žákovská knížka | návod

 

Projekty školy

 

Škola hrou

Název projektu: Škola hrou II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011197

Finanční podpora z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ II“

Výše finanční podpory: 693.922,-Kč

Délka trvání projektu: 1.2.2019 – 3.1.2021

V rámci projektu jsou realizovány aktivity:

Čtenářský klub pro žáky

Clil ve výuce

Využitá ICT ve vzdělávání žáků

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Projektové dny ve škole

Tandemová výuka

Školní asistent – personální podpora

..png ..png  

 

 

 

 

 

 

Předlice sobě 14

Na rok 2019 získala škola dotaci od MŠMT v rámci „Programu na podporu integrace romské komunity v roce 2019“ na projekt s názvem PŘEDLICE SOBĚ 14.

Hlavními cíli projektu jsou:

- zvýšení efektivity systému vzdělávání a výchovy žáků se sociokulturním znevýhodněním prostřednictvím uceleného systému péče v prostředí inklusivní školy

- vytvoření motivačního prostředí formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu předcházet neprospěchu a neúspěšnosti našich žáků na dalším stupni vzdělávání

- zlepšovat systém multikulturní školy v sociálně vyloučené čtvrti Předlice formou projektových akcí a spoluprací s místním občanským sdružením upevňovat vztahy s místní komunitou a zvyšovat jejich angažovanost na činnosti školy

- systematická dlouhodobá a cílená intervence na všechny cílové skupiny - zlepšit informační a poradenskou podporu žákům i rodinám zvláště při volbě povolání

- zlepšit úroveň pomoci našim absolventů při vzdělávání na vyšším typu školy

- zlepšení rovných příležitostí dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

- stimulovat ve škole atmosféru vzájemné podpory a vytvářet prostředí povzbuzující vzdělávání

  Podpora UNESCO

 

Centrum kolegiální podpory (CKP)

CKP jako prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000518

Centrum mimo jiné vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování, reflexe výuky. Zabývá se především vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a spolupracuje s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Základní škola Předlice se k projektu připojila od 18.2.2019 v rámci budování sítě CKP III.

 

 

 Škola je dále zapojena do projektů:

Podpora výuky plavání na ZŠ Předlice – MŠMT

Ovoce a mléko do škol – EU+SZIF

Ovoce a zelenina do škol.jpg Ovoce a zelenina do škol.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít