žákovská knížka | návod

  

Školní rok 2017/2018 

Práce našich žáků

Školní akademie

Se školním rokem jsme se rozloučili již tradičně školní akademií, která proběhla ve čtvrtek 28. června. Kromě zdařilých pěveckých a tanečních vystoupení bylo na programu pasování dětí z přípravného ročníku na prvňáčky a také slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. Foto...

 

Výlety

 2. B - hrad Střekov a ZOO

V úterý 26. 6. jsme podnikli výlet na hrad Střekov. Pěšky jsme se vydali podél řeky Labe ke zdymadlům a potom vzhůru k hradu. Po krátké svačince jsme si prohlédli celý hrad, vyplnili jsme pracovní listy a užili si krásný výhled. Připomněli jsme si také známou pověst o Labské královně. Čas rychle utíkal a tak jsme se ještě stihli osvěžit zmrzlinou a vydali jsme se na trolejbus. Pod hradem jsme objevili malé, nově opravené hřiště, kde si děti před odjezdem domů krátce pohrály. Z výletu jsme se vraceli příjemně unaveni, ale už jsme se těšili na další den, kdy byl naplánován náš druhý výlet do ZOO. Vše probíhalo podle plánu, počasí nám přálo, a tak nám nic nebránilo ve středu navštívit naši ústeckou ZOO. Zvolili jsme méně náročnou variantu se vstupem od horní pokladny. Dlouhá zastávka byla hned v dětské zoo u domácích zvířat a dřevěných prolézaček. Cestou dolů jsme si prohlédli spoustu dalších zvířátek. Největší zájem sklidili určitě lemuři se svými mláďaty. Naši cestu jsme zakončili u tučňáků a tuleňů. Oba výlety jsme si společně velmi užili. Foto...

Bc. Markéta Jurčíková

 

2. A - ZOO Ústí nad Labem

3. A - Větruše a ZOO Děčín

3. B a 5. B - Zubrnice

4. tř. a 5. A - Litoměřice

 

UNESCO CUP

V pátek 22. 6. 2018 se uskutečnil další ročník fotbalového turnaje UNESCO Cup. Turnaje se zúčastnily celkem tři školy. ZŠ Mojžíř, ZŠ Střekov a samozřejmě nechyběla ani ZŠ Předlice, která soutěž každoročně pořádá. ZŠ Předlice tentokrát postavila dvě družstva. Družstvo mladších a starších žáků.

Jednotlivá družstva mezi sebou sehrála celkem tři zápasy. Nad hladkým průběhem a dodržováním pravidel dozíral Bc.Martin Jarábek, učitel ze ZŠ Mojžíř. Bravurně odpískal všechny zápasy. Naši chlapci bojovali čestně a ze všech sil. Jejich úsilí však na první místo nestačilo. Stejně jako vloni vyhrálo družstvo ZŠ Mojžíř. Naši starší chlapci se umístili na pěkném druhém místě. Třetí místo obsadila ZŠ Střekov a nováčci soutěže, družstvo mladších žáků, obsadilo poslední čtvrté místo. Přesto neodešli s prázdnou. Pro každé družstvo byla připravená sladká odměna, diplom a pohár.

Všem zúčastněným moc děkuji a těším se na další ročník UNESCO CUPU. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Sportovní den II. stupně -19.6.

Včerejší sportovní den byl super. Zúčastnil se ho celý druhý stupeň. Rozdělili jsme se do šesti skupin a skupiny soutěžily proti sobě. Nejdříve jsme se utkali v nové míčové hře nazvané Desítka. Poté došlo na měření sil jednotlivců. Nafukovaly se balónky, namotávaly provázky, běhalo se přes překážky, šplhalo atd. Při některých disciplínách jsme se docela nasmáli. Součástí sportovního dne byla i teoretická část. Zde jsme si mohli ověřit své znalosti významných osobností ze světa sportu, znalosti sportovních disciplín, znalosti mezinárodních her a také základy zdravovědy a péče o lidské tělo. Po vyhlášení výsledků a ukončení soutěže jsme si u ohně, spolu s učiteli, mohli opéct buřty, které jsme za soutěžení dostali.

Všechny aktivity nás bavily a rádi bychom, aby takový sportovní den byl i v příštím školním roce. Foto...

Kája Gažiová a Míša Gažiová (8. tř.)

Učitelka: Mgr. Hana Seifertová

 

Dětský den a Sváťa

4. 6. naši školu opět poctil svou návštěvou loutkoherec Sváťa a přivezl dětem představení, aby jim zpestřil Dětský den. Po celé dopoledne byly děti a p.učitelky zapojeny do soutěží, tancování, zpěvu a bublinkové show. Nechyběla samozřejmě tradiční pohádka v podání „Sváťova dividla“: Kašpárek a hodná víla Jarmilka.

15. 6. nás Sváťa navštívil znovu, aby shlédl na oplátku představení, které si pro něj připravily děti ze 3.třídy. Pohádku „Tři prasátka“ nastudovala s dětmi p.uč. Ivana Prokop Žáková. Premiéra byla vydařená a Sváťa byl překvapen, jak se děti ujaly svých rolí. Sklidily zasloužený potlesk a Sváťa jim předal odměnu. Budeme se těšit na další setkání a představení. Foto...

 

 Návštěva v ČOV Neštěmice

Dne 11. 5. 2018 jsme se vydali na exkurzi do čističky odpadních vod (ČOV) v Neštěmicích.

Návštěvou jsme propojili výuku chemie a přírodopisu. Prošli jsme celým areálem a díky výkladu pracovníka čistírny jsme se dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací o čištění odpadních vod. Nejvíce asi zaujala oblast mechanického čištění, kde jsme poznali a hlavně „pocítili“, co všechno se do kanálu dostane. Zajímavé bylo i biologické čištění, kde je voda neustále promíchávána se vzduchem tak, že voda obsahuje až 50% vzduchu. Velké překvapení přišlo na konci naší cesty, kde je vidět již čistou a průzračnou vodu.

Aby toho nebylo málo, vydali jsme se na Svádovský přívoz, který nás postupně převezl na druhou stranu Labe. Po odpočinku, svačině a dokoupení zásob jsme se vydali na dalekou cestu po cyklostezce směr centrum.

Celý den jsme všichni přežili ve zdraví a prožili v kamarádském duchu. Foto...

Za VIII., VII.A, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Ladislava Bendová

 

Výtvarná soutěž Naše město

V pondělí 4. 6. 2018 jsme si vyzvedli v Domě dětí a mládeže diplom za 1. místo IX. třídě ve výtvarné soutěži Naše město v kategorii "Jak Ústečané sportuji". V horkém odpoledni jsme přivítali i chladné občerstvení na závěr slavnostního vyhlášení. Pro další práci se nám budou určitě hodit i drobné výtvarné potřeby, které jsme obdrželi. Foto...

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 5. června 2018 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Den Země

V rámci oslavy Dne Země uspořádal školní parlament sběr starého papíru. Chtěl tak upozornit na potřebu chránit a zachovat naši planetu pro další generace lidstva. Přimět žáky zamyslet se nad tím, v jaké podobě se papír kolem nás nachází a jak ho využíváme. Sběrem starého papíru školní parlament alespoň malou měrou přiměl spolužáky k třídění odpadu, neboť recyklace v dnešní době je velmi důležitá. Jelikož se během jednoho dne povedlo vybrat celkem 260 kg, což není zrovna málo, bude školní parlament sběr papíru v budoucnu určitě opakovat. Tímto děkujeme všem třídám, které se akce zúčastnily a 3. A gratulujeme k zaslouženému prvenství.

za školní parlament Hana Seifertvá

 

Pasování na čtenáře

Dne 24. května navštívili žáci prvních tříd severočeskou vědeckou knihovnu v Ústí nad Labem. Zde jim byl promítnut krátký animovaný film o knihách a poté byli prvňáčci pasováni na čtenáře. Pasování proběhlo v královském duchu. Nejdříve se žáci museli naučit slib, který následně odříkali před samotným panem králem. Teprve potom je král pasoval na čtenáře a obdaroval je pamětním listem a novou knihou. Všem prvňáčkům přejeme, aby měli ke knihám pěkný vztah a aby je knihy provázely celým životem.

třídní učitelka 1. A Hana Seifertová

 

Exkurze do porcelánky

Stalo se již dobrou tradicí, že nejkrásnější měsíc v roce zahajujeme exkurzí do porcelánky v Dubí u Teplic. 3. 5. 2018 se žáci 2. stupně vlakem dopravili do porcelánky, kde se seznámili s výrobou porcelánu a poměrně náročnou a namáhavou prací zaměstnanců. Všichni se ale moc těšili na závěr, kdy si každý mohl ozdobit vlastní hrneček podle své fantazie. Moc se povedly, jen se podívejte, jak jsme šikovní! Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


Přírodovědná vycházka

Dne 23. 4. 2018 se odvážlivci z přípravky, I.A. VII. A a VIII. vydali dobýt Střekovskou vyhlídku. V několika náročných disciplínách museli ukořistit klíče a indicie, aby měli co nejlepší výchozí pozici pro závěrečné získání zlatého pokladu. Starší spolužáci si rozebrali mladší děti a utvořili skupiny po 4, vždy z každé třídy jeden. A pak už se začalo s plněním úkolů…

1. složit obrázkové puzzle s cílovým místem

2. najít písmenka a poskládat zprávu, mladší kamarádi najít obrázky a vytvořit Bingo!

3. test znalostí a pozornosti

4. práce s mapou

5. postavit věž z kamínků

A nakonec uhodnout u otce Fourase hádanku a odemknout tajemnou krabičku. K pokladu se nakonec úspěšně probojovali všichni, i když někteří museli některé úkoly opakovat. Děti strávily spolu příjemný slunečný den v přírodě s množstvím nových zážitků.

Helena Lukáčová, Mgr. Hana Seifertová, Mgr. Ladislava Bendová, Mgr. Lenka Nováková

 

Na Střekovskou vyhlídku se o dva dny později vypravily také třídy 2. A a 2. B. Děti sledovaly žluté fáborky až k rozhledně a na osmi stanovištích plnily úkoly v tříčlenných skupinkách. Síly byly velmi vyrovnané a odměnu získali nakonec všichni. Výlet jsme zakončili na nedalekém hřišti, kde jsme si ještě trochu zasportovali. Celé dopoledne jsme si společně krásně užili. Foto...

Bc. Markéta Jurčíková

Preventivní vlak aneb bezpečně na železnici

Dne 24. 4. 2018 se 7. - 9. ročník zúčastnil akce Českých drah s názvem Preventivní vlak. Žáci se prostřednictvím preventivních filmů s názvem "To nedáš!" a přednášky seznámili s riziky na železnici (například nebezpečí sežehnutí trolejí při výlezu na vlaky, úrazů při nepovoleném přecházení přes koleje, při naskakování a vyskakování z vlaku, včetně rizik, které hrozí na železničních přejezdech).

Program byl "dost věrný realitě", takže některé informace a videa byly drsnější povahy. Celkově se ale dětem líbil. Součástí projektu byla i prezentace železniční hasičské jednotky s ukázkou techniky. Foto...

 

Volba do školské rady

Informace k volbě do školské rady

19.4.2018 proběhly volby zástupce rodičů do školské rady. Všem rodičům děkujeme za účast. Nejvíce hlasů získala paní Zlata Žigová.

 

Ředitelské volno

Dle ustanovení odst 2) §24 zákona č. 561/2004Sb. (Školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno ve dnech 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 z provozně ekonomických důvodů.

 

Soutěž O nejzdatnějšího žáka

Dne 28. 3. 2018 se na naší škole uskutečnil další ročník soutěže městské policie Ústí nad Labem O nejzdatnějšího žáka. Zúčastnily se celkem tři školy: ZŠ Trmice, ZŠ Mojžíř a ZŠ Předlice. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Dívky porovnaly své síly v hodu medicinbalem, trojskoku a sedu - lehu. Chlapci také měli sedy - lehy a trojskok, ale třetí disciplína byla jiná. A sice přítahy na hrazdě. Podpořit soutěžení našich žáků přišli jejich spolužáci z druhého stupně. A fandění pomohlo. ZŠ Předlice se umístila na prvním místě a získala krásný pohár.

Celé závodění doprovázel kulturní program, ve kterém se představil taneční soubor LION, dále taneční soubor ZŠ Trmice a také hudební a bicí kroužek naší školy. Foto...

Mgr. Hana Seifertová


Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

 

Velikonoce a Den učitelů

28. březen byl na naší škole opět projektový den. Tento den všichni učitelé dostali kytičku od členů školního parlamentu, neboť 28. březen je také svátek všech učitelů.

V rámci projektového dne zaměřeného na jaro se ve všech třídách připravovaly jarní svátky - Velikonoce. Děti si připomněly podstatu křesťanských svátků, zvyky a lidové tradice spojené s Velikonocemi. Zkoušely si zdobení kraslic různými technikami, pletení proutí, koledování a další činnosti spojené se svátky jara. Foto...

Mgr. Hana Šafrová

 

Děti hrají dětem

Žáci 3.B si pod vedením p.učitelky Ivany Prokop-Žákové nastudovali pohádku "O neposlušných kůzlátkách", se kterou se pochlubili mladším dětem z přípravné a 1.třídy. Všichni zúčastnění ocenili masky, kostýmy i kulisy, které si děti samy tvořily. Premiéru ocenili bouřlivým potleskem a budou se těšit na další příběhy. Foto...


Knihovna s klubem

Dne 28. 2. 2018 měly děti, které pravidelně navštěvují čtenářský klub, možnost navštívit za odměnu vědeckou část městské knihovny Ústí nad Labem. Tam nás přivítala velmi milá paní, která nás provedla nejen všemi částmi knihovny včetně studovny a místnosti, určené na nejrůznější prezentace a přednášky, ale také skladem. Tam se běžný čtenář vůbec nedostane a děti tak měly naprosto ojedinělou příležitost spatřit další ohromné množství knih, uskladněné v pojízdných regálech, plné police deskových her nebo třeba speciální výtah na knihy, skrz který spolu výpůjční oddělení a sklad komunikují. Na závěr dostaly děti čas k vyzkoušení některých deskových her či prohlížení vybraných knížek, čehož náležitě využily.

Výlet do knihovny se nám moc líbil a dětem se vůbec nechtělo věřit, že už musíme zase domů. Proto nás velmi potěšilo pozvání na další setkání a spolupráci. Foto...

Za čtenářský klub

Mgr. Tereza Osičková a Mgr. Dana Kotoučová


Projektový den "Zdravý životní styl"

V únoru proběhl na celém prvním stupni projektový den s názvem Zdraví. Každá třída se tématu zhostila po svém, ale téměř na každém rohu bylo vidět zdravé potraviny, kartáčky na zuby, mýdla na ruce, sportovní oblečení či útržky z olympijských her, které právě probíhaly.

Nejmenší děti se zaměřily na správné oblékání, zdravé stravování a především hygienu, se kterou souvisí správné čištění zoubků. Druháčci se ještě navíc zabývali účinkem různých potravin na fungování našich vnitřních a smyslových orgánů, které zrovna probírají. Na nástěnce jsme pak mohli vidět "bacila", vyrobeného rozfoukáním tuší. Třeťáci si navzájem zjišťovali hodnotu BMI a hledali způsoby, jak ji případně změnit. Čtvrtá třída začala den hodinou jógy, po které ji čekala spousta aktivit ve skupinách. Například sestavování  zdravého jídelníčku, ranní rozcvičky či zkoumání složení různých potravin a vážení množství cukru v nich. Velmi netradičně si prožili projektový den páťáci, kteří měli zrovna ten den plavání a plavčíci si pro ně připravili základní kurz záchrany tonoucího.

Projektový den se vydařil, tak snad budeme zdraví jako řípy minimálně do toho příštího! Foto...

Za I. stupeň Mgr. Tereza Osičková

Spolupráce 1. A a 7. A

Ve čtvrtek 22. 2. 2018 se 7. A zúčastnila projektového dne v první třídě. Nejprve jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna skupina vyplňovala pracovní listy na téma: Jak správně pečovat o zuby. poté dostali test o tom, co si zapamatovali z pracovních listů. Druhá skupina si schválně zašpinila ruce olejem, třpytkami a skořicí. To mělo představovat bakterie, které se nám během dne nashromáždí na rukou. Nejdříve jsme se je pokoušeli smýt ve studené vodě, což samozřejmě vůbec nešlo. Pak jsme ruce namočili do teplé vody. V ní to trochu pustilo, ale mastnota stále nešla pryč. Nakonec jsme si umyli ruce mýdlem a teplou vodou. Všechna nečistota rázem zmizela.

Třetí hodinu jsme dostali dárečky. Kartáčky na zuby a zubní pastu. Opět jsme se rozdělili do skupin a šli jsme si čistit zuby.  Potom nám paní učitelka namazala fialkou zuby, aby nám dokázala, jak špatně jsme si zuby vyčistili. Ten, komu se fialka nejvíce držela na zubech, je měl nejvíc špinavé a musel si je jít vyčistit znovu. A naopak. Ten, komu na zubech fialka nedržela, je měl vyčištěné správně.

Bylo to legrační a nasmáli jsme se. V závěru jsme se s prvňáčky rozloučili a šli jsme na II. stupeň. Foto...

Za školní parlament Patricie Darvašová, 7. A


Žáci sedmé třídy doprovodili prvňáčky do muzea

Dne 20. 2. 2018 jsme my žáci 7. A šli spolu s žáky 1.A do muzea na interaktivní prohlídku „Středověké Ústí“. Vyrobili jsme si mince štěstí, dále z korálků řetízky, při jedné činnosti jsme dokonce chytali umělé myši a nakonec si prohlíželi, jak žili lidé ve středověku. Ráda bych to s prvňáčky zopakovala, protože s nimi to je „bomba“, ale někdy je to také práce a nejde je uhlídat.

Mám je moc ráda a doufám, že oni mě taky. Foto...

Za školní parlament Kája Darvašová 7.A

 

Barevný týden

Tento rok se naše škola zúčastnila projektu "Hrdá škola", ve kterém se plní disciplíny, které jsou předem určeny.

A právě v únoru proběhla aktivita s názvem Barevný týden. Na každý den byla určená jiná barva, do které se měli žáci obléknout. Celé jsme to pojali jako soutěž o nejvíce aktivní třídu. A povedlo se. Náš školní parlament chodil po třídách a počítal počet žáků, kteří přišli do školy správně barevně oblečení. Na konci týdne se vše sečetlo a vyhlásily se tři třídy s nejvíce body. Na výherce čekala sladká odměna a diplom.

Školní parlament tímto gratuluje výherci a všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkuje. Zároveň se těší na další aktivitu, která nás čeká v měsíci březnu "Den učitelů". Foto...

Za školní parlament Laura Diazová 8. třída


 

Sváťovo Dividlo

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 dopoledne k nám zavítalo Sváťovo Dividlo a přivezlo pohádku Máša a tři medvědi. Samozřejmě Sváťa nezapomněl ani na čertíka Popletu, který byl příjemnou zábavnou tečkou za poutavým příběhem. Foto...

 

 "Osudové osmičky v našich dějinách" - projekt v rámci Týdne škol UNESCO

Dne 1. 2. 2018 proběhl na celé škole velmi zajímavý projektový den s názvem „Osudové osmičky v našich dějinách“. Šlo především o připomenutí stoletého výročí vzniku první republiky, ale také dalších významných dat, s osmičkou na konci, která ovlivnila naší historii. Žáci po celé škole se celý den zabývali naší historií a statečně se s tím „poprali“ i ti nejmladší, přesto, že se touto tematikou v běžných předmětech ještě vůbec nesetkali. První třídy začali den samotným seznámením s číslicí 8, kterou skládali, kreslili, vybarvovali a následně s ní zkoušeli počítat. V dalších hodinách se pak zaměřili na srovnávání současnosti s minulostí, prostřednictvím obrázků a videí, a seznamovali se se státní vlajkou, symbolem či mapou. Vyšší ročníky se již více zaměřili na konkrétní data naší historie, především na rok 1918. Žáci se seznamovali se státními symboly, významnými daty naší historie, způsobem života našich předků v různých historických obdobích a to pomocí obrázků, map, videí i konkrétních předmětů, které paní učitelky přinesli dětem ukázat. Ve všech třídách se celé dopoledne pilně pracovalo a tvořilo. Vznikly nejrůznější plakáty, obrázky či časové osy, které si budou moci všichni prohlédnout na školních chodbách. Poslední hodinu ve všech třídách na prvním stupni probíhaly třídnické hodiny zaměřené na sebehodnocení dětí a především očekávané rozdávání pololetního vysvědčení. Během toho všeho ani druhý stupeň nezahálel. Zde si třídy rozdělily jednotlivé roky, které obsahují číslo osm a zároveň jsou pro náš národ důležité. Cesta druhého stupně začala v roce 863 a došla až k roku 1918. Každá třída měla za úkol zjistit několik zásadních informací o svém zvoleném roce. Proto se na vypracovaných plakátech objevovaly informace o situaci, penězích, panovnících a zásadních změnách v daném roce. Po vypracování hned několika informačních plakátů v každé třídě se žákům rozdělily pracovní listy, které měli za úkol vypracovat. Pomohly jim k tomu již zmiňované plakáty, které si mohli v průběhu dopoledne prohlédnout a najít v nich správné odpovědi. Později se na druhý stupeň přišel podívat první. Žáci druhého stupně se vžili do role učitele a připravili si pro každou třídu krátké vyprávění o dané době. Foto... 

Za I.stupeň Mgr. Tereza Osičková

Za II.stupeň Filip Matoušek

 

Vycházející žáci


Dne 11.1. 2018 se vycházející žáci zúčastnili "Dne otevřených dveří na SŠOŘS a ZŠ Keplerova 5". Seznamovali se především s obory Cestovní ruch, Kuchař - číšník, Aranžér. Mohli si prakticky vyzkoušet práce v kuchyni, barmanské a aranžérské dovednosti. Foto...

Dne 18. 1. 2018 se vycházející žáci zúčastnili exkurze na cvičném pracovišti OC Globus. Prakticky i teoreticky se seznamovali s učebními obory Cukrář, Pekař, Prodavač, Pekař. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


Teplákový den

Dne 16. ledna 2018 na naší škole proběhl "Teplákový den", kterého se zúčastnila celá škola. Jednotlivé třídy si připravily minutová cvičební vystoupení právě v teplákách. Zvlášť se hodnotilo vystoupení žáků prvního a druhého stupně. Porota složená ze školního parlamentu a z učitelů rozhodla, že za první stupeň vyhrála třída našich nejmenších - přípravný ročník. Za druhý stupeň to byla zase osmá třída, která se radovala z vítězství. Celý den jsme si báječně užili a už se těšíme na příští rok, až se "Teplákový den" bude opakovat.

Doufáme, že se u něj pět skvěle pobavíme a že si ho užijeme jako letos. Foto...

Váš parlament


Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme vás na třídní schůzky, které se konají ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.


Přejeme všem zaměstnancům školy a žákům spokojené Vánoce a do nového roku  2018 mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

 

 Projektový den "Vánoce v Předlicích"

Ve čtvrtek 21.12.2017 proběhl v naší škole projektový den s názvem “Vánoce v Předlicích”. Během prvních tří hodin měla každá třída vlastní program. Děti si se svými učiteli povídaly o vánočních zvycích, vyráběly vánoční či novoroční přáníčka, ochutnávaly cukroví a společně si užívaly vánoční atmosféry. Poslední hodinu jsme zakončili tradičním vánočním koncertem v místním kostele. Zde si žáci i učitelé společně zazpívali koledy a vánoční písně.

Projektový den se velmi vydařil, rozloučili jsme se s dobrou náladou a přáním krásných Vánoc. Foto...

 

 

Na den 22. prosince 2017 (pátek) vyhlašuje vedení školy ředitelské volno z provozně technických důvodů. Vánoční prázdniny jsou od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018. Nástup do školy je 3. 1. 2018. 

 

Vánoční výzdoba

Vánoční a zimní výzdoba naší školy - výtvarné práce žáků. Foto...

 

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže ROMANO SUNO v Praze

V loňském školním roce se někteří žáci naší školy zúčastnili soutěže ROMANO SUNO. Jako vždy i letos se konalo vyhlášení výsledků soutěže v předvánočním čase. Slavnostní, již 20. vyhlášení proběhlo 7.12. v Praze. S radostí mohu oznámit, že na 1.místě ve výtvarné kategorii zvítězil, dnes již náš bývalý žák, Marek Husák (loňská 5. tř.). Odborná porota z řad výtvarníků vybrala z celkem šesti set došlých obrázků, právě kresbu Marka Husáka. Jeho obrázek byl také použit na titulní stranu letošního sborníku ROMANO SUNO.

Marek si z Prahy odvezl nejenom hodnotnou cenu, ale i mnoho zkušeností od výtvarníků, kteří ho celým dnem na vyhlášení provázeli a předávali dětem své zkušenosti a znalosti v oboru různých výtvarných technik.

Gratulujeme a děkujeme, že se díky Markovi ZŠ Předlice opět v této soutěži pěkně umístila. Foto...

Mgr. Hana Seifertová a Mgr. Ladislava Bendová

 

Výtvarná soutěž Advent

Školní parlament uspořádal výtvarnou soutěž pro celou školu na téma ADVENT. Sešlo se mnoho různorodých obrázků, ale přeci jenom převažovali čerti, andělé a Mikuláši. Parlament vyhlásil vždy tři nejpovedenější výtvarné práce celkem ve třech kategoriích a zde jsou výsledky:

Kategorie 0.-3.tř: Radek Žaludek 3.A

                            Anna Šimková 1.B

                            Alex Franko 3.A

Kategorie 4.- 6. tř.: Pavlína Erbenová 5. B

                               Aladar Hudi 5. B

                               Jan Kaločai 5. B

Kategorie 7.-9. tř.: Karolína Deterová 8. tř.

                              Irena Ferková 9. tř.

                              Nikola Olešnaniková 7. A

Všem výhercům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do dalších soutěží. Foto...

Za školní parlament Mgr. Hana Seifertová

...JPG ...JPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisková mluvčí Policie Ústeckého kraje u nás ve škole

V pátek 8. 12. 2017 zavítala do čtvrté třídy zajímavá návštěva. Čtvrťáky přišla navštívit v rámci preventivní přednášky a besedy paní por. Mgr. Bc. Veronika Hyšplerová, která je tiskovou mluvčí Policie v Ústeckém kraji. S dětmi si povídala o předmětech, které do školy mohou nosit a které jsou naopak naprosto nevhodné či dokonce nebezpečné. Zároveň dětem vysvětlila, jaké nebezpečí by zakázané předměty ve škole a v rukou dětí mohly způsobit. Děti celá diskuze velmi zaujala a hrdě se hlásily, když některé informace již znaly a mohly je říct paní policistce i ostatním. Nejvíce je však i s paní učitelkou překvapilo, když paní policistka vyndala z kufříku knížku s policejními pohádkami a jednu jim sama přečetla. Po pohádce, která se týkala nového chlapce ve třídě a ubližování mu jeho spolužáky, následovala s dětmi krátká diskuze na téma vztahů ve třídě. Na úplný závěr rozdala paní Hyšplerová dětem drobné dárečky za to, že hezky spolupracovali a poslouchali. Děti tak obdrželi reflexní tkaničky, bonbony a zmiňovanou knížku s policejními pohádkami.

Ještě jednou za milou návštěvu moc děkujeme a těšíme se na další setkání.

Čtvrťáci a paní učitelka Mgr. Tereza Osičková

..jpg ..jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikuláš v Předlicích

V úterý 5.12. byla u nás ve škole zvláštní předvánoční atmosféra. Děti již od rána netrpělivě vyhlížely návštěvu. Konečně se dočkaly. Do školy dorazil Mikuláš v doprovodu anděla a čerta. Zavítal nejen do všech tříd prvního stupně, ale i ke starším žákům. Mikuláš z knihy hříchů přečetl hříšníky, kteří slibovali polepšení. Našli se i žáci, kteří byli odměněni spíše čertem. Občas se totiž najde někdo, kdo si nečistí zuby, mluví sprostě, zlobí rodiče, úkoly nepíše nebo zapomíná…… A tak se měl čert co ohánět, aby dali hříšníkům na pamětnou. Anděl zase děti odměnil sladkostmi a nejmenší hračkou za básničku či písničku. Všichni si netradiční dopoledne náramně užili. Budeme se společně těšit opět za rok na další nadílku. Foto...

Mgr. Ivana Michňová

 

1. A a 1. B na exkurzi v knihovně

Dne 30. listopadu navštívily první třídy naší školy Severočeskou vědeckou knihovnu města Ústí nad Labem pobočku W. Churchilla.

Jelikož se děti prvních tříd teprve seznamují s písmeny a knihami a následně se v nich učí číst, pozvalo dětské oddělení právě tyto děti na prohlídku svého království. Před žáky se otevřelo něco, co doposud nejspíš neviděli a o čem nejspíš ani neslyšeli. Paní knihovnice jim nejdříve ukázala několik zajímavých knih. nejmenší í největší knihu, nejdelší nebo také knihu vydávající různé zvuky, ale i knihy, se kterými jde hrát divadlo. Některé děti si z knihovny přinesly i řádně vyplněnou přihlášku s fotkou, a knihovnice jim hned na místě vyrobila průkazku. Ke konci exkurze si tito žáci mohli jednu knihu hned půjčit domů.

Cestou zpět jsme se ještě zastavili na vánočních trzích na Lidickém náměstí, kde se děti občersvily horkým čajem a prohlédly si betlém se živými zvířaty. Foto...

Mgr. Hana Seifertová 

Zdobení stromečku v OC Forum

Dne 4. 12. 2017 žáci ozdobili svými výrobky stromeček v OC Forum, snad se bude líbit! Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Soutěž ve skládání slov

Ve středu 23. 11. 2017 proběhla v knihovně soutěž ve skládání slov. Děti sehrály několik kol a tři nejlepší dostaly diplom a sladkou odměnu. Vyhodnocení

 

"Ochutnávka knížek"

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se čtenářský klub I. stupně proměnil v občerstvení, kam byli pozváni žáci, kteří měli chuť ochutnat nějakou zajímavou knížku. Měli na výběr ze čtyř oblastí - pohádky, knížky o zvířatech, knížky s dětským hrdinou a fantasy knihy. Děti měly vždy několik minut na ochutnání vybrané knížky, poté ji pomocí hvězdiček ohodnotily a následně se přemístily k dalšímu stolu. Takto pokračovaly, až prošly všemi čtyřmi stoly, čtyřmi oblastmi. Součástí ochutnávky bylo i malé občerstvení, které dokreslovalo celkový dojem. Děti hodnotily tuto akci velmi kladně a těší se, že si ji v budoucnu zopakují.

Mgr. Dana Kotoučová, Mgr. Tereza Osičková


Návštěva Muzea města Ústí nad Labem

Žáci 2.A. navštívili 15.11. Výstavu marionet Sváťova dividla pořádanou v ústeckém muzeu. Nad loutkami jsme si si s žáky vyprávěli úryvky pohádek, ve kterých tyto loutky vystupují. Mimo jiné jsme si prohlédli i stávající expozice muzea a Výstavu nerostů. Žákům se z muzea ani nechtělo odejít, jak se jim vše líbilo. Foto...

Mgr. Marcela Nežerná


Zdobení stromečku v ZOO

Dne 29.listopadu se Přípravná třída a třída 2.A zúčastnila v naší ústecké ZOO zdobení vánočního stromku, na který si žáci připravili ozdoby vhodné pro přezimující ptáčky. Paní průvodkyně, která se nás ujala, si chvíli povídala s dětmi o zvířátkách v Zoo, o ptácích, kteří na zimu odlétají, ale také zůstávají. Potom si žáci ozdobili určený smrček, rozloučili se s paní ošetřovatelkou a vydali se prohlédnout si Zoologickou zahradu. Mimo jiné viděli koupání slonů, krmení dravých šelem, navštívili Exotárium a poškádlili opičky. Nakonec se rozloučili s orangutankami Ňuninkou a Cantik a vyrazili jsme zpět do školy. Foto...

Žákům se akce moc líbila a na otázku: "Co se ti nejvíce líbilo?" většina odpověděla: "Všechno."
0.ročník a 2.A Foto...

Mgr. Marcela Nežerná


Projektový den - Advent, zima přichází

Dne 24.11.2017 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den na téma " Advent, zima přichází". Během první hodiny si žáci se svými i třídními učiteli vyprávěli o tradicích a zvycích v době adventní, tak jak ji prožívali lidé dříve a jak se traduje v době dnešní. V další části projektového dne žáci tvořili vánoční a zimní dekorace, zdobili třídu a školní chodby, nacvičovali vánoční písně nebo vyráběli vlastní adventní kalendáře. Vánoce, nejkrásnější svátky roku, se blíží a všichni se opět po roce těšíme na školní vánoční besídky u stromečků a tradiční společné zpívání koled v předlickém kostele. Foto...

 

 Projektový den - Prevence hepatitidy

24. 11. 2017 se žáci 9. třídy zabývali v projektovém dni riziky a prevencí hepatitidy typu A. Na dané téma vytvořili plakát. Foto...

 

Bovýsek

Dne 14. 11. v rámci projektu Ovoce do škol zavítal plyšový kamarád Bovýsek do naší školy. Bovýsek s sebou přinesl nejenom zábavný hádankový kvíz, ale i odměnu pro děti za správné řešení, pexeso. Cílem celého projektu je podporovat zdravou výživu, zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny a celkově zlepšit zdravotní stav mladé populace. Žáci 1. stupně základních škol dostávají v rámci projektu ovoce či zeleninu každý týden zdarma. Foto...

 

 Záložka do knihy spojuje školy

Děti ze čtenářského klubu se za pomoci paní učitelek zúčastnily mezinárodního projektu „ Záložka do knihy spojuje školy“, jehož cílem bylo navázat kontakt mezi českými a slovenskými školami právě za pomoci záložek do knih. Tento projekt funguje již osmým rokem a jeho letošní téma znělo: „Tajuplný svět příběhů“. Paní učitelky si nejprve psaly s paní učitelkou ze Slovenska, aby se na všem důležitém domluvily a dohodly a pak už mohla začít samotná práce. Všichni členové čtenářského klubu nadšeně tvořili, kreslili, stříhali a všelijak vyráběli nejrůznější záložky do knih dle vlastní fantazie. Následně jsme společně všechny vyrobené záložky zabalili a vyskládali do připravené krabice, přidali pár dárečků navíc, vše dobře zabalili a balíček poslali na slovenskou adresu školy. Pak už nezbývalo, než se těšit a čekat, co přijde nám. A opravdu, i nám přišla tajemná krabice. Otevírání bylo vskutku napínavé a zábavné, protože nikdo netušil, co na nás uvnitř asi čeká. O to větší byla potom radost, když jsme uvnitř našli nejen záložky, ale také propisky, knížky a DVD o Rajeckých Teplicích, kde se partnerská škola nachází nebo další reklamní předměty. Za záložky a dárečky dětem z Rajeckých Teplic moc děkujeme a přejeme, aby i jim ty naše záložky co nejdéle vydržely a odvedly v knížkách dobrou práci. Foto...

Čtenářský klub ZŠ Předlice

 

Veletrh vzdělávání

6. 11. 2017 vycházející žáci navštívili "Veletrh vzdělávání", na kterém prezentovaly své studijní obory střední školy v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Je to první krok, který vycházejícím nabízí pomoc při rozhodování o budoucím povolání. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

 Halloween

31.10. v den, kdy se slaví Halloween, předali patroni sedmé třídy malé dárečky prvňákům a připomněli jim tak tento svátek. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Projektový den - Podzim 

Ve středu 25. října 2017 proběhl na I. stupni naší školy projektový den s názvem Podzim.

Projektu se zúčastnili všichni žáci od přípravného až do pátého ročníku naší školy.

Místo obvyklého dopoledního vyučování se každá třída věnovala svému zvolenému programu na dané téma.

Přípravná třída vyráběla ježečky z brambor a šípků. 1. A míchala barvy podzimu, poznávala plody tohoto ročního období a dělala pokusy. 1. B si s paní učitelkou nejdříve povídala, co dělají zvířátka na podzim a potom vyráběla krásné obrázky z přírodnin. Třídy 2. A a 2. B se naučily podzimní básničku a věnovaly se výrobě podzimní dekorace. 3. A vyráběla halloweenské lucerničky, které si žáci potom odnesli domů. Ve 3. B se pracovalo s papírem, vystřihoval a lepil se ježek. Třída 4. na vše šla vědecky, vyhledávala, srovnávala a porovnávala informace, které si žáci našli v knihovně o podzimní přírodě. 5. A vytvořila myšlenkovou mapu o změnách v přírodě a žáci si naaranžovali okénka z větviček. V 5. B žáci pracovali ve skupinách na tabletech a vyzkoušeli si odkrývací výtvarnou techniku.

Projektový den se ve všech třídách velmi povedl a žáci si svými výrobky krásně vyzdobili třídy nebo si je odnesli domů, na ukázku rodičům.

Všem zúčastněným paním učitelkám, asistentům pedagogů i žákům velice děkujeme za krásnou práci a těšíme se na další projektový den, který proběhne v listopadu. Foto...

Petra Solovovová

 

Badatelské učení 7. A + 7. B

25. 10. 2017 navštívila 7.třída třídu 1.A. Účelem návštěvy bylo pomoci malým spolužákům při jejich bádání v oblasti barev. Jelikož jsou to prvňáčci, nemají téměř žádné zkušenosti s barvami a jejich tvořením či mícháním.

Cílem vyučování bylo seznámit děti, jak lze pomocí čtyř barev namíchat jiné barvy či odstíny, jak tuto zkušenost využít v praxi (např. v hodinách výtvarné výchovy), kde se na podzim v přírodě setkáváme s barvami a z čeho získat přírodní barvivo. Úvodem byli starší žáci přiděleni k mladším. Každá dvojice dostala pracovní list, na který žáci sedmé třídy zapisovali myšlenky, hypotézy, názory a postřehy mladších spolužáků, kteří zatím ještě neumějí psát. Celkem se jednalo o tři pokusy. 1. Míchání barev pomocí koleček, 2. Z jakých barev se tvoří černá, 3. Míchání tekutých barev a utvoření duhy. Žáci nejenom pokusy udělali, ale následně o nich museli pohovořit, jak se jim to povedlo, s jakým cílem a co by je ještě zajímalo v souvislosti s daným pokusem.

Celé bádání proběhlo v pěkné atmosféře a jak děti první třídy, tak starší žáci byli spokojeni. Starším žákům se líbilo pracovat s prvňáčky a prvňáčci se naopak zase těší, kdy je sedmá třída opět navštíví. Foto...

Za kolektiv učitelů, kteří se na bádání podíleli Mgr: Hana Seifertová

 

Projektový den - Doprava

Dne 6. 10. 2017 na II.stupni probíhal projektový den na téma „Doprava“. Žáci si oprášili znalosti dopravních značek, připomněli si chování v dopravních prostředcích a osvěžili si znalosti při poskytování první pomoci. V závěru dne všechny čekala exkurze do Depa kolejových vozidel v Předlicích, kde se konala výstava lokomotiv spojená s komentovanou prohlídkou dílen k příležitosti výročí 10ti let ČD Cargo. Foto...

Mgr. Ladislava Bendová

 

LION v Praze a České Lípě

23.9.2017 proběhla v Praze Taneční a pěvecká soutěž „Miri Gili“, na kterou byl pozván jako host i náš taneční soubor. Potěšil diváky i porotu tradičním čardášem i volným stylem s názvem Afrika. Stejné soutěže se zúčastnila i naše žákyně P. Darvašová ze 7.A, která za zpěv získala 1.místo a její sestra, naše bývalá žákyně J. Darvašová-2.místo. Tímto oběma srdečně gratulujeme a přejeme další pěvecké zážitky.

V sobotu 7.10. Lion tančil, tak jako každý rok, na soutěži v České Lípě „Kale Jakha“, odkud přivezl pohár a diplom za krásné 1.místo v soutěžní disciplíně volný styl.

Všem účastníkům a za vedení kroužku Zlatě Žigové patří veliká gratulace a poděkování za příkladnou reprezentaci školy.

Souboru přejeme mnoho dalších, především tanečních úspěchů. V nejbližší době budeme držet palce na další soutěži, která se bude konat koncem října v Obrnicích. Foto...

 

Branný závod

Již poněkolikáté se naše škola zúčastnila branného závodu, který jako každý rok pořádá Městská policie Ústí nad Labem.

Kromě běhu, který byl nejdůležitější součástí závodu, se soutěžilo i v těchto disciplínách: Střelba ze vzduchovky, hod granátem na cíl, znalosti v oblasti první pomoci a nakonec znalosti v oblasti dopravní výchovy. To vše museli vybraní chlapci a děvčata zvládnout v nejkratším čase. Nejrychlejším časem 12 min. se může pochlubit družstvo ve složení Patrik Olah, Kamil Demeter, Kristina Husáková a Particie Horvátová, čímž si vysloužili nádherné první místo. Dále naši školu reprezentovali tito žáci: Ivo Karička, Bartoloměj Tomáš, David Tancoš, Julius Karička, pavlína Janová, Karolína Darvašová, Sabina Podraná, Iveta Poláková. Všichni žáci si navzájem fandili a podporovali se. Působili jako jeden tým, za což jim moc děkuji a jsem na ně hrdá.

ZŠ Předlice se tak může opět pochlubit vítězným pohárem a krásnými věcnými dary. Konkurovaly nám ZŠ Mojžíř, ZŠ Trmice  ZŠ Krásné Březno, ale jejich síly a znalosti na vítězství nestačily. Foto...

Mgr. Hana Seifertová


 

Na den 29. září 2017 (pátek) vyhlašuje vedení školy ředitelské volno z provozně technických důvodů. Klubovna (hřiště) bude otevřena v době od 10,00 do 16,00 hodin.

 

23. výroční setkání přidružených škol sítě UNESCO

25. a 26. září 2017 se v konferenčním sále Květné zahrady města Kroměříž konalo každoroční setkání přidružených škol UNESCO.

Hlavním tématem 23. výročního setkání byl „Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“. Na toto téma jednotlivé školy tvořily a prezentovaly své plakáty, několik vybraných škol předneslo ústní prezentaci.

Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti významných hostů ze Zlínského kraje a města Kroměříž. Součástí programu bylo několik zajímavých prezentací na téma občanského vzdělávání, rozvoje protidrogové prevence, uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Prošli jsme si hostitelskou ZŠ U Sýpek a odpoledne následovala komentovaná prohlídka historické části města, kroměřížského zámku a Květné zahrady.

Historická Kroměříž v nás zanechala spoustu příjemných dojmů a nových setkání. Foto...

 Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

Mgr. Milena Šejnohová-VP pro II.st.


Naši prvňáčci

Pondělí 4. září bylo slavnostním dnem zejména pro děti, které šly do školy poprvé. Zahájení školního roku probíhalo v připravených a vyzdobených třídách s dárečky v podobě učebnic, sešitů a dalších školních pomůcek.

V následujících letech se nejmladší žáci naučí mnoho zajímavých a hlavně důležitých věcí. V první třídě přijdou zejména úplné základy, jakými jsou čtení, psaní a počítání. Seznámí se s mnoha novými kamarády a provádět je budou laskavé a trpělivé paní učitelky.

Nejenom prvňáčkům tedy přejeme v novém roce krásné zážitky, spojené se školními úspěchy.

Zároveň všem kolegům přejeme pokud možno klidný školní rok, mnoho úspěchů v pracovním nasazení a celkovou spokojenost. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít