žákovská knížka | návod

Charakteristika

Základní škola v ústeckých Předlicích je příspěvkovou organizací a jejím zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Škola s kapacitou 250 žáků je umístěna ve čtvrti, která je převážně obývána sociálně slabými občany, a proto ji navštěvuje téměř 100% dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro zajištění co nejkvalitnější výuky těchto dětí máme od roku 1992 otevřen přípravný ročník pro děti s odloženou školní docházkou.

Od 1. 9. 2017 vyučujeme ve všech třídách podle ŠVP ZV pro ZŠ Předlice.

Škola také provozuje nízkoprahové centrum, tzv. „Domeček“, které je otevřeno spolu s hřištěm nejen pro žáky, ale i pro dospělé. Vesměs zdarma tak poskytuje žákům i jejich rodičům prostor pro smysluplné trávení volného času. Působí tedy také jako prevence sociopatologických jevů. Součástí školního areálu je arboretum určené k odpočinku, relaxaci i výuce dětí a dospělých.

Díky podpoře MŠMT ČR se nám daří naplňovat záměry projektu Předlice sobě. Jedna jeho část se zabývá volným časem dětí a umožňuje otevření zájmových útvarů nebo organizování jednorázových akcí. Druhá část bývá zaměřena na pomoc žákům při odstraňování chyb v jejich řeči nebo při poruchách učení či chování.

Zároveň spolupracujeme s občanským sdružením Liga komunitních škol, jehož činností je zlepšování kooperace škol, které vzdělávají děti pocházející ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí. Škola si udržuje své prestižní zařazení do Systému přidružených škol UNESCO (od 9.4.1999).

Škola sdružuje:

základní škola kapacita: 230 žáků IZO: 102 517 274

školní družina kapacita: 25 žáků IZO: 116 900 369

školní jídelna kapacita: 140 jídel IZO: 116 900 377

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít