žákovská knížka | návod

  

Aktuálně ze školy

Výlet na Mariánskou skálu

V úterý 28.6.2016 se vydala skupinka žáků ze 3.A na výlet na území skřítků, protože jak praví jedna pověst, v Mariánské skále se nachází jejich majetek. Skřítky ani trpaslíky jsme sice neviděli, ale místo nich jsme viděli krásnou přírodu, kousek lomu, střelnici, krásný výhled na Střekov, na Větruši a vůbec celkově na Labe i velkou část Ústí nad Labem. Výlet jsme si užili nejen proto, že nám vyšlo počasí, ale také proto, že jsme poznali něco zajímavého. Foto...

Žáci 3.A a Mgr.Dana Kotoučová

 

Den s Policií ČR

Dne 23.6.2016 jsme navštívili akci Den s Policií ČR, která se konala u zimního stadionu v Ústí nad Labem. K vidění byla technika integrovaného záchranného systému a praktické ukázky práce jednotlivých složek. Žáci mohli zhlédnout zásah proti skupině výtržníků, ukázku práce psovodů- zadržení podezřelé osoby, práce hasičů u dopravní nehody – vyprošťování zaklíněné osoby z havarovaného vozidla.

Děti soutěžily v různých tematických disciplínách ( jízda na koloběžce, test z dopravní výchovy, házení míčem na terč atd.).

Celou akci jsme se výborně bavili a přálo nám také počasí. Příjemné prožití dne nám umožnily hasičské vozy, které nás pravidelně skrápěly studenou vodou. Foto...

Žáci 4. třídy, 7.B, 8. třídy a pedagogický doprovod Mgr. Hana Seifertová, Mgr. Ladislava Bendová a Mgr. Petra Malečková

 

 

Galerie Hraničář

16. 6. 2016 vybraní žáci 2. stupně navštívili uměleckou výstavu "Dům módy" v galerii Hraničář.  Přivítal nás Mgr. Miloš Makovský, který nás v úvodu seznámil s filosofií rychlé módy. Po rozdělení do skupinek se nás ujaly studenky Katka Zajícová a Petra Kaňáková, které nás postupně provedly jednotlivými patry galerie. Připravili pro naše žáky spoustu zajímavých úkolů a soutěží, které všechny moc zaujaly a bavily. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Protidrogový vlak – Revolution Train

Dne 14.6.2016 jsme navštívili PROTIDROGOVÝ VLAK – Revolution Train na nádraží Ústí nad Labem- Střekov. Revolution Train je multimediální vlaková souprava, která formou interaktivního přístupu umožňuje nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny. Cílem je prostřednictvím všech lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy.

Protidrogový vlak se skládá z šesti vozů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se odehrává příběh mladých lidí. Příběh začíná u cigaret, pokračuje přes alkohol k marihuaně a tvrdým drogám. Žáci se ve filmu dozvídají poutavou formou o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Vše je umocněno reálnými kulisami např. smradlavým drogovým doupětem, policejní vyšetřovací místností , vězeňskou celou, fatální dopravní nehodou. Vypravěčem příběhu je hoch, který byl závislý na drogách. Ihned od počátku příběhu víme, že je už po smrti. Zemřel na předávkování drogou. Dívka přežije a léčí se ze své závislosti. Silnou motivací k návratu do normálního života je dítě, které čeká.

Žáci si uvědomili, že braním drog ztrácí člověk to nejcennější - svobodu, možnost volby a zejména samotný život. Děti odcházely s vědomím, že život je opravdu dar, který si musíme chránit a hýčkat a ne ho promarnit braním drog. Snad jim tento zážitek v budoucnu pomůže ke správnému rozhodnutí. Foto...

Žáci 7. B, 8. a 9. třídy a pedagogický doprovod Mgr. Ladislava Bendová a Mgr. Petra Malečková

 

Poznávací soutěž ve skleníku PřF UJEP

Dne 10. 6. 2016 žáci 7. A třídy prověřovali ve dvojicích své znalosti v 5. ročníku jarní poznávací soutěže, který organizovala katedra biologie Př F UJEP. Úkolem bylo poznat 20 - 30 bylin z naší přírody, které kvetou v jarním období. Nejúspěšnější dvojicí v poznávání byli Kamil Demeter a Tomáš Cibrík, kteří si na kole štěstí vytočili i drobnou odměnu. Všichni soutěžící byli za účast a snahu odměněni diplomy. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

8. 6. navštívili žáci VII. A a IX. třídy římskokatolický arciděkanský kostel Nanebevzetí panny Marie, který je považován za dominantu našeho města. Od duchovního správce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací z historie i současnosti. Dokonce jsme si i zasoutěžili a za správné odpovědi jsme dostali malou pozornost - barevná leporela kostela. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Dne 10. 6. 2016 jsme navštívili kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem v rámci akce „Noc kostelů“. Dozvěděli jsme se něco z pohnuté historie kostela. První zmínka o památce spadá do roku 1249. V roce 1335 byla do této oblasti zavlečena „černá smrt“ neboli mor. Celá stavba je postavena v gotickém uměleckém stylu. Nejcennějším prvkem vnitřního zařízení je pozdně gotický křídlový oltář. Kostel má nejšikmější věž ve střední Evropě a to díky bombardování Ústí nad Labem za II. světové války. Věž vybočila téměř o 2 metry a stala se místní raritou, kterou jezdí obdivovat turisté z dalekého okolí. Na závěr výkladu žáci soutěžili o zajímavé ceny- pexesa a leporela. Prohlídka se nám moc líbila. Foto...

Mgr. Malečková Petra a žáci 8. třídy

Mgr. Ladislava Bendová a žáci 7. B

 

Výtvarná soutěž Naše město 2016

6. června 2016 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení 23. ročníku výtvarné soutěže "Naše město 2016". Žákyně IX. třídy získaly 1. místo v kategorii kolektivy - II. stupeň ZŠ. Žáci VII. A třídy se ve stejné kategorii umístili na 2. místě. Velmi nás potěšilo naše vítězství, protože v konkurenci 450 zaslaných prací z celého Ústí nad Labem, je to prostě nádhera! Obdrželi jsme i věcné ceny - psací potřeby a neodmítli ani malé občerstvení. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Exkurze do porcelánky v Dubí

Dne 2. 6. 2016 se žáci 6., 7. A, a 9. třídy zúčastnili exkurze do Českého porcelánu, a. s. Dubí u Teplic v Čechách. Během prohlídky prostor výroby českého porcelánu jsme se postupně seznámili s jednotlivými částmi jako je přípravna, sádrovna, nalévárna, lisování, hrnková linka, přežah, modrotisk, glazovna, ostrý výpal pece, třídírna a balírna. Na vlastní oči jsme viděli velmi náročnou a zodpovědnou práci zdejších zaměstnanců. Největším zážitkem však byl okamžik, kdy jsme si sami mohli ozdobit hrneček a projevit vlastní kreativitu.

Ve druhé části exkurze jsme navštívili kostel Panny Marie založený dokonce z veřejné sbírky v roce 1898. Projektu se ujal italský architekt P. Bigaglio a Dubí tak získalo jedinečnou dominantu - trojlodní baziliku ve stylu benátské gotiky. Díky stavebním materiálům (bílý a červený mramor) působí v krajině podkrušnohoří velmi exoticky. Kostel je údajně nejsevernější benátskou stavbou v Evropě. Součástí kostela je i hrobka rodu Clary-Aldringenů, kde jsme se i trochu báli! Dobrou náladu a zážitky nám nepokazil ani silný déštˇ, který se nakonec umoudřil a z oblohy nás zahřálo sluníčko. Foto...

Mgr. M.Šejnohová-7.A, Mgr. J.Lacinová-9.tř., Bc. J.Kopřiva-6.tř.

 

Přírodovědná exkurze do Naučného botanického parku UJEP v Ústí nad Labem

Dne 2.6.2016 se žáci vydali poznávat jarní bylinky do Naučného botanického parku UJEP v Ústí nad Labem. K vidění byly různé druhy jarních bylin. Žáci měli určit druhové a rodové jméno každé rostliny. Za správné pojmenování si mohli žáci zatočit výherním kolem. Mezi cenami byly například propisky, bloky, masožravé rostliny, kaktusy a sukulenty.

Dále si žáci mohli prohlédnout výstavu kaktusů a sukulentů. K zhlédnutí byly nejenom miniatury kaktusů, ale také exponáty staré až 60 let. Celou akcí nás provázeli milí studenti PF UJEP.

Žáci byli z akce nadšení a těší se na další obdobnou exkurzi. Foto...

Žáci 8. třídy a tř. uč. Mgr. Malečková P.

Žáci 7. B a tř. uč. Mgr. Bendová L.

 

Projektový den "Ochrana člověka za mimořádných situací"

Dne 20. května proběhl na naší škole projektový den s názvem „Chování člověka za mimořádných situací“. V tento den se žáci dozvěděli a zopakovali důležitá telefonní čísla - na policii, hasiče a záchranku, jak se chovat, když jsou svědky požáru, úrazu nebo nějakého protiprávního chování. Také měli možnost vyzkoušet si osvojené dovednosti na 3 stanovištích:

1) v přípravné třídě si s paní asistentkou Irenkou vyzkoušeli obvazování zranění

2) v jídelně si s paní asistentkou Danou vyzkoušeli znalosti semaforu (1. a 2. třídy) a dopravních značek (3. - 5. třída)

3) v tělocvičně si s paní asistentkou Zlatkou vyzkoušeli prchání z hořícího domu na překážkové dráze

Na závěr si vybarvili hezký obrázek, splnili zábavný test nebo vyrobili pěkný výrobek. Foto...

Mgr. Lucie Magasaniková

 

Soutěž Mladý záchranář

Dne 24. 5. 2016 se naše škola zúčastnila již podeváté soutěže „Mladý záchranář 2016“. V soutěži startovala dvě družstva. Soutěžilo se ve znalostech ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí, v poskytování první pomoci, znalosti dopravních značek, znalosti hasicích přístrojů. Zajímavý byl i průzkum neznámého prostředí za ztížených podmínek, střelba ze vzduchovky, překážková dráha. První družstvo ve složení Maroš Bagar, Bartoloměj Tomáš, Patricie Horvátová a Klaudie Darvašová se umístilo na 15. místě a druhé družstvo ve složení Pavel Horvát, Patrik Oláh, Irena Ferková a Kristýna Husáková bylo na 16. místě. Snad se příští rok vejdeme do první desítky. Foto...

Mgr. Ladislava Bendová

 

Věda nás baví

Dne 6.5.2016 proběhl na škole Workshop pořádaný kroužkem pro děti „Věda nás baví“. Tématem byly „Fosilie“. Děti zjistily, že vymřelé rostliny a živočichy lze zkoumat pomocí zkamenělin. Vše si přiblížily na pokusu výroby zkamenělin. Zjistily, že život na planetě Zemi je již dlouho a naučily se, jak člověk může zkoumat alespoň tvar některých již dávno vymřelých živočichů a rostlin. Všichni jsme si prohloubili znalosti, dozvěděli jsme se zajímavosti a vyzkoušeli si připravené experimenty. Tímto děkujeme lektorkám za inspirující dopoledne, kdy děti mohly zábavnou a interaktivní formou získávat nové poznatky. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

 

Barevný duben

Školní parlament na měsíc duben vyhlásil soutěž Barevný duben. Celou naši soutěž jsme pojali s velkou soutěživostí!!! Hlavní bylo to, že se nám soutěž velice povedla. Každý z naší školy se podílel na našem malém projektu.

Pravidla: Každý musel jít v určitý den v určité barvě oblečení. Každá třída nás potěšila. Hlavně 1.A. Jejich paní učitelka se snažila pro svou třídu udělat vše a dětem s oblečením pomáhala. Za to jí hrozně moc děkujeme 

1. Barva: Modrá

2. Barva: Červená

3. Barva: Zelená

4. Barva:Bílá

Na 1. místě se umístily: 9. třída a 1.A

2. místo: 3. A

3. místo: UVP 

Jako odměnu dostaly dorty, bonbony , gumičky a další takové drobnosti. Doufáme, že se vám to hrozně líbilo a že 9. třída si to užila protože, to je jejich poslední rok na naší škole!!  Ale naše soutěže nekončí my teprve začínáme školní rok ještě nekončí !! Děkujeme všem za účast a těšíme se, jak pojmete naší další soutěž. Foto...

Školní parlament

 

Čarodějnický den na I. stupni

V pátek 29. 4. 2016 se na 1. stupni uskutečnil čarodějnický den. Žáci se v tento den převtělili do čarodějnic a čarodějů, spolu se svými učiteli si ve třídách vyzkoušeli plno čarodějných úkolů, jako je výroba a ochutnávání lektvarů či malování čarodějnic a vymýšlení různých tajuplných jmen. Někteří, zejména mladší žáci, shlédli pohádku „Malá čarodějnice“, kde se dozvěděli i něco málo o Filipojakubské noci. Poslední hodinu se všechny děti sešly v tělocvičně, kde proběhla přehlídka masek, které si děti přinesly z domova nebo vyrobily během dne. Samozřejmě nesměla chybět malá strašidelná diskotéka a vyhlášení nejlepší masky třídy. Den se velmi vydařil a těšíme se na další takový. Foto...

Mgr. Dagmar Horčičková

 

Exkurze Legiovlak

Dne 5. 5. 2016 se žáci 8. třídy zúčastnili komentované prohlídky pojízdné expozice tzv. Legiovlaku, konané na vlakovém nádraží Ústí nad Labem – Západ.

Legiovlak představoval repliku legionářského vlaku z let 1918- 1920, kdy v Rusku probíhaly válečné operace československých legií. Celá souprava čítala 13 zrekonstruovaných vozů.

Odborný výklad žákům podal průvodce v dobové uniformě. Žáci se seznámili s historií první světové války a dozvěděli se zajímavé informace ze života legionářů. Postupně jsme se přesouvali do tematicky vybavených vozů- poštovní vůz, štábní vůz, nemocniční vůz, pojízdná dílna, spací vůz, opancéřovaný vůz.

Prohlídka Legiovlaku se všem líbila a nově získané informace žáci využijí v 9. ročníku ve výuce dějepisu. Foto...

Žáci 8. třídy a třídní učitelka Mgr. Malečková Petra

Renovace knihovny

Během 3.čtvrtletí proběhla renovace školní knihovny. Ta by měla i nadále posloužit jako učebna pro menší skupiny žáků a samozřejmě jako místo, kde si mohou děti půjčovat knihy pro volné chvíle i pro školní referáty, vyhledávat informace v psané i elektronické podobě apod. Do budoucna plánujeme provozovat čtenářský klub, kde si děti budou knížky nejen půjčovat, seznamovat se s novinkami, soutěžit, ale také získají ke knihám vztah díky různým aktivitám, které pro ně připravujeme. V průběhu renovace jsme se snažily nejen lépe využít prostory, ale i zpříjemnit pro žáky prostředí veselými barvami a zajímavou výzdobou. Jak se nám to povedlo můžete posoudit ve fotogalerii a žáci naší školy při návštěvě knihovny, která bude opět v provozu od 2.5.2016

V PONDĚLÍ A VE STŘEDU OD 12,45h DO 13,30h.

Další možnosti jsou na informačních letácích ve škole.

Chtěly bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli akci dotáhnout do zdárného konce - vedení školy, EÚ, p. uč. Žákové s páťáky, p. uč. Šejnohové s žáky 2.stupně,p. uč. Lacinové, panu školníkovi a provozním zamětnancům.

Mgr. Dana Kotoučová a Tereza Jankovská

 

 

Projektový den "Den Země"

Dne 21.4.2016 se na naší škole konal projektový den „Den Země.“V rámci tohoto projektového jsme se zúčastnili akce dřevosochání v areálu firmy JACER ve Starých Předlicích. Na místě byla k vidění výroba dřevěných soch z kmenů stromů za pomocí motorových pil a jiného náčiní. Dřevěné sochy se používají jako dekorace do zahrad a parků. Žáci mohli vidět, jak pod rukama zručných řemeslníků/umělců vznikají ojedinělá umělecká díla.

Průvodkyně nás také zavedla do místního sklepení ze 17. století a seznámila nás s historií celého areálu firmy JACER. Pro žáky se celá akce stala motivací pro jejich výběr budoucího povolání.

Žáci si odnesli dárek v podobě dřevěného kola s logem školy. Akce se zdařila a dobrá nálada byla podpořená slunečným počasím. Foto...

Žáci 8. tř. a tř. uč. Mgr. Malečková Petra

Žáci 7. B a tř. uč. Mgr. Bendová Ladislava

 

Den učitelů

Školní parlament ke Dni učitelů vyhlásil ve školním rozhlase výtvarnou a literární soutěž: Nakresli obrázek (učitele, asistenta,....) či napiš báseň o škole. Žáci se úkolu zhostili se ctí a vytvořili vynikající práce, mezi kterými bylo těžké vybírat.

Když jsme tyto práce dostali do ruky, hrozně jsme se jako školní parlament hádali, ale vybrali jsme ty nejhezčí výkresy a básně. V rozhlasu jsme vyhlásili jména všech těch, co vyhráli a obrázky vítězů vyvěsili na nástěnku. Foto... 

 Za školní parlament Laura Diazová, 6. třída

Jaro, Velikonoce

Dne 23. března 2016 proběhlo na naší škole vyučování ve znamení jara a jeho svátků Velikonoc.

Ve středu před velikonočními prázdninami děti zdobily vajíčka, pekly mazance, pletly pomlázky a připomínaly si různé lidové zvyky, které jsou spojené s těmito svátky. Připomněly si také křesťanské pojetí Velikonoc. Při tomto projektovém dni se rovněž věnovaly knihám, povídaly si o nich a byly se podívat ve školní knihovně. Foto...

Mgr. Hana Šafrová

Třída 7. A vyrobila malované kraslice ozdobené peříčky a korálky. Ve cvičné kuchyňce žáci připravovali tradiční velikonoční pokrmy - plněná vajíčka z třeného těsta, kynuté věnečky, malá vajíčka obalená v kokosu a plněná vařená vejce. Všichni měli plné ruce práce, ale výsledek chutnal báječně! Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

Soutěž "O nejzdatnějšího žáka"

22.března 2016 se vybraní žáci II. stupně naší školy zúčastnili soutěže pořádané MP Ústí nad Labem „O nejzdatnějšího žáka“. Mezi přihlášenými školami vybojovali 1.místo, za které obdrželi pohár a další hodnotné ceny. Vedení školy uděluje tímto pochvalu za vzornou reprezentaci celému týmu a zvlášť pak jednotlivcům, kteří obsadili medailové pozice ve své kategorii.

1.místo-Vanesa Tatarová

 2.místo-Patricie Horvátová/Bartoloměj Tomáš

3.místo-Maroš Bagár

Děkujeme p.uč. Haně Seifertové za podporu a také souboru Lion za taneční vystoupení během soutěže. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

 

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek a pátek 24. a 25. 3. budou velikonoční prázdniny. Do školy jdeme v úterý 29. 3.

Ve čtvrtek mohou děti využít klubovnu a hřiště od 10.00 do 16.00 hod. Dozor vykonává p. Andrej.

 

Projektový den "Zdravý životní styl"

V pátek 26.2.2016 se na naší škole konal další projektový den s názvem „Zdravá svačinka, zdravý životní styl“. Aktivity v jednotlivých třídách byly zaměřeny zvláště na zdravé stravování, ale i na další části, týkající se zdravého životního stylu, jako je dodržování pitného režimu, dostatek spánku a v neposlední řadě pohyb. Výstupem pak byly práce, které zpestří výzdobu školní jídelny.

Děti se chopily různých aktivit s nadšením, zvláště výroba svačinek a jejich následná konzumace. V každé třídě se také objevily originální nápady, např. výroba plakátu s mléčnými výrobky od 5.třídy, talíře naplněné půl na půl zdravým a nezdravým jídlem vyrobené 3.B, potravinové pyramidy od 3.A, či obrázky ovoce a zeleniny, na kterých pracovaly děti PT, 1.A, 1.B, UVP a druháci. Žáci 4. třídy chodili po škole a dotazovali se spolužáků jaké svačiny nosí do školy.Šetření ukázalo, že téměř nikdo na 2. stupni nenosí k svačině jogurt. Stejně tak ovoce či zeleninu. Naopak brambůrky, či slazené nápoje (coca-cola, limonáda) a sušenky se vyskytují ve velkém množství. Společné pro 1. i 2. stupeň je to, že žáci nosí k svačině chleba nebo rohlíky, avšak hojně se vyskytuje v kombinaci se salámem.

Pokud bych směla hodnotit, patří tento projektový den, s mnoha praktickými činnostmi k velmi oblíbeným jak u dětí, tak i u p.učitelek.

Dana Kotoučová

Projektový den probíhal také na II. stupni. Žáci 7. A třídy si v teoretické části připomněli tzv. "Desatero pro vyvážený jídelníček" a "Potravinovou pyramidu". V praktické části vytvořili příklady zdravých a nezdravých potravin. Ve cvičné kuchyňce připravovali ovocné chutˇovky, banánové truffle s tvarohem a vločkové kuličky obalené v kokosu. Foto...

Běžky

V rámci tělesné výchovy se žákyně 8. a 9. třídy vydaly běžkovat. Hodina proběhla na školním hřišti. Děvčatům se to velice líbilo. Bylo to pěkné a zábavné. Dívky byly rády, že napadl sníh a ony si to mohly vyzkoušet. Pár děvčat i spadlo, takže to bylo i velice zábavné. Škoda, že sníh nevydržel a nemohli jsme uskutečnit delší túru na běžkách ke Kolonce. Foto...

Školní parlament - Sabina Darvašová

 

Projekt Rozhodni se správně

Dne 28. 1. 2016 vycházející žáci navštívili odloučené pracoviště v OC Globus v rámci projektu "Rozhodni se správně". Pod odborným vedením si prakticky vyzkoušeli práci v oboru "Prodavač". Foto...

 

Projektový den "Karel IV."

V pátek 15. 1. 2016 proběhl ve škole projektový den, v němž se žáci seznamovali s dobou a životem Karla IV. Na prvním stupni se tohoto tématu zhostila každá třída po svém a troufám si říct, že všechny velmi dobře a úspěšně. Paní učitelky měly spoustu originálních nápadů, jak dětem dobu Karla IV. přiblížit a žáky prozkoumávání naší historie bavilo. Dozvěděli se spoustu informací o středověku, o tom, jak se v této době žilo lidem, středověkých stavbách a o Karlu IV., jeho životě a zásluhách. Mohli si prohlédnout obrázky staveb, vzniklých za vlády Karla IV, dobového oblečení a dalších předmětů, které dokreslují obraz této doby.

V některých třídách skládali žáci rytířské zkoušky, ve kterých se učili šermovat se svými, vlastnoručně vyrobenými, meči, skládali básně princeznám, házeli kamenem na terč nebo zachraňovali princezny pomocí plnění logických hádanek a vědomostních kvízů. Někde si žáci vyráběli vlastní královské koruny či jiné šperky a jinde se mezitím žáci učili dobové tance za doprovodu gotické hudby.

Každá třída se velmi dobře vypořádala s výrobou jedné ze staveb vlády Karla IV. Děti z přípravného ročníku vytvořily hrad Karlštejn, dokonce i s jeho typickými kopečky. První třídy vyrobily krásný model gotického hradu a hradeb, třída UVP všem připravila podklad pro umisťování dalších staveb a to v podobě modelu Vltavy a jejího okolí. Druhá třída vytvořila veliký obraz hradu Loket, třetí třídy se ujaly výroby Karlovy univerzity a velmi autentického Karlova mostu. Čtvrtý ročník se zaměřil na Karlovy Vary a vyrobil model vřídla a v páté třídě žáci kreslili portréty Karla IV.

Žáci 7. A se v projektovém dni soustředili ve skupinách na krátkou charakteristiku osobnosti Karla IV. Vybírali nejvýznamnější stavby, doplňovali je fotografiemi s krátkým popisem. Pokusili se o vlastní libovolnou ilustraci stavby, kterou zachytili pomocí tužky a uhle.

V závěru dne nás všechny čekalo milé překvapení, a to příjezd samotného krále Karla IV., kterého stvořili žáci 3.B společně s jejich paní učitelkou. Žáci odcházeli domů s mnoha hezkými výrobky a především se spoustou nových informací a pěknými zážitky. Foto...

Tereza Jankovská

 

 

Přijatí prvňáčci pro šk. rok 2016/2017

 K povinné školní docházce (do 1. třídy) pro školní rok 2016/2017 na Základní školu Ústí nad Labem, Školní nám. 100/5 byly přijaty tyto děti.

 

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci!

Srdečně Vás zveme na zápis dětí do 1. třídy a přípravného ročníku, který se uskuteční ve dnech 1. a 2. února 2016 od 13,00 do 16,00 hodin. U zápisu rádi přivítáme rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010. K zápisu se dostaví též děti po odkladu školní docházky. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Těšíme se na vás a vaše šikovné děti! Leták...

 Kritéria k přijímání žáků

 

 

Focení tříd

V prosinci proběhlo třídní focení. Každý kolektiv třídy a školní družiny se fotil se svým třídním učitelem a ti, co si fotku objednali, budou mít jistě milou vzpomínku. Foto...

 

Vánoční koncert

Předvánoční doba je na naší škole spojena s tradičním vánočním vystoupením v místním kostele. Všechny třídy, od těch nejmenších až po devátý ročník, ale i zájmové kroužky si připravily svá vystoupení. Diváci mohli shlédnout pestrou přehlídku melodií, vánočních koled a básniček.

 

 Účast na projektovém dni "Rozhodni se správně"

Dne 10. 12. 2015 se vycházející žáci zúčastnili projektového dne "Rozhodni se správně" na SŠ obchodu, řemesel, služeb a ZŠ v Ústí n/L. Pod vedením zkušených odborných pracovnic si mohli prakticky vyzkoušet práci v oboru aranžér a prodavač. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

Romano suno

Dne 10.12.2015 se v Americkém centru v Praze konalo slavnostní vyhlášení soutěže Romano suno. V literární kategorii 4.-6.ročníků obsadila 1.místo a získala i cenu od studentů z Gymnázia Sázavská naše bývala žákyně Marie Kalejová. Porotu zaujala prací s názvem "Bavinas pro čačipen - Hra na pravdu". Do Prahy jí doprovodila a podpořila p.uč. Ladislava Bendová. Foto...

Marušce přejeme i nadále mnoho tvůrčích i studijních úspěchů.

Mgr. Ladislava Bendová

Ředitelské volno

Ředitel ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 21. a 22. 12. 2015. Po ředitelském volnu následují vánoční prázdniny 23. 12. 2015 - 3. 1. 2016.

Do 23. 12. mohou žáci využít klubovnu v době od 9 do 15 hodin.

 

Zdobení stromečku v ZOO

Ve čtvrtek 10. 12. strávili žáci 0. a 2. ročníku příjemné dopoledne v ústecké ZOO. Využili jsme nabídky návštěvy ZOO se vstupem zdarma a při té příležitosti jsme ozdobili stromeček krmítky s ptačím zobem. Přivezli jsme také s sebou koláž "Ptáci na krmítku", kterou vyrobili společně žáci obou tříd. Tato koláž bude spolu s dalšími vystavena v pavilonu exotária, kde si ji budou moci během prosince a ledna prohlédnout i návštěvníci ZOO. Foto...

Projektový den "Vánoce přicházejí"

V pátek 4.12.2015 proběhl na 1.stupni projektový den s názvem “Vánoce přicházejí”. Akce se zúčastnili všichni žáci od přípravného do pátého ročníku.

Během prvních tří hodin, měla každá třída vlastní program. Děti si s učitelem povídaly o vánočních zvycích, dozvěděly se něco o svátcích kolem Vánoc a některé třídy napsaly i dopis Ježíškovi. Jiní zase připravovali nepečené cukroví, nebo výrobky ze slaného těsta. Zpívaly se koledy a ochutnávalo cukroví.

Každý ročník si nazdobil svůj stromeček a vlastními výrobky i třídu. Chodbu školy také krášlí stromeček, o který se postarali asistenti.

Poslední (čtvrtou) hodinu, se žáci z druhého stupně převlékli za čerty, Mikuláše a anděla a chodili po všech třídách 1.stupně. Dětem rozdávali sladkosti a oni na oplátku recitovali básně. Foto...

Mgr. Klára Machaloušová

Také na 2. stupni se žáci zapojili do projektovéjho dne. Žáci ze tříd 7. A, B v krátkosti zpracovali legendy svatých - sv. Barbory, Lucie a Mikuláše. Vyrobili vánoční svícny a ozdobili perníčky. Společně přivítali Mikuláše s jeho pomocníky, kteří jim nadělili sladkosti do připravených krabiček. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Výtvarná soutěž

Dne 30. 11. - 4. 12. 2015 proběhla na naší škole opět soutěž školního parlamentu nazvaná O nejhezčí obrázek Mikuláše a čerta.

Soutěž byla určena dětem 0. – 5. tříd. Obrázky byly opravdu nádherné. Sešlo se jich mnoho a bylo velmi těžké vybrat ty nejkrásnější. Nad mnohými čerty či Mikuláši se školní parlament velmi dlouho radil a byl nejednotný. A tak se stalo, že některá místa obsadily hned dva obrázky.Vybíralo se docela dlouhou dobu. Školní parlament se dokonce u toho i „pohádal“. Nakonec přeci jen rozhodl. V pátek 4. 12. vyhlásila do rozhlasu Sabina Darvašová vyhodnocení celé soutěže.

Členové školního parlamentu a výherci výtvarné soutěže se setkali v knihovně školy. Za odměnu dostali nějaké drobné dárky a samozřejmě diplom. Vítězné obrázky jsou vystaveny na nástěnce v 1. patře. Foto...

Výherci:

0. – 2. třída

1. místo: Patrik Bagár

2. místo: Simona Horvátová

3. místo: Simona Žigová

3. - 5. třída

1. místo: Karolína Darvašová, Danek Horňák

2. místo: Kevin Horvát, Eliška Horvátová

3. místo: Patricie Darvašová

Školní parlament - Simona Horvátová a Klaudie Darvašová

Stromeček v OC Forum

Dne 27. 11. 2015 jsme zdobili vánoční stromeček v OC FORUM. Na výrobě vánočních ozdob se podíleli všichni žáci druhého stupně. Zdobení jako každoročně připadlo na nejstarší žáky z 9. třídy. Foto...

stromeček v OC Forum.JPG stromeček v OC Forum.JPG

 

Od 23.11.2015 škola přistupuje k následujícím bezpečnostním opatřením.

 

Spaní ve škole

Dne 19. 11.2015 nám umožnila paní zástupkyně spaní ve škole.

Účastnily se celkem 4 třídy, tedy 9. tř. (Sabina, Klaudie, Simona), 8. tř. (Ladislav, Jaroslav), 7. tř. (Kristýna, Vanesa), 6. tř. (Laura, Štěpána, Natálie).

V 18 hodin jsme měli sraz před školou a hned poté 9. třída šla péct pizzy. Mezitím ostatní zdobili školu a vyráběli si masky. Bylo to velmi zábavné a pěkné a nám všem to vyhovovalo. Máme veliký zážitek. Masky byly okouzlující. Ve 22:00 jsme měli večerku, takže jsme všichni zalehli a pustili si film. Když jsme film shlédli, sedli jsme si do kruhu a vyvolávali duchy. Když to paní asistentka Irena zjistila, naplánovala to, že nás půjde vystrašit. No to se jí celkem povedlo, protože jsme měli všichni strach. Měli jsme tam lampu, která byla aktivovaná na pohyb, takže si oblékla bílé oblečení, na hlavě měla veliký klobouk a masku. Když si stoupla před to světlo, hrozně svítila. Jenom tak stála a koukala na nás a pak zmizla. Všichni jsme se hrozně báli a tak jsme na sebe všichni naskákali a jenom tak jsme bez naděje čekali, až se opět odhodlá nás nějak vylekat. Jenomže jsme byli unavení, tak jsme šli spát. Ráno, když jsme se probudili, museli jsme se rychle nasnídat. Měli jsme čerstvý chleba a housky s máslem, sýrem a salámem. Když jsme dosnídali, šli jsme se honem umýt a vyčistit zuby, abychom se mohli převléknout do masek. Než přišly děti do školy, my už jsme byli převlečeni a připraveni v tělocvičně, abychom je vystrašili. Děti byly velice vystrašeny a většina z nich plakala, ale doufáme, že z toho mají nějaký zážitek a že se jim to líbilo. Měly ale za úkol převléknout se také za nějaká strašidla. My školní parlament jsme z nich museli vybrat ty nejlepší. Bylo to těžké, protože všechny děti byly dobré a všechny se nám hodně líbily. Nakonec jsme se s tím nějak poprali a vybrali jsme výherce. Ti dostali nějakou cenu a byli spokojeni. Nám se to velice líbilo a těšíme se na další soutěž. Foto...

Školní parlament - Sabina Darvašová

Skládání puzzle

Dne 5.11 se na naší škole uspořádala soutěž ve skládání puzzle. Soutěž byla rozdělena na kategorie:

mladší (1.-2. třídy), starší (3. třídy) a nejstarší (4.-5. třídy).

Parlament naší školy dětem pomáhal, radil a napovídal. Vedoucí parlamentu učitelka Hana Seifertová zařídila odměny pro děti. Děti se moc snažily, každý chtěl vyhrát. Za první tři místa byly velmi pěkné odměny. Jinak ale každý byl za svou snahu odměněn. Parlament si to moc užil a doufáme, že i děti. Budeme se těšit na další soutěž školního parlamentu. Foto...

Školní parlament - Kristýna Husáková, Patricie Horvátová

Veletrh vzdělávání

Dne 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili Veletrhu vzdělávání, kde se tradičně představují střední školy z Ústí nad Labem a celého Ústeckého kraje. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

Rotahufest

V sobotu 31.10.2015 se náš taneční kroužek LION zúčastnil v Ústí nad Labem IX.ročníku tanečního festivalu Rotahufest, kde se v kategorii moderního tance umístil na nejvyšším 1.místě. Zároveň soubor pod vedením p.asistentky Zlaty Žigové obdržel diplom a pohár za přínos romské kultury.

Vedení školy tímto uděluje pochvalu celému tanečnímu souboru za vzornou reprezentaci. Všech jejich ocenění si velice vážíme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů.

Mgr. Ivana Michňová - ZŘ

Rotahufest.JPG Rotahufest.JPG

 

 Projektový den "Podzim a jeho rozmanitosti"

V pátek 23. 10. 2015 proběhl na 1. stupni projektový den pod názvem „Podzim a jeho rozmanitosti“. Akce se zúčastnili všichni žáci od přípravného až do pátého ročníku.

Děti si během dne měly možnost vyzkoušet výrobu růží z listí, kdy dětem pomáhala děvčata z II.stupně. První tři hodiny měla každá třída svůj individuální program, někdo byl venku na vycházce, kde děti pozorovaly různobarevnost přírody, jiní si na interaktivní tabuli ukázali spousty obrázků k danému tématu a nechyběla ani pohádka s podzimní tématikou. Děti si během dne měly možnost vyzkoušet výrobu růží z listí, kdy jim ochotně pomáhala děvčata z II.stupně. Každá třída měla za úkol vyrobit svého skřítka „Podzimníčka“, kterého pak s ostatními výrobky prezentovala na společném setkání. Malé děti se naučily písničku „Vyletěl si pyšný drak“, kterou si pak zazpívaly při hodnocení svých výrobků.

Skřítci se dětem velmi povedli a nyní zdobí chodby a třídy naší školy. Akce se zdařila a všichni se budeme těšit na další společný projekt, tentokrát na téma „Vánoce přicházejí“.

Mgr. Dagmar Horčičková

Podzim1.JPG Podzim1.JPG Podzim2.JPG Podzim2.JPG
Podzim3.JPG Podzim3.JPG Podzim4.JPG Podzim4.JPG

 II. stupeň

 Žáci 7. A, B tříd si připravili dvě dílničky. V první vyráběli růže z javorového listí a připomenuli si podzimní pranostiky. Růže z listí pomáhali tvořit s mladšími žáky z UVP třídy. V druhé dílničce ve cvičné kuchyňce pekli tradiční podzimní pokrmy. Mrkvový koláč, barevné kynuté šnečky a košíčky. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Ředitelské volno

Ředitel ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 26. a 27. 10. 2015. Po ředitelském volnu následuje státní svátek 28. 10. a podzimní prázdniny 29. a 30. 10.

V době od 26. 10. do 30. 10. bude také z provozních důvodů uzavřena klubovna i hřiště.

 

Den otevřených dveří

Dne 13. 10. 2015 se vycházející žáci zúčastnili dne otevřených dveří na SŠ obchodu a služeb ve Velké Hradební. Všichni byli doslova nadšeni ze soutěží i praktických ukázek, které si pro ně připravili zástupci školy. Foto...

 Mgr. Milena Šejnohová

 

Branný závod

Dne 7. 10. 2015 se žáci naší školy zúčastnili „Branného závodu-čtyřboje“ na dopravním hřišti v Krásném Březně. Celkem závodilo 8 smíšených družstev po čtyřech v disciplínách jako je zdravověda, střelba ze vzduchovky, hod granátem. I přes nepříznivé počasí naši žáci dokázali vybojovat nejvyšší příčky a obsadili 1. a 2. místo. Obdrželi poháry, medaile a další hodnotné ceny.

Vedení školy tímto děkuje za podporu p. učiteli Jiřímu Kopřivovi a uděluje pochvalu za příkladnou reprezentaci pro tyto žáky:

1. MÍSTO: Ladislav Horvát, Jan Horňák, Kateřina Jaslová, Irena Ferková 

2. MÍSTO: Tomáš Bartoloměj, Josef Husák, Kristína Husáková, Patricie Horvátová

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

branný závod.JPG branný závod.JPG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXI.setkání Asociace škol přidružených UNESCO

Dne 21.a 22.9.2015 proběhlo v Ostravě XXI.setkání Asociace škol přidružených UNESCO v ČR, jehož je naše škola členem.

Jednání jsem se zúčastnila spolu s výchovnou poradkyní pro II.stupeň, Mgr. Milenou Šejnohovou. Čekalo nás velice milé přijetí ze strany organizátorů v reprezentativních prostorách Krajského úřadu. Kromě představení velice zajímavých projektů a prezentací činností různých organizací, proběhly především prezentace projektů vybraných 15-ti škol na téma „Světlo“. Rok 2015 byl nazván „Rokem světla“.

V odpoledních hodinách nás čekal neméně zajímavý program v podobě návštěvy areálu Dolních Vítkovic, kde jsme navštívili Centrum techniky.

Budeme se opět těšit na další setkání, které se uskuteční za rok v Chebu. Výzvou k prezentaci naší školy budou jistě i témata pro rok 2015-2016: Karel IV. a 70.výročí UNESCO.

Mgr. Ivana Michňová-zástupce ředitele školy

 

unesco1.jpg unesco1.jpg

unesco3.jpg unesco3.jpg


 

Práce našich žáků

 

Příspěvky našich žáků

 

Hokus pokus v 8. třídě

Dne 17. června 2016 jsem šel při hodině ČJ do 8. třídy. Osmá třída si pro nás připravila ukázky pokusů. Naše paní učitelka Hana Seifertová nás rozdělila do skupin a přiřadila k žákům osmé třídy. Moji kamarádi a spolužáci Lukáš a Patrik si šli sednout se mnou k velkým žákům.

Paní učitelka osmé třídy Lenka Nováková nám rozdala modelínu, ze které jsme vymodelovali sopku. Vyrobili jsme si chemikálii, kterou jsme nalili do sopky. Druhý pokus byl nudný, ale třetí se mi moc líbil. Paní učitelka Lenka Nováková nasypala oranžový prášek na stojan. Pod stojanem byl kahan, který hořel a oranžový prášek soptil jako sopka.

Moc se mi to líbilo a to opravdu hodně. Hrozně moc se těším na další pokus a doufám, že se na nějaký takový zase podívám. Foto...

Dan Horňák, 4. tř.

 

 Školní výlet na zámek Děčín

Já a moje třída jsme byly na zámku v Děčíně. Zámek měl 162 komnat. Zámkem nás prováděla paní v modrých šatech. Ukazovala nám celý zámek. Byla to komtesa. Potom jsme šli na pohádku O líném Honzovi. Po skončení pohádky jsme šli do parku na dětské hřiště. Byly tam různé pěkné prolézačky. Byla to krása, ale nejvíc se mi líbila lanovka. Když uběhla hodina, museli jsme na autobus, který nás odvezl zpět ke škole. Cestou zpět mi bylo špatně a zvracel jsem. Ale to nic nezměnilo na tom, že se mi výlet do Děčína moc líbil a doufám, že se tak ještě někdy podíváme.

Gabriel Cibrik, 4. tř.

 

 Sportovní den

Sportovní den byl nejlepší, líbil se nám florbal, koloběžky, skok do dálky, sedy, lehy, atd. Ale zase nám nešel florbal, ale to nám vůbec nevadilo. Bylo to prostě DĚLO! Bylo 6 družstev, které mohly vyhrát. Já jsem vyhrála 2. místo, M.N. 3. místo, M.G 1. místo. Byla to BOMBA! Já bych řekla, že sportovní den byl výborný. Měli jsme paní učitelku Lenku Novákovou. Byla na nás velice hodná. Pepovi z 8. třídy se líbilo, jak musel dostat osleplou paní učitelku do cíle. Ceny za 2. místo byly dobré, a byli jsme spokojeni. Foto...

Karolína Gažiová, 6. tř.

 

Pracovní činnosti - Sklizeň ředkviček

V pracovních činnostech děvčata na konci března zasadila na školním pozemku semena ředkviček a hrášku. Na konci května na všechny čekala za pečlivou práci odměna - první ředkvičky! Ve školní kuchyňce jsme připravili ředkvičkovou pomazáku, která nám moc chutnala. Foto...

Den matek - II. stupeň

Ke Dni matek jsme pro naše milé maminky vyrobili v Pracovních činnostech, Domácnosti a kroužku Dovedné ruce přáníčka, látkové květy v ozdobných lahvích, květinové svícínky. Společně jsme upekli i sladká linecká srdíčka s marmeládou a marcipánovými květy. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Velikonoční patchwork

Svátky jara jsme v kroužku "Dovedné ruce" přivítali zapichovaným patchworkem - velikonoční vajíčko v košíčku a kuřátkem ze žluté vlny. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Zimní královny

S letošní zimou jsme se rozloučili v našem kroužku "Zimními královnami". Foto...

Dárečky pro prvňáčky

Žáci celého druhého stupně se s velkou chutí pustili do výroby drobných dárečků pro naše budoucí prvňáčky. Určitě se budou líbit! Foto...

7.A. 8. 9. tř. - Domácnost - pečeme cukroví

Nastává vánoční čas a my pečeme sladké cukroví. Foto...

8. a 9. tř. - Pracovní činnosti - svícny

Vyrábíme vánoční svícny. Foto...

Vánoční výzdoba

Vánoční a zimní výzdoba naší školy - výtvarné práce žáků. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Adventní věnce

V kroužku "Dovedné ruce" se pilně připravujeme na Vánoce. Z papírových ruliček jsme vykouzlili adventní věnce a vánoční svícny. Foto...

9. tř. - Výtvarná výchova - podzim

Naše podzimní výtvarné kouzlení s tuší a akvarelovými barvami. Foto...

003.JPG 003.JPG

  

7.A, B - Pracovní činnosti - vyšívání

Pro sladké usínání si dívky ušily a vyšily polštářky - mazlíčky. Foto...

 

Podzimní výzdoba na naší škole - 2. stupeň. Foto...

154.JPG 154.JPG

 

 

9. tř. - Domácnost - carving

Zkoušíme jednoduchý carving - ozdobné vyřezávání ovoce. Foto...

001.JPG 001.JPG

 

Mgr. Milena Šejnohová2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít