žákovská knížka | návod

  

Školní rok 2018/2019

Práce našich žáků

Sběr starého papíru

Během celého školního roku 2018/2019 probíhal na naší škole sběr starého papíru. Sbíral se jak popsaný papír ve škole, tak letáky, které děti přinášely z domova. Všechen papír tento týden putoval do sběrny. Nasbíralo se celkem 1 670 Kg papíru, který jsme proměnili za peníze. Každá třída tak dostane svůj podíl podle množství nasbíraného papíru. Přínosem celé akce bylo, že se snížil papírový odpad školy a druhým přínosem byla finanční odměna za snažení jednotlivých tříd. Děti jsou tak lépe motivovány k recyklaci a učí se utržené peníze vhodně použít. Například jako příspěvek na školní výlet.

A právě proto naše škola bude ve sběru starého papíru pokračovat i příští školní rok.

Mgr. Hana Seifertová

 

UNESCO CUP

Již každoročně pořádá naše škola na závěr školního roku 2018 – 2019 soutěž v kopané UNESCO CUP. Letos se konal 21.ročník. Pozváno bylo celkem šest škol, ale nakonec se zúčastnily pouze tři školy. To však nebránilo chlapcům, aby se s vervou pustili do jednotlivých zápasů. Aby si chlapi pořádně zahráli, utkali se jednotlivé týmy každý s každým hned dvakrát. Vše proběhlo, jak mělo. Nechyběla bojová nálada, povzbuzování přihlížejících fanoušků a také drobné občerstvení pro hráče.

Avšak přes veškeré snažení se hráčům Předlic nepodařilo obsadit lepší jak třetí místo. Druhé místo získali hráči Mojžíře a z prvního místa se radovali hráči Trmic. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Přátelské utkání ve vybíjené v Trmicích

V letošním roce naše škola navázala užší spolupráci se sousední trmickou základní školou. Díky tomu se na podzim uskutečnil přátelský turnaj mezi chlapci v malé kopané. A nyní před koncem školního roku mohla zase děvčata poměřit své síly s děvčaty z trmické školy a 6. 6. 2019 se utkala ve vybíjené. Odehrálo se celkem 20 utkání, v nichž děvčata odhalila své nedostatky, ale i přednosti. Vše proběhlo v duchu Fair- Play. Za svá snažení dostala děvčata drobnou odměnu. Tímto bych všem zúčastněným dívkám chtěla poděkovat a samozřejmě se těším na jejich výkony v dalším školním roce. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Den hudby

V pátek 7. 6. 2019 pořádal školní parlament soutěž pro všechny žáky naší školy. Soutěž se týkala znalostí písní. V rozhlase postupně zaznělo dvanáct ukázek a úkolem žáků bylo buďto poznat interpreta či skupinu nebo uhodnout název písně. Ukázky byly různorodé. Hádali se jak české, tak zahraniční písně a nechyběli ani písně romské a lidové. Podle učitelů se žákům hádání dařilo a většinu písní či interpretů znali. A tak mohl školní parlament žáky za jejich šikovnost odměnit sladkostí a pamětním listem.

Věřím, že se akce líbila a už se těším na příští rok, kdy opět vyzkoušíme znalosti našich žáků v oblasti hudby.

Mgr. Hana Seifertová

 

Dny dětského čtení v Předlicích

Dne 30.4.2019 jsme s kolegyní spojily své síly a třídy 1.A a 5.A. Chtěli jsme se nějak zapojit do akce „Evropa čte- čtěte s námi!“. Využili jsme věkových a čtenářských rozdílů mezi dvěma třídami na naší základní škole v Ústí nad Labem-Předlicích. Škola se nachází ve vyloučené lokalitě a její žáci pochází často z nepodnětného domácího prostředí. Z toho důvodu jsou zde rozvoj a podpora čtenářství hodně důležité složky výuky.

Páťáci a prvňáčci vytvořili společně skupinky, většinou o 4 členech (2 starší a dva mladší). Prvňáčci měli možnost si vybrat knížku dle vlastních zájmů. Následně si skupinka našla vhodné místo ke čtení a to ve dvou nabídnutých učebnách či dokonce na školní chodbě. Následovalo 15 minut předčítání páťáky z vybrané knížky prvňáčkům. Po skončení jsme se zase všichni sešli v jedné učebně a ukázali si, jakou knihu jsme četli a popovídali si o tom, co nás na ní bavilo, zaujalo, komu bychom ji doporučili a zda bychom si jí chtěli přečíst. Na úplný závěr poučili páťáci mladší spolužáky o možnosti návštěvy školní knihovny a zapůjčení vybraných knih v ní.

Celá akce se zdařila, starší žáci se cítili důležití, že mohou předat něco mladším a prvňáčci byli nadšeni, že se o ně starají starší kamarádi či dokonce sourozenci. Podobnou akci uspořádáme jistě brzy znovu, zase s jinými knížkami.

Mgr. Tereza Osičková, Mgr. Dana Kotoučová

 

Tandemová výuka – páťáci vs. prvňáčci v tělocvičně

V květnu proběhla znovu tandemová výuka paní učitelek Dany Kotoučové a Terezy Osičkové s jejich třídami, tedy 1.A a 5.A.

Tentokrát se děti nesešly jako obvykle ve třídě, ale dost netradičně ve školní tělocvičně. Žáci byli na začátku rozděleni do věkově namíchaných týmů, obdrželi hrací karty na sbírání indicií za splněné úkoly a vyslechli si krátké proškolení ohledně průběhu a bezpečnosti. Následně se již mohly týmy pustit do plnění nachystaných stanovišť, kde musely prokázat nejen fyzickou zdatnost, mrštnost a odvahu, ale i vědomosti a především týmového ducha. Děti musely zdolat například počítání příkladů ve výšce na šplhacích tyčích, vyplňování křížovky s nápovědou na žebřinách, čtení vzkazů vzhůru nohama po přeplazení lavičky, běhání pro puzzle a jejich skládání nebo třídění pohádkových postav a mnoho dalších úkolů. Každý úkol byl jinak náročný a vyžadoval velikou spolupráci mladších dětí se staršími a obráceně, bez vzájemné pomoci by se do cíle jen těžko dostaly.

V závěru musel tým uhádnout, po nasbírání všech indicií, správné heslo, aby získal odměnu v podobě záložky do knihy a drobné sladkosti.

Všechny děti se zúčastnily s velikým odhodláním a věříme, že je akce bavila a neodradila od další spolupráce.

Mgr. Tereza Osičková, Mgr. Dana Kotoučová

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 4. června 2019 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

VI. dětská konference v Tisé

Žáci druhé, šesté a deváté třídy se zúčastnili VI. dětské konference v Tisé. Mnozí zde byli poprvé a tak obdivovali okolní krajinu a především zdejší skály.

Na nejmenší děti čekalo uvítání od Policie České republiky. Děti se podívaly na práci psovodů, práci říční policie a zásahovky. Samy si pak mohly potěžkat některé zbraně. V druhé části je čekalo povídání o nástrahách, které na děti číhají při kontaktu s internetem a některými webovými stránkami a jak se jim vyvarovat.

Na starší žáky čekal orientační běh v lese a plnění různých úkolů. Poté následovala přednáška policie taktéž o nebezpečí na sociálních sítích. Doufám, že si žáci z akce odnesli dostatek informací o tom, jak se prezentovat a zacházet s daty, aby jim v budoucnosti neublížily.

Mgr. Hana Seifertová

 

Burza oblečení

16.5. se v prostorách školy konala již poněkolikáté burza oblečení. Akce pod vedením Terezy Herbstové má velký úspěch a doufejme, že se stane tradicí. Foto...

 

Integra jam

15.5. se taneční soubor Lion zúčastnil zábavného dopoledne v Městských sadech UL, aby vystoupil v rámci umělecko-integračního festivalu Integra Jam. Foto...

 

Mladý cyklista

V úterý 30. dubna 2019 se čtyři mladší žáci a čtyři starší žáci naší školy zúčastnili soutěže Mladý cyklista. Soutěž každoročně pořádá Městská policie Ústí nad Labem na dopravním hřišti v Krásném Březně. Letos byl o akci obzvláště velký zájem. Do soutěže se přihlásilo hned deset škol. Naše děvčata a chlapci soutěžili nejenom v jízdě na kole, ale i jiných disciplínách. V první ředě museli předvést, že kolo dokonale ovládají a tak je čekala jízda zručnosti. Dále pak jízda podle dopravních předpisů a samozřejmě i test ze zdravovědy a z teoretických znalostí, potřebných k jízdě na kole.

Mezi pětaosmdesáti soutěžícími bylo těžké se prosadit. Přesto si myslím, že Jan Kaločai měl dobře našlápnuto. No co se dá dělat. Sned se to povede příští rok a přivezeme nějaká ten vítězný pohár. Musím pochválit žáky, kteří nás reprezentovali a zároveň jim poděkovat za jejich snažení. Foto...

Mgr.  Hana Seifertová

 

Workshop Prsakoule

V úterý 23. 4. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili workshopu zaměřeného na prevenci rakoviny prsou a varlat. Naučili se, jak správně a pravidelně vyšetřovat prsa a varlata a odhalit tak případnou rakovinu včas. Na gumových modelech si zkusili nahmatat různé bulky, aby zjistili, jak rakovina může vypadat. Nakonec se dozvěděli i o prevenci rakoviny děložního čípku, kůže a střeva a kam a kdy zajít na preventivní prohlídku.

Mgr. Lenka Nováková

 

prsakoule.jpg prsakoule.jpg  

 

 

 

 

 

 

Pyžamový den

Před Velikonoci 17. 4. proběhla akce školního parlamentu s názvem Pyžamový den. Úkolem dětí bylo přijít do školy v pyžamu a připravit si s třídou jednoduchou rozcvičku. Akce se zúčastnily všechny třídy včetně přípravného ročníku. Rozcvičky byly opravdu různorodé a rozmanité. Bylo na co se dívat. Do akce se zapojili samozřejmě i učitelé a taktéž převedli úžasné rozcvičení celého těla.

Za své snažení předal školní parlament všem třídám pamětní list a drobnou sladkost. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se shledání u další akce školního parlamentu. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Dynamická inkluze

Zveme vás na seminář spojený s veřejnou diskusí nad problematikou "Reálné možnosti spolupráce rodiny a školy v současnosti". Info

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 16. dubna 2019 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Den učitelů

Ve čtvrtek 28. 3. 2019 jsme s učiteli oslavili MEZINÁRODNÍ DEN UČITELŮ. K této příležitosti školní parlament prostřednictvím školního rozhlasu popřál s písní učitelům hodně štěstí v práci a hlavně pevné nervy a trpělivost. Poté postupně obešel třídy a ještě jednou, tentokrát osobně popřál jednotlivým učitelům a také asistentům k jejich svátku. Samozřejmě nechyběly ani drobné dárečky. Květiny vyrobily dívky 6. - 9. třídy, přáníčka žákyně 9.třídy a pochoutku v podobě vynikajícího perníku upekly dívky 8. třídy.

Doufáme, že jsme učitelům udělali radost a že jsme jim alespoň trochu zpříjemnili jejich sváteční den.

Za školní parlament Mgr. Hana Seifertová

20190328_124101.jpg 20190328_124101.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Silový trojboj

Ve středu 27. 3. 2019 se na naší škole opět uskutečnil již 19. ročník soutěže městské policie Silového trojboje. Jako každý rok i letos se soutěže zúčastnily čtyři školy. Trmická, mojžířská, střekovská a naše předlická. Soutěžilo se ve shybech, v trojskoku, v hodu medicimbalem a sedu lehu. Nově byla přidána čtvrtá disciplína, a sice přeskok přes švihadlo.

Soutěžící byli za své výkony bodováni, což se odrazilo i na celkovém hodnocení. V závěru akce městská policie vyhlásila nejlepší umístění v kategorii jednotlivců a následně i celkové umístění škol. Na třetím místě skončila základní škola z Mojžíře, na druhém ZŠ z Trmic a na prvním naše škola ZŠ Předlice. Celé soutěžení doprovázela hudba a zpěv pěveckého kroužku Lion pod vedením Ondry Darvaše.

Po skončení akce si chlapci trmické a předlické školy ještě zahráli přátelské utkání v kopané. Akce se opět zdařila a my se těšíme na další, tentokrát jubilejní 20. ročník Silového trojboje. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Motivační beseda s romskými stipendisty

Dne 8.3. se v naší škole uskutečnila beseda s romskými stipendisty, kteří jsou studenty středních a vysokých škol. Akce byla připravena ve spolupráci s organizací Romea a Nadací Albatros. V první části besedy se stipendisté představili a poté vysvětlili, proč je důležité studovat a jak vzdělání ovlivňuje kvalitu života. Zároveň hovořili o diskriminaci a překážkách, které museli na svých cestách za vzděláním zdolat. V druhé části představili zástupci nadace Albatros a organizace Romea možnosti podpory z jejich strany, prostřednictvím stipendií pro romské studenty i možné účasti na pravidelném setkávání romských studentů Baruvas, jehož smyslem je motivovat a síťovat vzdělané Romy. Budeme doufat, že zkušenosti mladých lidí pomohou naše žáky nasměrovat správným směrem a přimějí je přemýšlet o své budoucnosti. Foto...

Bc. Tereza Herbstová

 

Ředitelské volno

Dle ustanovení odst 2) §24 zákona č. 561/2004Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno ve dnech 6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 z provozně ekonomických důvodů.

 

Návštěva SVKUL

Ve středu 27. 2. 2019 navštívila třída 1. A dětské oddělení SVKUL. Děti se seznámily s různými typy knížek – leporely, 3D knížkami, prostorovými a mnoha jinými. Všechny knížky si mohly prohlédnout, chvíli si v nich číst, seznámit se s knihami „první čtení“, dětskými časopisy aj. Moc jsme si to všichni užili. A paní knihovnice nám připravila velmi zajímavou a milou prezentaci. Foto...

Mgr. Dana Kotoučová

 

Projektový den "Zdraví" - 22. 2. 2019

Tradičně se i v tomto školním roce věnovali žáci prvního a druhého stupně problematice zdraví. Přípravná třída se věnovala zoubkům, pohybu a ochutnávce ovoce a zeleniny. První třídy si povídaly o tom, jak udržet co nejdéle své zoubky zdravé – pomohl jim v tom program Zdravé zoubky od firmy „dm“. Druhý, třetí a čtvrtý ročník věnoval svou pozornost zdravému životnímu stylu, přípravě zdravé svačinky, pohybu a hygieně. Páťáci se navíc zaměřili na hygienu v pubertě a možnost zdravého využití volného času – netradiční sportovní aktivity. Žáci prvního stupně mají jasno! Zdravý životní styl se neobejde bez správného stravování, dodržování pitného režimu, dostatečného pohybu, pravidelného spánku a samozřejmě péče o své zdraví a o sebe.

My už to víme a projektový den jsme si pořádně užili. A co vy? Foto...

Mgr. Dana Kotoučová

 

Přátelský turnaj v kopané - Trmice

V pátek 15. 2. 2019 se vybraní chlapci naší školy zúčastnili přátelského turnaje v kopané. Základní škola Trmice stejně jako naše škola postavila hned dvě družstva. Družstvo A a družstvo chlapců B. Celý turnaj jsme pojali jako možnost se sehrát a připravit na každoroční UNESCO CUP. Hrálo se v duchu fair- play a nakonec po dvou hodinách vyhrálo družstvo Trmic B. Předlice A a B skončily na třetím a čtvrtém místě. Jelikož nás v dubnu čeká odveta, tentokrát v domácím prostředí, budeme našim chlapcům držet palce a doufat v lepší úspěch. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Projektový den UNESCO: Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel

Konec prvního pololetí si mohly děti s učiteli zpříjemnit díky projektovému dni s názvem Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel.

Tohoto tématu se paní učitelky a páni učitelé i s dětmi zhostili podle toho, o jaký ročník se jednalo. Nejmladší, přípravkové děti se zaměřily na kmeny indiánů a jejich kulturu. Společně je zkoušely napodobovat při tanci, zpěvu nebo vyrábění různých šperků, čelenek či lapačů snů. O indiánech si nové informace zjišťovali také druháčci a děti z 1.A. V těchto třídách se však ještě navíc četla třeba pohádka o indiánech, vyrábělo oblečení, malovalo po obličeji či se vyráběl indiánský totem a řešila se indiánská šifra. V 5. třídě se s indiány také setkali, ale mimo je se dozvídali ještě o kultuře Sámů ze severu Evropy, Aboriginalců z Afriky, Maorů z Austrálie nebo Negritů z Asie. Společně se naučili indiánskou píseň, zkusili si malbu na tělo, poslouchali originální zpěv Sámů či tančili tradiční tanec Maorů Haka.

Ne všichni se však zaměřili na domorodé kmeny jako takové. V České republice jsme svým způsobem všichni na velmi podobné kulturní úrovni a tím pádem bychom se mohli téměř všichni považovat za původní obyvatele či dokonce domorodce. Proto se některé třídy zaměřily na naší historii a dodržování zvyků, tradic a udržování kulturního dědictví.

3.B ve spolupráci s 9.třídou zkoumali historii vzniku českého písma od příchodu Cyrila a Metoděje. Vyzkoušeli si například tiskat písmena pomocí tiskátek z brambor či vymýšlet svoje vlastní písmo a abecedu. 4.B se zaměřila na naše dávné dějiny a život Keltů. Ostatní třídy si povídaly o historii a kultuře Romů. 1.B si četla pohádku o romské rodině, o které si následně povídala a ilustrovala ji. 3.A zaujal především romský jazyk a tak zkoumaly jeho původ a pomocí slovníků si překládaly různá slova a věty. Nevynechaly ani typicky romské pohádky a příběhy. A 4.A si kromě povídání o romské kultuře, tradicích a historii vyrobila romskou vlajku.

Projektový den na druhém stupni se nesl v duchu vývoje jazyka a prastaré mluvy. Po chodbách se rozléhala indiánská mluva, arabština a ve třídách vznikaly nové texty psané hlaholicí. Každý třídní si pro svou třídu připravil program, který se zaměřil na staré nebo zajímavé jazyky. Děti se na jeden celý den mohly vžít do Konstantina a Metoděje nebo si naopak zahrát na Vinnetoua.

6.A se zaměřila právě na indiány, proto společnými silami vyrobili třídní totem a naučili se znaky písma, kterým si následně předávali tajné šifry. Děti ze 6.B se vžily do roku 863 a zkoušely překládat texty psané hlaholicí.

V 7. třídě se vystřídaly hned dva jazyky, mezi kterými byla hlaholice a později i arabština. V hlaholici si děti napsaly svá jména a poté ve skupince vymyslely úkol pro druhý tým, který předaly také v hlaholici. Pro zajímavost si poslední hodinu napsaly svá jména i v arabštině.

Ani národní obrození nebylo zapomenuto. V 8. třídě se žáci zaměřili na romštinu a každý vytvořil vlastní krátký česko–romský slovník. Ke každému slovu poté přiřazovali i obrázky, kterými usnadnili práci se slovníkem.

V 9. třídě došlo k mezigeneračnímu spojení, neboť se přidali i žáci ze 3. třídy. Společně se zaměřili na vývoj jazyka v průběhu lidského života. Došlo i na práci s klínovým písmem skrz rozpůlení brambor a následné upravení do podoby písmen.

Na závěr děti dostaly vysvědčení a s radostí vyšly kupředu zaslouženému pololetnímu volnu. Foto...

Mgr. Tereza Osičková a Filip Matoušek

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Ředitelské volno

Dle ustanovení odst 2) §24 zákona č. 561/2004Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno ve dnech 3. 1. 2019 a 4. 1. 2019 z provozně ekonomických důvodů.

 

Vánoční koncert v kostele

Předvánoční doba je na naší škole spojena s tradičním vánočním vystoupením v místním kostele. Žáci i učitelé si zde společně zazpívali koledy a vánoční písně. Foto...

 

Betlém v kostele

Od 13.12. probíhá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem výstava Betlémů. Letos se do akce zapojila i naše škola. Přijďte výstavu navštívit a posuďte sami, jak se nám dílo povedlo. Děkujeme p. učitelkám Kláře Konopáčové, Haně Šafrové a dětem z kroužku keramiky. Foto...

 

Návštěva dětské chirurgie

Dne 21. listopadu měla druhá třída možnost navštívit dětskou chirurgii v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Během exkurze se děti seznámily s prací zdravotních sester a také poznaly některé nástroje, které doktoři a sestry na příjmu používají. Také měly možnost si některé zákroky sester "jakoby" vyzkoušet. Za odměnu, že pozorně poslouchaly, se mohly v závěru exkurze podívat přímo na lůžkové oddělení dětské chirurgie. Jak vypadají pokoje a vůbec prostředí, v němž se děti v nemocnici léčí.

Celá exkurze se nám moc líbila a můžeme ji vřele doporučit i jiným třídám. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Mikuláš ve škole

Tak nás zase po roce navštívil Mikuláš. Po pekelném zabouchání se otevřely dveře všech tříd a vstoupil moudrý Mikuláš, obklopený anděli a strašidelnými čerty. Ukáplo i několik slziček, v každé třídě se našel nějaký hříšník, který obdržel od čerta uhlí, ale po slibu polepšení se už jen chválilo. Za písničku či básničku obdrželi všichni mikulášskou nadílku. Největší poděkování za vydařenou akci patří našim "deváťákům" a všem pedagogům, kteří se postarali o úžasné kostýmy a scénář. A teď jsme již v očekávání těch nejkrásnějších svátků v roce, až zazvoní zvoneček a přijde Ježíšek. Foto...

 

Sváťovo dividlo

16. 11. v pátek nás opět navštívilo Sváťovo dividlo a přivezlo dětem z I.stupně pohádku Kašpárek a Honza v pekle. Byl to již takový příjemný dárek k blížícím se Vánocům, doplněný o spoustu legrace a písniček, které k představení patří. Děti se budou opět těšit, až Sváťu na oplátku pozvou na svoje představení. Foto...

 

Veletrh vzdělávání

8. 11. 2018 vycházející žáci navštívili "Veletrh vzdělávání", na kterém prezentovaly své studijní obory střední školy v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Je to první krok, který vycházejícím nabízí pomoc při rozhodování o budoucím povolání. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Podzimní úspěch TS LION

V sobotu 20.10. se v klubu Apollo v UL konala kulturně-umělecká oblastní soutěž pro kolektivy a jednotlivce Pionýrský sedmikvítek, kde získal Lion 2.a 3.místo a postoupil do republikového kola.

V sobotu 3.11. se náš taneční kroužek LION zúčastnil v Ústí nad Labem XII.ročníku tanečního festivalu Rotahufest, kde získal opět několik významných ocenění…I.místo„Cenu diváků“, I.místo za přínos romské kultuře a III.místo vybojovaly naše nejmenší Lionky za tradiční romský tanec. Soubor si opět pod vedením p.asistentky Zlaty Žigové získal přízeň nejen poroty, ale i všech diváků, kteří byli v sále přítomni.

Celému souboru a jeho vedení děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim, aby je při nácviku nových tanečních vystoupení neopouštěla radost z tance. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 13. listopadu 2018 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Týden pro inkluzi 22. - 28. 10. 2018

V uplynulém týdnu se naše škola zapojila do celorepublikového Týdne pro inkluzi, který má za cíl děti zábavnou formou informovat a vzdělat o významu inkluze a její důležitosti ve společnosti i škole.

V úterý 23. 10. Za námi do školy přijely zástupkyně Tyfloservisu v Ústí nad Labem. Celkem bylo připraveno šest stanovišť, na kterých děti postupně mohly zkusit psaní na Pichtově psacím stroji, chůzi se slepeckou holí nebo společenské hry přizpůsobené zrakově postiženým lidem.

Ve středu jsme u nás přivítali zástupce z organizace Člověk v tísni, kteří měli pro žáky osmých a devátých tříd připravenou hru na život - C’est la vie!. V rámci této hry děti zkoušely nanečisto žádat o práci, vstupovat do zaměstnání či vyřizovat nájemní smlouvu za svůj byt a platit nájemné.

Ve čtvrtek nás navštívil konzultant z Katedry aplikovaných pohybových aktivit Univerzity Palackého v Olomouci. Ten měl pro děti z prvního stupně připravené pohybové aktivity a míčové hry, které jsou určeny osobám s tělesným postižením.

Na závěr týdne nás v pátek navštívili zástupci Poradny pro integraci se svým programem „Kuba – příběh života“. Součástí programu bylo povídání o režimu na Kubě, lidských právech a následný workshop salsy a latinskoamerických tanců. Foto...

 

Projekt Obrana se týká všech

 Dne 17. 10. se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili projektu, jehož smyslem bylo seznámit je se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti a zvýšit informovanost žáků o aktivitách armády ČR a povinnostech občana.

Byly realizovány dvě klíčové aktivity:

1) samostatná práce žáků k zadanému tématu „Náš hrdina“

2) přednáška odborného lektora k níže vymezené problematice

Žáci zpracovali referát o osobě – nejlépe z místa svého bydliště - kterou považují za hrdinu v branně bezpečnostním smyslu. Tento referát následně představili v průběhu vlastní realizace projektu, prezentovali zpracování svého samostatného úkolu - referát na téma „náš hrdina“. Zároveň se osobně setkali s p. Ladislavem Horváthem, ústeckým kriminalistou, o kterém psali a mohli se tak přímo dotazovat, co je na profesi policisty zajímá.

Vlastní průběh projektu byl realizován formou přednášky, kde odborný lektor spolku PRESAFE seznámil žáky s obecnými informacemi o branné povinnosti, koho se týká a za jakých podmínek. Pohovořil o systému obrany státu, probral s žáky význam armády ČR a seznámil je se zásadami chování při mimořádných událostech. Foto...

 

Obrana se týká všech.jpg Obrana se týká všech.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.výroční setkání přidružených škol sítě UNESCO

unesco.jpg unesco.jpg  

 

 

 

 

Ve dnech 24. a 25. září 2018 se v Multifunkčním centru Hlinsko uskutečnilo 24. zasedání Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO v ČR. Zasedání organizovalo Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné učiliště v Hlinsku. Zasedání se zúčastnilo 72 zástupců 51 škol z celkového počtu 54 přidružených škol UNESCO v České republice.

Valné shromáždění na návrh Koordinačního týmu schválilo návrhy témat pro projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO ve školním roce 2018/2019:

(1) Mezinárodní rok jazyků původních obyvatel

(2) Mezinárodní rok umírněnosti

(3) Mezinárodní rok periodické soustavy prvků

Jedním ze stěžejních bodů programu Valného shromáždění byla prezentace činnosti přidružených škol UNESCO se zaměřením na projekty konané v rámci Týdne škol UNESCO v uplynulém školním roce, jehož tématy byly „Osudové osmičky v našich dějinách“ a „Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru“. Prezentace probíhala dvojím způsobem: (1) ústní prezentací v plénu a (2) prezentováním elektronických plakátů.

 Naše škola byla letos vybrána, aby spolu s 12 školami prezentovala projektové aktivity ústně.

Zajímavým zpestřením návštěvy Hlinska byla prohlídka místního pivovaru Rychtář spojená s degustací piva a ochutnávkou regionálních výrobků. Přímo ve středu města jsme s průvodcem navštívili památkovou rezervaci Betlém a dozvěděli se mnoho zajímavého o masopustu. Nezapomenutelné bylo setkání s p. J.Fidlerem, který se přestěhoval do jedné z chalup, aby se plně věnoval znovuobnovení ruční výroby žinylky. Tuto jedinečnou techniku ovládá jako jediný v Evropě.

Během večera proběhlo divadelní představení studentského divadelního spolku Global theater/GT, které sklidilo velké ovace.

Na toto příjemné setkání budeme dlouho vzpomínat… Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

Mgr. Milena Šejnohová-VP

 

Přespolní běh

V pátek 21. 9. 2018 se vybraní žáci třetí a druhé třídy zúčastnili Přespolního běhu. Přestože se běh koná již poněkolikáté, naše škola se jej zúčastnila letos poprvé. Soutěžící děvčata a chlapci proběhli bezchybně a naplno celou závodní trať, čímž naši školu důstojně reprezentovali. Sice se neumístili na předních místech, ale doběhli se ctí. Za to jim patří naše uznání a poděkování. Doufám, že v příštím roce se najdou šikovní žáci, kteří se závodu zúčastní a budou se stejným nasazením reprezentovat naši školu. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Branný závod

Městská policie Ústí nad Labem každoročně pořádá Branný závod. A taktéž každoročně se naše škola do tohoto závodu přihlašuje.

Letos nás zastupovaly hned tři družstva. Každé bylo složeno ze dvou chlapců a dvou dívek, převážně z žáků 7. -9. tříd. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky, v hodu granátem, v odborných znalostech a ze zdravovědy. Nově byla zařazena i dovednost z oblasti horolezectví. Žáci si oblékli horolezecké vybavení a měli za úkol přeručkovat po laně z jedné strany na druhou. Mnozí se tohoto úkolu zalekli, ale nakonec vše s přehledem zvládli.

Výsledkem snažení naší reprezentace bylo třetí a druhé místo, které jsme v Branném závodě získali. Jako odměnu si žáci odnesli krásné věcné dary. Jménem školy všem zúčastněným žákům blahopřeji a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Výlet na Erbenovu vyhlídku - 6.A

Dne 6. 9. 2018 se třída 6. A vydala pokořit Erbenovu vyhlídku nad ústeckou částí Dobětice. Výšlap do kopce většina zdolala během, díky vydařenému počasí si děti užily úžasný výhled a příjemné dopoledne zakončily sportovními hrami - chlapci zvolili fotbal, dívky hry se švihadly. Nadýchaní čerstvého vzduchu a příjemně unavení se těšíme na další výlet. Foto...

Veronika Kučerová, tř. učitelka


 

Tak, a už je tu zase Š K O L A!

Naši noví prvňáčci jsou plni očekávání - jaká ta škola bude, zvládnu to?

Milé děti, určitě to zvládnete, protože budete mít hodnou paní učitelku, která Vám bude ve všem pomáhat. A nejen v 1. třídě, ale ve všech třídách máte své třídní učitele, kteří Vás povedou celým školním rokem tak, abyste jej co nejlépe zvládli.

Přejeme všem, vám žákům, učitelům a dalším zaměstnancům, ale také rodičům, ať je tento školní rok pro vás rokem pohodovým. Foto...

Mgr, Ivana Michňová, zástupce ředitele 

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít