechny v kostele sužovala byl vánoční koncert krásný. Všem přejeme krásné a klidné Vánoce. Foto...

Vánoční besídka

Ve středu 19.12. proběhla v tělocvičně naší školy vánoční besídka. Účast účinkujících i diváků byla opravdu obrovská. Každá třída si k této příležitosti nacvičila vystoupení. Děti zpívaly, tančily a hrály scénky. Kromě tříd vystopily na besídce i děti z kroužků a školní družiny. Celou besídkou nás provázela paní učitelka Lacinová a pan učitel Sobíšek. Technickou a hudební podporu zajistil Ondra Darvaš. Veliký potlesk všech diváků svědčil o tom, že každé vystoupení bylo opravdu krásné a připravené s láskou. Foto...

Dny otevřených dveří

Dne 10. prosince 2012 vycházející žáci navštívili Střední školu obchodu, řemesel, služeb v Trmicích, kde se mohli informovat na jednotlivé studijní obory a prohlédli si i prostory školy.

Dne 22. ledna 2013 vycházející žáci navštívili Střední školu sociální PERSPEKTIVA a Vyšší školu v Dubí III., Pozorka. Zde se seznámili se školou a studijními obory a zúčastnili se projektu proti kyberšikaně. Foto...

Taneční mini festival Roztančené školy

27.listopadu vystoupila starší děvčata z tanečního kroužku na minifestivalu na ZŠ Grafická Praha. Na festivalu bylo 7 tanečních a 3 hudební soubory. Bylo vidět, že naše dívky mají tancování opravdu rády, protože se jim vše krásně povedlo. Pozvánka

Slyšení s primátorem

Dne 12. 11. 2012 se vybraní žáci 6. a 9. třídy zúčastnili Slyšení s primátorem města v divadelním sále DDM. Žáci měli možnost pokládat otázky týkající se života školy a života v UL významným ústeckým osobnostem jako např. řediteli PČR, řediteli DPMUL a samotnému primátorovi města UL.

Veletrh vzdělávání

Dne 8. 11. 2012 se naši vycházející žáci 8. a 9. třídy zúčastnili "Veletrhu vzdělávání". Představily se zde školy se svými nabídkami studijních oborů pro školní rok 2012/2013 v našem regionu. Naši žáci si dokonce i mohli zasoutěžit ve svých vědomostech a Jolana Schützová získala za výhru colu.

Kouzelník ve školce

Dne 7.12.2012 navštívily některé třídy I. stupně mateřskou školku, kde proběhlo představení kouzelníka Waldiniho. Kouzelnické představení se dětem mooc líbilo a nejvíce je zaujalo vystoupení s živou holubicí

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš

I letos se na naše děti přišel podívat Mikuláš s Andělem a Čertem. Mikuláš rozdal dětem drobné sladkosti a protože si Čert s sebou nikoho neodnesl do pekla, vypadá to, že máme ve škole samé hodné děti. :) Foto....

Mikuláš 8. tř.

V letošním roce nás navštívil Mikuláš, který měl pro nás sladkou nadílku, protože my přece nikdy nezlobíme!! Foto...

Projektový den

V pátek 16. listopadu proběhl na naší škole PROJEKTOVÝ DEN na téma PODZIM. Každá třída strávila společně se svou třídní učitelkou celé dopoledne vyprávěním o podzimu, vyráběním draků, lampiónů, obrázků stromů.....Poté svou práci všichni odprezentovali před ostatními třídami. Foto...

 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít