Projekty školy

 

Centrum kolegiální podpory (CKP)

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518

Centrum mimo jiné vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování, reflexe výuky. Zabývá se především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Základní škola Předlice se k projektu připojila od 18.2.2019 v rámci budování sítě CKP III.

 

 

Škola hrou

Projekt:                 Škola hrou

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003537

Finanční podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“

Výše finanční podpory: 678.942,-Kč

Délka trvání projektu: 1.1.2017 až 31.12.2018

V rámci projektu škola po výše uvedenou dobu realizuje následující aktivity:

- Čtenářský klub pro žáky ZŠ

- Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem (zaměřeno na žáky prvních tříd)

- Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Škola hrou.jpg Škola hrou.jpg  

 

 

 

 

 

Předlice sobě 13

Na rok 2018 získala škola dotaci od MŠMT v rámci „Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2018“ na projekt s názvem PŘEDLICE SOBĚ 13.

Hlavními cíli projektu jsou:

- zvýšení efektivity systému vzdělávání a výchovy žáků se sociokulturním znevýhodněním prostřednictvím uceleného systému péče v prostředí inklusivní školy

- vytvoření motivačního prostředí formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu předcházet neprospěchu a neúspěšnosti našich žáků na dalším stupni vzdělávání

- zlepšovat systém multikulturní školy v sociálně vyloučené čtvrti Předlice formou projektových akcí a spoluprací s místním občanským sdružením upevňovat vztahy s místní komunitou a zvyšovat jejich angažovanost na činnosti školy

- systematická dlouhodobá a cílená intervence na všechny cílové skupiny - zlepšit informační a poradenskou podporu žákům i rodinám zvláště při volbě povolání

- zlepšit úroveň pomoci našim absolventů při vzdělávání na vyšším typu školy

 - zlepšení rovných příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

- stimulovat ve škole atmosféru vzájemné podpory a vytvářet prostředí povzbuzující vzdělávání

Podpora UNESCO

 

 Škola je dále zapojena do projektů:

Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice – MŠMT

Ovoce a mléko do škol – EU+SZIF

Ovoce a zelenina do škol.jpg Ovoce a zelenina do škol.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta pro efektivní vzdělávání všech žáků (UJEP) – EU+MŠMT

 

 

 

 

 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít