žákovská knížka | návod

 

Školní rok 2013/2014

Soutěž Naše město 2014

V letošním školním roce se žáci IX. třídy zúčastnili již tradiční soutěže "Naše město 2014". Zvolili si téma "115 let městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem - tramvaje". 3. června 2014 si převzal za velmi zdařilé výtvarné dílo "Zvláštní cenu dopravního podniku města Ústí nad Labem" Dušan Farkaš. Výtvarné práce všech žáků je možné do konce června shlédnout na konečné stanici trolejbusů ve Všebořicích. Během letních prázdnin budou zdobit interiér všech ústeckých trolejbusů. Foto...                                                                            Mgr. Milena Šejnohová 

Výlet do Duchcova

30. 5. 2014 se žáci IX. třídy vydali na zámek v Duchcově. Obdivovali nádhernou obrazárnu a zařízení zámku. V interiérech zámku nebylo dovoleno fotografovat, proto jsme si společné foto udělali v zámecké zahradě a také jsme se trochu občerstvili v "CAFFE GIACOMO". Foto...

                                                                                                              Mgr. Milena Šejnohová

Den matek

12. 5. žáci 9. třídy předali na Magistrátě v Ústí nad Labem drobné dárečky ženám ke Dni matek. Foto...

Geologická exkurze

Dne 24. 4. 2014 se žáci druhého stupně zúčastnili geologické exkurze do štoly Starý Martin, která se nachází v Krupce. Krupka je městem cínu, který se v tamních dolech po dlouhá léta těžil. Prohlídková štola Starý Martin je jedním z nejvýznamnějších starých důlních děl krupského revíru. Její výjimečný charakter spočívá v její směrné délce (kolem 2 km), což z ní činí nejdelší cínovou rudní žílu v ČR i střední Evropě. V průběhu takřka hodinové prohlídky štoly jsme byli zasvěceni do tajů ražení cínové rudy, prohlédli jsme si hlavní úseky žíly Lukáš s její minerální výplní a krápníkovou výzdobou důlních prostor. Před vchodem do štoly jsme viděli zblízka zajímavé důlní stroje, které byly používány především pro práci v podzemí. Další částí naší exkurze byla návštěva Tiských stěn, které se nachází na okraji chráněné krajinné oblasti Labských pískovců v obci Tisá. Při procházce malebným městečkem pískovcových skal nás překvapili prapodivné tvary skal, které připomínaly podoby obličejů lidí i zvířat. Nádherné počasí vytvořilo krásný kontrast mezi nebem a zemí, kterou pokrýval světlý písek. Pohybovali jsme se po upravených a značených cestách a ve skalních útvarech prozkoumávali všechny možné dutiny. Foto...                                                                                                   Mgr. Milena Šejnohová

Projektový den

I. stupeň

Ve středu 16. dubna 2014 probíhal na Základní škole, Školní nám. 100/5, Ústí nad Labem jeden z projektových dnů. Obsahem a hlavním tématem tohoto projektového dne byla zdravá výživa, zastoupení ovoce a zeleniny v jídelníčku člověka. Na celém I. stupni – to je 10 tříd, učitelky pro žáky přichystaly soutěže, hry, děti plnily různá praktická cvičení a to vše zaměřené na propagaci zdravé výživy. Vhodnou formou tak vedly děti k pravidelné konzumaci ovoce a zeleniny. Projektového dne se zúčastnilo asi 160 žáků od přípravného ročníku až po žáky V. třídy. Tato forma učení a práce se jako vždy setkala s velkým zájmem žáků. Foto...          Mgr. Hana Šafrová

II. stupeň

Dne 16. 4. 2014 měla VI. třída projektový den „Ústecké jaro“. Třída byla rozdělena na chlapce a dívky. Hned ráno děvčata vyšla do okolí školy a nasbírala různé rostliny, které následně ve třídě lepila na čtvrtky a v atlase rostlin k nim hledala jejich jména (živý herbář). Chlapci se pro změnu věnovali pletení pomlázky. V 10 hodin celá třída odjela na prohlídku Městského muzea Ústí nad Labem, kde se konala výstava na téma Velikonoce. Zde mohli žáci vidět a také si vyzkoušet různé druhy tradičního zdobení vajíček a perníčků. Projektový den se velmi vydařil. Chlapci si domů odnesli vlastnoručně pletenou pomlázku a děvčata si rozšířila vědomosti o technikách zdobení velikonočních vajíček.  Foto...                                                                                             Mgr. Hana Seifertová

Poslední projektový den "Ústecké jaro" si určitě moc užili naši deváťáci. Celé dopoledne připravovali tradiční "velikonoční jidáše" různých tvarů a zdobili malé dortíčky, které se jim povedly a také báječně chutnaly. Domů si je odnesli ve vlastnoručně vyrobených a ozdobených krabičkách. Foto...                                                                                                                                      Mgr. Milena Šejnohová

Ředitel ZŠ vyhlašuje ředitelské volno na dny 2. 5. a 9. 5. 2014 z provozně ekonomických důvodů.

 

Úspěchy ve výtvarné soutěži

Ve výtvarné soutěži pořádané dobrovolnickou organizací Chama Miti 2014 na téma: "Podej mi svou ruku" obsadily dvě první místa G. Samková z 9. třídy a J. Bačová z 6. třídy, třetí místo patřilo M. Horvátové z 9. třídy. Foto...

Vystoupení tanečního kroužku

V sobotu 22. 3. se děti z tanečního kroužku pod vedením Zlaty Žigové zúčastnily 6. Celostátního florbalového turnaje dětských domovů, kde svým vystoupením podpořily mladé sportovce. Velmi nás potěšilo poděkování, které nám poslala Mgr. et Bc. Lenka Mašátová, jedna z organizátorek akce. Zároveň nám zaslala několik fotek z vystoupení, na které se můžete podívat zde.

Projektový den na cvičném pracovišti Globus

Dne 25. 2. 2014 se vycházející žáci zúčastnili projektového dne na cvičném pracovišti Globus. Mohli si vyzkoušet svou zručnost při dárkovém balení bonboniéry, lahve, vyplňovali paragony, pracovali na pokladně se zbožím. Za odměnu si každý mohl odnést vlastnoručně zabalenou bonboniéru. Z projektového dne si určitě odnesli mnoho praktických zkušeností a dovedností. Foto...

Výzdoba Magistrátu m. Ústí nad Labem

Od ledna žáci 2. stupně pilně pracovali na výzdobě 7. patra Magistrátu Ústí n/L, o kterou nás požádala paní Ing. Ivana Šťastná vedoucí odboru sociálních věcí města Ústí n /L. Určitě můžeme být právem pyšní na to, jakou práci jsme odvedli. Foto...

 

 

Vážení rodiče, z důvodu výskytu nežádoucího hmyzu na naší škole, bude v pátek 7. 3. 2014 provedena kompletní dezinfekce všech prostor. Vyučování tak bude ukončeno v 11.40 hod. Opatření v žádném případě neohrozí Vaše děti a bude provedeno v jejich nepřítomnosti. Po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí není důvod k uzavření školy ani zrušení vyučování. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče a budoucí prvňáčci!

Srdečně Vás zveme na zápis dětí do 1. třídy a přípravného ročníku, který se uskuteční ve dnech 28. a 29. ledna 2014 od 13,00 do 16,00 hodin. U zápisu rádi přivítáme rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Těšíme se na vás a vaše šikovné děti! Leták... 

Kritéria pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání

vedení školy    

Stromeček na Lidickém náměstí

Dne 29. 11. 2013 se i naše škola připojila k ostatním základním školám při zdobení vánočních stromečků na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Na výzdobě stromečku se podíleli žáci 7., 8. a 9. ročníku. Všem děkujeme a přejeme pěkné vánoční svátky. Foto...

Výtvarná soutěž PČR

Žáci 2. stupně se zúčastnili výtvarné soutěže na téma "Domácí násilí", kterou vyhlásila Policie ČR. Dne 9. 12. si svou odměnu převzali dva vítězní žáci - Jan Ferenc ze 6. třídy a Robert Cibrik z 9. třídy.  Foto...

Mikulášská nadílka

Ve čtvrtek 5. prosince naši školu navštívil se svými pomocníky Mikuláš. Ve všech třídách obdaroval sladkostmi hodné děti a od neposlušných vyslechl slib polepšení do dalšího roku. V každé třídě si Mikuláš za svou nadílku vyslechl písničku nebo básničku. Foto...

Romano Suno - vyhlášení vítězů

Dne 11. 12. 2013 se žákyně naší školy zúčastnily slavnostního vyhlášení vítězů 16. ročníku literárně výtvarné soutěže Romano suno. Vyhlášení se konalo v budově Amerického centra. Na 2. místě ve výtvarné soutěži se umístila Anna Šorfová ze 7. třídy, Sabina Darvašová ze 7. třídy a Martina Horvátová z 9. třídy byly oceněny v literární soutěži Cenou Českých kamenolomů. Vítězkám i všem zúčastněným gratulujeme. Doufám, že se zase v příštím ročníku umístíme na předních místech. Foto...                    

 Výstava Hodonín u Kunštátu - „Průsečík tragických osudů Romů 1940-1950“

Tuto putovní výstavu nám zapůjčilo Národní pedagogické muzeum a Knihovna J. A. Komenského v Praze a konala se ve dnech 21.11 – 2. 12. 2013 v prostorách naší základní školy.U příležitosti jejího zahájení připravila p. Mgr. Milena Šejnohová se svými deváťáky slavnostní pohoštění a ukázky carvingu. Vystavené panely si prohlédli nejen žáci ZŠ Předlice a jejich rodiče, ale i návštěvníci z jiných škol. Radost nám udělala také návštěva milých hostí, např. p. Mgr. E. Bendelové, p. kurátorky Dembické a dalších. Foto...


 

Pozvánka na zahájení Ústeckých Vánoc 2013

V pátek 29. 11. 2013 od 17:30 na Lidickém náměstí bude slavnostně rozsvěcen vánoční strom. Během slavnostního programu vystoupí Ústečtí trubači a Leona Machálková, pro přítomné je připravené překvapení! Příjemnou atmosféru Ústeckých Vánoc 2013 bude tvořit vánoční tržiště na Lidickém náměstí se živým betlémem a se stánky, které představí lidová řemesla a nabídnou tradiční vánoční zboží a také obvyklé občerstvení včetně svařeného vína nebo punče. Děti se budou moci svézt pohádkovým vláčkem.

Vycházející žáci 2013-2014, SŠOS Velká Hradební

14. 11. 2013 vycházející žáci navštívili SŠOS ve Velké Hradební, kde je uvítal úvodním slovem pan ředitel Mgr. J. Sluka. Na celé dopoledne byl připravený bohatý program se soutěžemi i odměnami. Všichni si mohli vyzkoušet elektronické testování znalostí, skládání ubrousků, přípravu a flambování palačinek, carving i flair - barmanskou artistiku s lahví. Nejúspěšnější v elektronickém testování bez jediné chyby byli: G. Samková, M. Horvátová, M. Tancoš, E. Ferencová z 9. třídy, M. Cibriková, M. Horvátová z 8. třídy. Nejrychlejší a nejkvalitnější skládání ubrousků předvedli E. Ferencová a P. Tokar. Doslova senzační "ohňovou show" dle slov p. Sluky předvedla G. Samková. V ozdobném vyřezávání ovoce se nejlépe zadařilo R. Husákovi. Všem se na této škole moc líbilo a určitě taková zkušenost mnohým pomůže při rozhodování a výběru budoucího povolání.  

Moc nás potěšilo i zároveň překvapilo, že na této škole mají úspěch i naši bývalí žáci - Ivana Lisková, která dosáhla mnohých pracovních úspěchů v zahraničí ve SRN. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

Veletrh vzdělávání

Dne 8. 11. 2013 vycházející žáci navštívili "Veletrh vzdělávání", kde se představily stření školy z Ústí nad Labem a celého Ústeckého kraje. Nejvíce nás zaujalo barmanské umění a carving. Někteří si mohli zalétat v maketě letadla, které se řídilo pomocí počítače. Mnozí si nechali pozměnit účesy a změnili barvu vlasů. Vyslechli jsme i mnoho formací, které nám pomohou při výběru našeho budoucího povolání. Foto...
Mgr. Milena Šejnohová

Výstava Průsečík tragických osudů Romů 1940-1950

Naše základní škola pořádá 21.-30.11.2013  ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského v Praze  výstavu: Průsečík tragických osudů Romů 1940-1950. Pozvánka na vernisáž

 

Projektový den

V pátek 25. 10. proběhl v naší škole projektový den na téma Podzim. Děti na I. stupni si připomněly změny, které se na podzim odehrávají v přírodě.  Jednotlivé třídy si zvolily vlastní program. Jeho součástí bylo tvoření z papíru i přírodnin, poznávání listů, básně i písničky s podzimní tématikou a také vycházka do přírody. Foto...

Na II. stupni žáci přidali k výtvarnému ztvárnění podzimu i pouštění draků. Žáci IX. třídy si na projektový podzimní den připravili několik receptů z "Malé kuchařky česko-německého příhraničí". Ve školní kuchyňce upekli tzv. "Podkrušnohorské brabrdle", šátečky plněné tvarohem. Na ozdobu do oken nebo zahrady vyrobili panáčky z květináčů. Pokusili se i o carving, což je vyřezávání do ovoce nebo zeleniny a s historií carvingu seznámili i ostatní žáky. Foto...

Celý den probíhal v příjemné atmosféře a myslím, že žáci i učitelé si jej užili.
M. Jurčíková, Mgr. M. Šejnohová

Projekt na podporu stavebních a technických řemesel

Dne 22. 10. 2013 se vycházející žáci naší školy zúčastnili "Projektu na podporu stavebních a technických řemesel", který se uskutečnil ve Střední škole stavební a technické v Ústí n/L, Čelakovského 5. Všichni si zde mohli vyzkoušet práci s neznámými nástroji, dokonce i dívkám se práce dařila. Seznamovali nás s učebním oborem - instalatér a strojní mechanik. Během exkurze všichni žáci vyplnili dva testy ze získaných znalostí a nejlepší výkony předvedli Petr Tokar, Martina Horvátová a Eliška Ferencová, kteří byli za své výsledky odměněni flash diskem. Ostatní si také odnesli drobné dárky a výrobky, které si sami vytvořili. Mnohým se práce tak zalíbila, že budou uvažovat o studiu na zdejší škole. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Ředitel ZŠ vyhlašuje ředitelské volno na dny 31. 10. a 1. 11.  2013. Ředitelskému volnu předcházejí podzimní prázdniny 29. - 30. 10. a státní svátek 28. 10.

 Otevřené hřiště/klubovna

úterý 29. října         od 10,00 hod do 17,00 hod klubovna/hřiště

středa 30.října        od 10,00 hod do 14,00 hod klubovna/hřiště

                                 od 14,00 hod do 16,00 hod kroužek Kopaná

čtvrtek 31.října       od 10,00 hod do 17,00 hod klubovna/hřiště

pátek 1.listopadu   od 10,00 hod do 14,00 hod klubovna/hřiště

                                 od 14,00 hod do 16,00 hod kroužek Bicí

 

Mezinárodní den míru

23. 9. 2013 jsme se, celá škola, sešli na školní zahradě, abychom zasadili strom. Strom jako symbol míru. Naše škola se zapojila do kampaně, která bojuje proti chudobě, lidským nevyléčitelným nemocem a chce upozornit na potřebu ochrany přírody a význam míru na naší planetě Zemi. Právě v den, kdy OSN vyhlásilo Mezinárodní den míru, tisíce žáků ve více než 120 zemích na celém světě zasadili strom ve stejnou dobu, ve 12 hodin. V uplynulých 13 letech se zasadilo již 11 miliónů stromů. Naše škola zasadila 11miliontý strom na tuto počest. Modřín opadavý, který jsme vybrali, se dožívá až 500 let. Strom se tyčí ve školním Arboretu. Akce se povedla, těšíme se na další rok. Foto...

Mgr. Tereza Michalová

 

Zpráva o setkání škol ASPnet ve Valašském Meziříčí ve dnech 23.-24. 9. 2013

Tradiční setkání škol ASPnet UNESCO, které je milou povinností všech členů tohoto uskupení, se tentokrát konalo ve Valašském Meziříčí na OA a VOŠ.
Z naší školy se akce zúčastnily p.Mgr.B.Sklenářová a p.Mgr.M.Šejnohová.
Celého jednání byli také přítomni: předseda ČK pro Unesco, vedoucí tajemník
a koordinátorka ASP net p.Martínková.
V rámci programu jsme se zúčastnily workshopu k enviromentální výchově, přehlídky vystavených posterů zúčastněných škol včetně jejich hodnocení, prohlídky města,školy a další.
Tato  velmi prestižní a zajímavá setkání  jsou  pro nás vždy velkým přínosem nejen v oblasti předávání zkušeností,  ale i v získávání nových  podnětů a v  navazování nových přátelství a kontaktů.
Zpracovala: Mgr.B.Sklenářová

 

Naše škola přivítala dne 2.září nové prvňáčky. Paní učitelky jim vysvětlily, co je ve škole čeká a že se ničeho nemusejí obávat, pokud budou pozorné a budou se snažit. Přišel je pozdravit jménem školy i pan ředitel, který jim popřál hodně úspěchů a ať se jim v naší škole líbí. Foto...

Petr Čech

9. tř. - Výtvarná výchova - závěrečné práce

Čas se nedá zastavit a našim vycházejícím žákům v IX. třídě se přiblížil poslední týden ve škole. Na památku nám všem pro potěšení oka i duše zanechávají své výtvarné práce. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Ozdobné krabičky

Pomalu se přiblížil závěr školního roku a s ním i konec naší práce v kroužku "Dovedné ruce". Na rozloučenou jsme si nádherně nabarvili sádrové odlitky a domů je odnesli v dárkové krabičce. Už nyní se těšíme, až se po prázdninách pustíme do další práce. Foto...

7. tř. - Pracovní činnosti - Dřevěná stolička

Chlapci ze 7. ročníku v rámci pracovních činností vyráběli malou dřevěnou stoličku. Jak se jim povedla, můžete posoudit sami. Foto...

Ladislava Bendová

6. tř. - Pracovní činnosti - Ředkvičky

Naši první úrodu ředkviček si děvčata ze 6. třídy sklidila už 15. května. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Zelenec

V kroužku jsme si zasadili do ozdobného květináče zelenec, o který budeme doma pečovat. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - Den matek

Našim milým maminkám jsme připravili překvapení ke Dni matek. Voňavý polštářek a srdíčko z lásky jim určitě udělá radost! Foto...

Jarní výzdoba školy

S příchodem jara se i naše škola zahalila do jarní i velikonoční výzdoby. Jarní košíčky, velikonoční slepičky i rozkvetlé kameny vytvořili žáci druhého stupně v pracovních činnostech. Foto...

5. tř. - Výtvarná výchova - Jarní květiny

Rozkvetlou louku s jarními květy nakreslili žáci páté třídy ve výtvarné výchově. Foto...

7., 8., 9. tř. - Domácnost - Jaro

Jarní tématika pronikla i do předmětu "Domácnost". Jidáše, vajíčková pomazánka, růže z marcipánu ozdobily sváteční školní tabuli ve cvičné kuchyni. Foto 7. tř. , Foto 8. tř. , Foto 9. tř.

Kroužek Dovedné ruce - Jarní košíčky a slepičky

Jaro a velikonoční tématika nemůže chybět v našem kroužku "Dovedné ruce". Velikonoční slepičky a košíčky si všichni pyšně odnesli domů. Foto...

7. tř. - Domácnost - skládané ubrousky a marcipánové růže

V předmětu "Domácnost" se žáci naučili ozdobně složit ubrousek a vytvořili růže z potahové hmoty. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - ozdobná lahev

V kroužku jsme se už jarně naladili a vytvořili kytičkami ozdobenou vázičku. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - sněhové baletky

V lednu jsme si v kroužku vyrobili sněhové baletky, které určitě ozdobí naše zimní okna. Foto...

Dárky pro budoucí prvňáčky

Každý rok připravují starší žáci pro naše budoucí prvňáčky malé dárečky s překvapením. I letos jsme si dali záležet! Foto...

7. a 9. tř. - Domácnost - vánoční cukroví

V předvánočním období nesmí chybět na stole vánoční cukroví, které nám provonělo celou školu. Jen se podívejte, jak se nám povedlo a také báječně chutnalo! Foto...

6. až 9. tř. - Pracovní činnosti - vánoční svícen

V pracovních činnostech jsme si pro radost i ozdobu vyrobili ve všech třídách vánoční a adventní svícny. Foto...

Zimní výzdoba školy

S příchodem zimy se i naše škola zahalila do zimní výzdoby, na které se podílely svými pracemi všechny třídy. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - zimní dekorace

V předvánočním období jsme v kroužku vyrobili zimní zasněžený květináček, krajkovou dečku, vánoční svícen a ozdobili perníčky ve tvaru ovečky. Foto...

9. tř. - Domácnost - pohoštění

V domácnosti jsme připravovali malé pohoštění pro sebe. Smažili jsme langoše a pekli pizzu. Jako moučník jsme připravili rumové kuličky. Moc se nám to povedlo a výborně i chutnalo, nezbyl ani drobeček. Foto...

Podzimní výzdoba školy

Žáci II. stupně vytvořili na hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností obrázky a výrobky, kterými vyzdobili naši školu. Foto...

Kroužek Dovedné ruce - podzimní svícen

V letošním školním roce zase začínáme již od září naplno tvořit v "Kroužku dovedné ruce". Objevují se mezi námi i noví žáci, kteří jsou stejně šikovní jako ti starší. Jen si prohlédněte náš podzimní svícínek, který hraje všemi barvami podzimu. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít