žákovská knížka | návod

  

Školní rok 2014/2015

 Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom poděkovali www.BohumirKraus.cz (Reality Remax, zlato) za drobné dárky pro děti z přípravného ročníku v podobě omalovánek, vystřihovánek, spojovaček, balónků, pouzder na mobilní telefony a dalších drobností, které jim byly předány v průběhu slavnostního pasování na prvňáčky a měly z nich opravdu radost.  Vaší pomoci si velmi vážíme. Děkujeme.

                                                                                                                     Tereza Jankovská

sponzorský dar.jpg sponzorský dar.jpg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech 29. 6. a 30. 6. 2015 je vyhlášeno ředitelské volno z provozních důvodů.

 

Školní výlet do děčínské ZOO

V závěru školního roku 2014/2015 jela 3. třída spolu se 7. třídou do ZOO Děčín. Děti se na výlet moc těšily. Někteří jeli snad poprvé vlakem. V Děčíně jsme vystoupili na hlavním nádraží a dále jsme už šli pěšky do kopce.

 Výšlap byl pro malé děti náročný. Musely často odpočívat, ale nakonec došly k vytoužené ZOO. Hned u vstupu do zoologické se všichni občerstvili. Děčínská ZOO je malá a nejsou tak žádná exotická zvířata, ale i přesto se nám líbila. Zahrada je umístěna pěkně v přírodě mezi stromy a je plná různých prolézaček a zajímavých atrakcí. Nejvíce děti samozřejmě zaujalo dětské hřiště a malý obchůdek a potravinami a pamlsky. Když jsme utratili všechny peníze, opustili jsem ZOO a vydali se na Pastýřskou stěnu, odkud je nádherný výhled na město Děčín. Udělali jsme několik fotek a potom už naše kroky směřovaly zpět směrem k nádraží. Neopomněli jsme zastávku na Rajských ostrovech. Tato expozice je součástí zoologické zahrady a je vyhrazena živočichům žijícím v teráriích a akváriích, jako jsou pavouci, různé ještěrky a samozřejmě i mořské ryby.

Cesta zpět do Ústí nám velice rychle utekla, neboť jsme jeli rychlíkem. Za necelých 14 minut jsme byli v Ústí. Školní výlet se nám moc líbil i počasí nám přálo. Děti ze třetí i ze sedmé třídy byly spokojené a o to nám především šlo. Foto...

                                                                                                                       Mgr. Hana Seifertová

 

Exkurze 3. třídy

Dne 2. 6. 2015 se žáci třetí třídy zúčastnili akce Jarní poznávání bylin, které se jako každý rok konalo ve sklenících fakulty životního prostředí UJEP. Nejdříve měli žáci napsat na papír názvy patnácti jarních bylin, které měli před sebou na stole. Poté studentky univerzity vyhodnotily dětskou znalost rostlin a všechny byliny si znovu s dětmi prošly a řádně pojmenovaly. V druhé části exkurze si žáci prohlédli fakultní skleníky. V nich byly k vidění nejen tropické rostliny jako jsou orchideje, ale také řada kaktusů a masožravých rostlin. Ve skleníku se dětem velmi líbilo, a tak si řada z nich zakoupila na památku pro sebe či maminku nějaký ten kaktus. Cestou zpět jsme trhali bylinky, se kterými se děti na exkurzi seznámily. Ty jsme ve třídě ještě ten den dali vylisovat. V průběhu následujícího týdne jsme pro ostatní žáky naší školy vyrobili jednoduchou výstavku s jarními bylinkami a jejich popiskem. Celá akce se velmi vydařila a určitě ji příští rok zopakujeme. Foto...

                                                                                                                         Mgr. Hana Seifertová

 

Konzultační dny s kurátorkou pro mládež

Máte výchovné problémy se svými dětmi?

Zajímá Vás něco ohledně záškoláctví, šikany, drog, problémů v rodině, trestné činnosti, ...?

Potřebujete sociálně-právní poradenství?

Přijďte se poradit. Více informací najdete zde.

 

Školní parlament

Práci školního parlamentu si můžete prohlédnout v následující prezentaci.

 

 

 

  Vážení rodiče,

v průběhu jarních třídních schůzek konaných 23.4.2015 proběhnou i volby do školské rady, kde vybereme jednoho zástupce z rodičů našich žáků. Školská rada je zákonem ustanovený orgán, který musí na škole fungovat. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada může pomoci při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhování opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy ČŠI, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Pokud je mezi vámi rodiči někdo, kdo se chce stát členem školské rady, oznamte prosím svou kandidaturu třídnímu učiteli svého dítěte do úterý 21.4.2015.

Mgr. Bc. Martin Košnar

ředitel školy

Silový trojboj Městské policie Ústí nad Labem

Dne 25. března 2015 proběhla ve sportovní hale Setuzy akce nazvaná Silový trojboj Městské policie Ústí nad Labem. Soutěž se koná každoročně a naše škola se této soutěže také každoročně zúčastňuje.

Letošní ročník však byl velice chudý na počet přihlášených škol. Do soutěže se přihlásily jen čtyři školy( ZŠ Střekov, ZŠ Trmice, ZŠ Krásné Březno a ZŠ Školní náměstí). Soutěžilo se ve třech kategoriích. Jednotlivci dívky, jednotlivci chlapci a celkové umístění škol. Soutěžní disciplíny chlapců byly: shyby, trojskok a sed – leh. Děvčata zase prokazovala svoji šikovnost v hodu plnými míči, trojskoku a taktéž v sedu – lehu. Naší školu reprezentovali tito žáci: Emilka Gadzsorová, Irena Ferková Patricie Horvátová, Kristýna Husáková, Kateřina Jaslová, Michal Mirga, Maroš Bagár, Jaroslav Gadzsor, Pavel Horvát a Patrik Oláh. Žáci se opravdu snažili, avšak konkurence byla veliká a tak se naše škola umístila až na čtvrtém místě. A tak trofeje ze silového trojboje si odnesla za 1. místo ZŠ Střekov, za 2. místo ZŠ Trmice a za 3. místo ZŠ Krásné Březno.

Na závěr celé akce vystoupila taneční skupiny tety Zlaty LION, která byla pořadateli požádána, aby celou soutěž slavnostně zakončila. Foto...

Za školní parlament Mgr. Hana Seifertová

Plavání v městských lázních

Školní parlament navrhl navštěvovat bazén v městských lázních za účelem naučit se plavat. Vedení školy žákům naší školy vyšlo vstříc a aktivitu žákům 2. stupně povolilo. Učitelé tělesné výchovy nás rozdělili do dvou skupin na děvčata a chlapce. Děvčata doprovázela paní učitelka Hanka Seifertová a chlapce pan učitel Jirka Kopřiva. V prosinci jsem jeli na první hodinu plavání a následně v lednu na druhou. Moc se nám to líbilo. V první polovině hodiny jsme se ve vodě rozcvičili a poté nás paní učitelka H. Seifertová učila plavat. V druhé polovině hodiny jsme si pak zahráli spoustu her s míčem, s plaveckými pomůckami a také jsme si zahráli vodní pólo. Když už jsme měli jet zpět do školy, tak se nám ani moc nechtělo. Doufáme a plně věříme, že pojedeme znovu a naše plavecké schopnosti budou čím dál tím víc lepší a lepší. 

Školní parlament

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 27. a 28. ledna 2015 proběhl na naší škole zápis do prvních tříd. V krásně vyzdobené přípravné třídě zkoušely učitelky, jak jsou děti šikovné a připravené jít do 1. třídy. K zápisu se dostavilo se svou maminkou nebo tátou 26 dětí. Z některých budou v září školáci a některé budou chodit do přípravného ročníku. Všechny děti si odnesly na památku krásný dárek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpráva o realizaci projektu Stop kouření

Harmonogram : 16. 10.2014 Zábavně poučné odpoledne v klubovně - účast 40 žáků akcí / protikuřácký test, beseda s tř.uč., malé občerstvení /

                           17.10.2014 Prohlídka hradu Střekov / prověrka tělesné zdatnosti kuřáků a nekuřáků / – účast 53 žáků

                           22.10. 2014 Přednáška o důsledcích kouření / Člověk v tísni / Pro 8.-9.třídy - účast 18 žáků 

                          24.10. 2014 Přednáška o škodlivosti kouření / Člověk v tísni / Pro 6. třídy – účast – 24 žáci

                            5.11. 2014 Motivační preventivní program účast 65 žáků 1.st. Vítej na palubě / Harmonia      Universalis / 2.st. Rozum v zastoupení / Harmonia Universalis /

                            20.11.2014 Výstava v prostorách školy – shlédnutí rodiči žáků

V měsíci říjnu a listopadu 2014 se žáci 2. stupně zapojili do projektu Stop kouření financovaného městem Ústí nad Labem. Cílem projektu bylo podpořit nekuřáky ve zdravém životním postoji a konfrontovat kuřáky s riziky vlivu kouření na fyzické zdraví i osobnost kuřáka. Do protikuřácké osvěty byli zahrnuti i rodiče našich žáků. Realizaci projektu hodnotíme jako úspěšnou. Podařilo se nám zapojit více žáků než jsme předpokládali. Žáci získali další potřebné informace o škodlivosti kouření a jejím dopadu na lidské zdraví. Zábavnou formou si ověřovali další negativní důsledky tabakismu. Prostřednictvím školní výstavy byly s touto problematikou seznámeni také rodiče našich žáků. Pro nepřízeň počasí nebylo možno se sejít u táboráku spojeného s opékáním buřtů. Tato část projektu byla nahrazena zábavně poučným odpolednem s kvízem, besedou a malým občerstvením. Jednotlivé aktivity byly zdokumentovány a prezentovány na stránkách školy, připravuje se také příspěvek do školního časopisu Předlík.  Foto...                                                                Mgr.Běla Sklenářová

Vycházející žáci na Dni otevřených dveří

Střední škola obchodu a služeb ve Velké Hradební opět přivítala 25. 11. 2014 naše vycházející žáky na "Dni otevřených dveří". Mohli si zde pod vedením vyzkoušet kuchařské i barmanské dovednosti a prohlédnout si prostory školy. Foto...

Projektový den Světlo do Předlic

Dne 20. listopadu proběhl na 1. stupni naší školy jeden z projektových dnů. Tento den byl ve znamení světla. Děti si porovnávaly délku dne a noci v zimě a v létě, ukazovaly si, čím se svítilo dříve a dnes. Také si říkaly, jak vzniká duha – duhu kreslily a pak se stal v tělocvičně každý její součástí. Celý projektový den byl zakončen večerní procházkou Předlicemi, kdy každý žák nesl své světýlko – vlastnoručně vyrobený lampion. Foto...

Motivační programy sociálně patologických jevů

V úterý 5. 11. se žáci I. stupně zúčastnili hudebně dramatického pořadu Vítej na palubě. Tématem byly zásady slušného chování, čas a jeho hodnota, fantazie a svět techniky. Pro žáky II. stupně byl připraven pořad Rozum v zastoupení na téma závislost, zdraví a životní hodnoty. Foto...

Veletrh vzdělávání

S nadcházejícím podzimem se naši vycházející žáci zúčastnili "Veletrhu vzdělávání", kde se poprvé seznámili s nabídkou studijních oborů připravovaných na školní rok 2015/16. Foto...

Festival Colours of Rainbow v Obrnicích

Dne 26.10.2014 se náš taneční soubor Lion pod vedením p. Zlaty Žigové zúčastnil festivalu Colours of Rainbow, kde získal 1. místo. Blahopřejeme.

Drazí přátelé,

děkujeme Vám za účast na našem festivalu. Je nám líto, že jsme Vám nemohli přispět na dopravu, protože jsme pro festival nezískali žádnou podporu a financovali jej z prostředků na běžný provoz našich komunitních center. Snad se Vám u nás líbilo, protože my jsme moc rádi, že jste nás potěšili svým tancem. Bude nám ctí, když přijedete na festival i příští rok. Pokud si budete chtít prohlédnout fotografie či krátké video z festivalu, tak klikněte zde: http://www.duhovka.estranky.cz/clanky/novinky/festival--colours-of-rainbow--2014.html

Přejeme Vám mnoho úspěchů i radosti z tance,

Petr Svašek

DUHOVKA, z.s. Obrnice

PRÁZDNINY

27. - 29. října

ŘEDITELSKÉ VOLNO

30. - 31. října

- z důvodu provádění nezbytných oprav v budově školy a z provozních důvodů

V době prázdnin a ředitelského volna (po, st, čt, pá) mohou děti využít klubovnu a hřiště od 10.00 do 16.00 hod. Dozor vykonává p. Andrej.

Bezpečně zpět do školy

Dne 24. 9. 2014 se žáci páté a šestých tříd zúčastnili preventivně - bezpečnostní akce města Ústí nad Labem "Bezpečně zpět do školy". V rámci této akce absolvovali na třech stanovištích teoretickou a praktickou ukázku první pomoci, simulaci nárazu ve vozidle, ukázku bezpečnostních prvků ve vozidle ŠKODA a ukázku policejní techniky ve vozidle VW Passat. Foto...

XX. výroční setkání přidružených škol UNESCO

Ve dnech 22.a 23. září 2014 se uskutečnilo podzimní setkání Přidružených škol Unesco v Hořovicích. Naši školu na tomto jednání zastupovali: ředitel Mgr.Bc. M.Košnar a koordinátorka Mgr.B.Sklenářová. Ani nepřízeň počasí nebránila realizaci bohatého programu. Mezi hlavní body patřilo schválení nové Charty a volby realizačního týmu, prezentace zapojených škol a různé přednášky. Odměnou všem pak byla večerní prohlídka zámku v Hořovicích. Jednání probíhala v příjemné atmosféře, za což patří velký dík pořádající SOŠ a SOU v Hořovicích.        Mgr.Běla Sklenářová 


Práce našich žáků

Tělesná výchova na Střížovickém vrchu

Tělesná výchova na Střížovickém vrchu Ke konci školního roku 2014/2015 jsme v rámci tělesné výchovy šli na Střižák. Nejdříve jsme si mysleli, že to bude lehké, ale bylo to přirozeně náročné. Nejsme zvyklí na dlouhé chůze do kopce a ještě ve velkém vedru.

Cesta byla sice dlouhá, ale krásná, což s paní učitelkou je vše krásné. Ona umí tu dobrou náladu normálně vyrobit. Paní učitelka poslala dívky z 9. třídy napřed s naší asistentkou Irenou Jandovou. Šly o 15 minut dříve než my, aby mohly rozvěsit fáborky s úkolem. Každý fáborek nám ukazoval cestu, kudy máme dál jít. Na lístečkách byly úkoly, které nám říkaly, co se za dobu cesty máme všechno naučit. V cíli cesty nás čekalo překvapení. Paní učitelka nám dávala ty samé otázky a úkoly, které jsme se po cestě naučili a docela jsme odpovídali správně. Za náš úspěch jsme dostali odměnu. Čokoládu a lízátka. Po malé svačině jsme šli zkusit střílet z luku. Docela jsme byli všichni překvapeni z našeho výkonu .

Cesta domů byla rychlá a legrační. Foto...

                                                                                                                               Kristýna Karičková, 7. tř.

Opékání buřtů

V úterý 2. 6. 2015 nás v rámci tělesné výchovy čekal turistický pochod na Střižák. Sešly jsme se před školou asi tak v půl třetí. Vzaly si klacky na opékání a šly jsme.

Bylo nás asi 17 děvčat. Po cestě jsme sbíraly dřeva, abychom měly jak udělat oheň. Šly jsme až na Střižák,kde byla louka a rybníček. Všechny jsme byly vyčerpané. Bolely nás nohy, prostě jsme už nemohly. Když jsme došly na to místo, všechny jsme si sundaly trička a šly jsme do vody. Ve vodě jsme si smočily nohy a hned bylo fajn. Ten den bylo takový horko, že nám bylo až špatně. Ale to už je jedno. Protože jsme šly hned do vody. Pani učitelka vyndala buřty, chleby, hořčici a kofolu. Tak jsme si sedly a opékaly si buřty a chleba. Moc jsme si to užily, i když jsme byly unavené, stálo to za to.

Bylo to fakt úžasný. Moc se nám to líbilo hlavně s paní učitelkou. Ale přiznám se, že jsem byla fakt moc ráda, že jsem se dostala domů. Foto...

                                                                                                                       Emilie Gadzsorová, 7. tř.

Netradiční TV dívek

V rámci jedné z posledních letošních hodin tělesné výchovy měly dívky možnost zahrát si trochu netradiční hry. Během těchto her například poznaly, jaké je to pracovat či pohybovat se s vyloučením zraku. Pohybovaly se po tělocvičně se zavázanýma očima a sbíraly různé předměty ze země podle pokynů a navigace spolužeček. Nebo poslepu z papíru skládaly čepice. Také si vyzkoušely chytat neposlušný míček a chodit po kvádrech. Ovšem velkým překvapením pro mne bylo dívčí nadšení pro tvoření obrazců ze švihadel. Úkolem žákyň bylo pouze pomocí švihadel či provázků, které měli k dispozici, sestavit nějaký obrazec. A tu se ukázala tvořivost a fantazie dívek. Od jednoduchého domečku se propracovaly až ke známé postavičce Barta Simpsona. Ostatně posuďte sami. Foto...

                                                                                                                       Mgr. Hana Seifertová

7. tř. - Pracovní činnosti - ředkvičky

Naše děvčata ze 7. třídy s očekávanou úrodou ředkviček. Foto...

9. tř. - Pracovní činnosti - pletené lahve

Žáci 9. třídy si na rozloučenou odnesli vlastnoručně vyrobené ozdobné láhve. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - šperky

Do sluníčkových dní začínajícího léta si děvčata v kroužku vytvořila pěkné šperky, kterými si jistě ozdobí letní šaty a trička. Foto...

Výtvarná soutěž 6.A

Dne 4. 6. 2015 se zúčastnila 6. A třída slavnostního vyhodnocení 22. ročníku výtvarné soutěže "Naše město 2015". 3. místo za jednotlivce s pěknou cenou převzal žák 6. A třídy Ján Horňák. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Den Matek

Druhou květnovou neděli jsme nemohli zapomenout na naše maminky, pro které jsme připravili malé krabičky s překvapením a nesměla chybět ani kytička od srdíčka. Foto...

8. tř. - Pracovní činnosti - jarní věnec

K jarní sluníčkové pohodě patří i ozdobené věnečky, které jsme vytvořili z papírových roliček. Byla to docela dřina, ale výsledek určitě stojí za to!! Foto...

Literární soutěž: Napiš báseň o svém učiteli či o škole

V březnu jsme oslavili Mezinárodní den učitelů a právě při této příležitosti vyhlásil školní parlament naší školy soutěž, která tento svátek dětem připomněla. Úkolem dětí bylo buď nakreslit svého učitele nebo napsat o některém učiteli báseň. Žáci se zhostili tohoto úkolu přímo bravůrně a členům školního parlamentu předložili velmi pěkné práce. Ti poté vybrali nejpovedenější výkresy a nejkrásnější básně a výtvory dětí jak se patří ohodnotili diplomem a sladkou odměnou. A zde jsou vítězné literární prácekresby.

Projektový den "Březen - měsíc knihy"

20. 3. 2015 jsme šli do trmické knihovny. Šli jsme 3., 7. a 9. třídy. Starší žáci pomáhali paní učitelce hlídat malé třeťáčky. Každý z nás dostal na starost dva třeťáčky a o ty se staral.

Do Trmic jsme šli pěšky. Cesta nám celkem uběhla rychle. Malé děti však byly unavené a chtěly si konečně sednout a nasvačit se. A tak když jsme došli ke knihovně, sedly si děti na lavičky a najedly se, protože v knihovně se svačit nesmí. Mezitím šla paní učitelka Bendová do knihovny oznámit pani knihovnici, že už jsme zde a zda můžeme jít dovnitř. Po chvilce jsme vcházeli dovnitř. Paní knihovnice nám ukázala dětské oddělení. Ukázala nám moc krásné knížky a pak nám přečetla ukázku z knihy O slonovi. Po přečtení ukázky nám rozdala malý testík, aby zjistila, jak jsme dávali pozor. Potom nám pustila krátký film, ve kterém jsme se dozvěděli správné odpovědi na test. Když skončila prohlídka knihovny, přesunuli jsme se do druhého patra, kde jsme si prohlédli výstavu modelů vláčků. To bylo krásné. Následovalo malé občerstvení v přízemí budovy. Děti si kupovaly různé mňamky a paní učitelky si daly kávu.

Při odchodu z knihovny jsme ještě stihli pozorovat zatmění slunce přes tmavé sklíčko. Celý den byl moc fajn a dobře jsme se bavili, takže nám ani nevadilo, že ke škole jsme se vraceli zase pěšky. Bylo pěkné počasí a my měli za sebou pěkně strávený den. Foto...

                                                              Za školní parlament Kristýna Karičková, 7. tř.

Zumba v hodině TV

V hodině tělesné výchovy jsme si zkusily zatančit zumbu. Dívky ze 7. 8. a 9. tříd se pokoušely zpevnit a posílit své tělo novým stylem aerobního tréninku. Kamarádka přinesla ukázku dvouhodinové zumby. Na videu předtancovával zumbu pěkný chlap, podle kterého jsme tančily. Bylo to velmi pěkné a všechny to bavilo. Tančila s námi i paní učitelka H. Seifertová, které se také velmi líbilo. Zumbu jsme tančily dvě hodiny tělesné výchovy, které nám rychle utekly. Nejenže jsme se u tance pobavily, ale také zpotily a unavily, což bylo cílem tance. Tento taneční program si mohly v rámci tělesné výchovy vyzkoušet i dívky ze šestých tříd a podle jejich reakce u nich zumba také sklidila velký úspěch. Foto...

Za školní parlament Sabina Darvašová

Velikonoce - 2. stupeň

Všichni se již nedočkavě těšíme na hřejivé jarní dny, které jsme se snažili přivolat velikonoční výzdobou na škole. Do práce se zapojili všichni žáci zejména v pracovních činnostech a kroužku "Dovedné ruce". Foto...

Tělesná výchova – zdravověda

V prosinci poslední hodinu před Vánocemi, přinesla paní učitelka do hodiny obvazový materiál a oznámila nám, že dnes se budeme učit zdravovědu.

Zopakovaly jsme si potřebná a velmi důležitá telefonní čísla v případě např. dopravní nehody, požáru či poranění kamaráda. Vysvětlily jsme si, co v jednotlivých případech dělat. Poté jsme se učily, jak správně obvázat ruku, nohu, hlavu, jak zastavit krvácení a jak přemístit zraněného do bezpečí.

Na závěr jsme si udělaly skupinky a v dané skupině zvolily vždy jednoho, který bude předstírat nějaký úraz. Úkolem zbylých žáků bylo zavolat na linku 155, 158, 150 nebo 112, oznámit co se stalo a pomoci kamarádovi (obvázat zranění, zafixovat ruku a přenést spolužáka o 10 metrů dál).

Byla to celkem zajímavá hodina. Naučily jsme se správně obvazovat ruku, nohu, hlavu a docela jsme se u toho i nasmály. Foto...

Děvčata z třídy 7., 8. a 9.

Kroužek Dovedné ruce - tučňáci

S letošní zimou jsme se rozloučili malými tučňáky v čepičkách. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - sněhové panenky

Protože v lednu je stále ještě zima a mráz, oblékli jsme naše bílé panenky do teplé šály a čepice. Foto...

Dárky pro budoucí prvňáčky

V lednu se všichni žáci 2. stupně věnovali přípravě drobných dárečků pro děti, které přišly k zápisu do prvních tříd. Foto...

7. a 8. tř. - Domácnost - vánoční cukroví

V předvánočním období nesmělo samozřejmě chybět voňavé cukrovíčko, které se nejen povedlo, ale i báječně chutnalo. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - vánoční svícen a dečky

Před Vánocemi jsme si domů na sváteční stůl odnesli svícen a vyšívanou dečku. Foto...

Zimní výzdoba školy

Na zimní výzdobě naší školy se již tradičně podílejí všichni žáci. Foto...

8. a 9. tř. - Pracovní činnosti - adventní věnce a vánoční svícen

Adventní období přináší do naší školy opět novou zimní výzdobu i typické výrobky, které ozdobí naše vánoční stoly. Foto...

6., 9. tř. - lampióny

"Rozsviťte v Předlicích" byl podvečer přehlídky našich různobarevných lampiónů, které jsme si s pečlivostí ve škole vyrobili. Foto...

7. tř. - Pracovní činnosti - listy a pavoučci

V posledních podzimních dnech jsme jako vzpomínku na rozkvetlou přírodu vyrobili listy s barevnými růžemi a různobarevné podzimní pavoučky. Foto...

8. tř. - Domácnost - vaření

Konečně jsme se dočkali a zase vaříme!!! Žáci 8. třídy si připravili langoše a sladké palačinky. Vypadaly krásně a ještě lépe chutnaly!! Foto...

Kroužek Dovedné ruce - podzimní košíček

Od září jsme se opět pustili do pilné práce. Stali se z nás "motalinky papírových ruliček". Dílo je dokončené a hrdě si odnášíme podzimní košíček. Foto...

Podzimní výzdoba školy

Příroda se s příchodem podzimu převlékla do pestrých barev. Stejně barevný kabátek má i výzdoba na naší škole. Foto...

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít