žákovská knížka | návod

Školní rok 2011/2012

Návštěva Muzea města Ústí n. L.

Ve čtvrtek 10. května se naše třída vypravila za poznáním minulosti našeho města do ústeckého muzea. Naše exkurze ale začala už na Mírovém náměstí. více čtete zde

Kroužek dovedných rukou a svátek matek

Každoročně nezapomínáme připravit v našem kroužku malá překvapení pro naše milé maminky, ale i babičky i tetičky. více čtete zde

VOLBY KANDIDÁTA DO ŠKOLSKÉ RADY Z ŘAD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

Volby proběhly na třídních schůzkách 19.4.2012 a dopadly takto:

Poláková Petra     26 hlasů
Husáková Lenka  44 hlasů
Šorf Vojtěch       46 hlasů

Ve školské radě tedy zůstává nadále pan Vojtěch Šorf. GRATULUJEME!!!!

ŘEDITELSKÉ   VOLNO 30.dubna a 7.května 2012

Na pondělí 30.dubna a pondělí 7.května vyhlašuje ředitel Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 ředitelské volno z provozních důvodů (úspora energií po dobu uzavření školy ve dnech: 28.4.-1.5. a 5.5.-8.5.2012).
30.dubna a 7.května bude otevřena klubovna a hřiště školy od 8,00  do 15,00 hodin.

Mgr.Martin Košnar
ředitel školy

Výukový program Labe

11. 4. 2012 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili výukového programu "EV - Labe naše dědictví". Byli rozděleni na dvě skupiny, které plnily zadané úkoly na téma voda a okolí vod, kde si doplňovali a opakovali znalosti z přírodopisu a chemie.

Více informací a fotky na samostatné stránce výukový program Labe

Řím, legionáři, gladiátoři

Dne 12. dubna 2012 se žáci 4. - 9. tříd zúčastnili divadelního představení "Řím, legionáři, gladiátoři". Vybraní žáci si mohli tuto roli vyzkoušet přímo na místě a zažít i legraci.  

Velikonoce kroužek

Na kroužku "Dovené ruce" jsme si k Velikonocům zasadili a ozdobili osení, nechyběla ani malovaná vejce se slepičkami.

Jarní výzdoba

Jaro se objevilo nejen v kalendáři, ale i naše škola se oblékla do jarních šatů z motýlků a kytiček.

Když chceš, tak to dokážeš

Tak  znělo motto  pořadu, který se konal dne 22.3.2012 v tělocvičně naší školy.

Že se proti kriminalitě i drogám může bojovat i jinými způsoby,svědčí vystoupení Radoslava Bangy ze skupiny Gipsy.cz, který  naši školu navštívil. Vyprávěl žákům svůj příběh, který nebyl vůbec veselý, ale současně jim ukázal cestu  k životu bez násilí, drog a kriminality.  Svůj životní osud doplňoval písničkami, které si s ním notovala celá tělocvična. Děti si získal i svým neformálním a otevřeným přístupem, jakým mluvil o svém soukromí a také způsob jakým je oslovoval. Závěrečným potleskem daly děti jasně najevo, že se jim vystoupení  líbilo a že R. Banga je jeden z nich, který to dokázal.

Organizátorem této akce byla Policie ČR zastoupená kpt.Bc.Gabrielou Šourkovou a sponzorem  nadace OSF – p.Karin Marques.

Vystvoupení skupiny Gipsi.cz

Vystoupení se bude konat 22. 3. 2012 v 9:00 v tělocvičně ZŠ. Další informace naleznete v letáku.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V ÚSTÍ NAD LABEM, ŠKOLNÍ NÁM. 100/5, ÚSTÍ N.L.

8. února 2012 Stejně jako na všech základních školách, probíhal i na naší škole v ústeckých Předlicích zápis prvňáčků do prvních tříd. Zápis se konal 7. a 8. února 2012 v prostorách vyzdobené přípravné třídy. Sem přicházeli se svými rodiči budoucí prvňáčci a učitelky I. stupně zkoušely jejich připravenost na vstup do první třídy.

Začátek školy má být příjemný, šťastný a úspěšný a je velmi důležité, aby dítě bylo na vstup do první třídy dostatečně zralé. Tou hlavní známkou školní zralosti není jen tělesná zdatnost, ani nějaké speciální dovednosti, ale především schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm s určitým zaujetím – a dokončit jej.

Pokud dítě na vstup do školy není ještě zralé, mohou jejich rodiče požádat o odklad školní docházky. Odklad školní docházky doporučí odborný lékař a školské poradenské zařízení a my pak předškoláka zařadíme do naší přípravné třídy. Zde dítě dostává šanci k dalšímu rozvoji. Učitelka si s nimi hraje, povídá, čte jim knížky, společně zpívají, sportují, kreslí nebo něco tvoří. Učitelka nešetří chválou, avšak zároveň je učí respektovat druhé lidi, dodržovat určitá pravidla, vede je k trpělivosti a samostatnosti.

Přejeme našim prvňáčkům šťastnou cestu od zápisu do školy – a jejich rodičům stejně tak. Protože , vstoupí–li jednou dítě do školy, vstoupí škola do života celé rodiny. Ať je tedy ten začátek šťastný a úspěšný.

Ukázka práce našich studentů

Na hodinách domácnosti v 8. třídě jsme se naučili ozdobně skládat ubrousky.

Naše zimní výzdoba školy

Upravili jsme výzdobu školy a na fotky se můžete podívat zde

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Od 1. 9. 2011 působím na naší škole jako speciální pedagog. Cílem mého působení na škole je zajištění poradenských služeb a možnost poskytnutí pomoci okamžitě a přímo ve škole. Jako školní speciální pedagog využívám znalosti prostředí a atmosféry školy, jsem zde pro děti, ale také pro rodiče a učitele.

Děti mají možnost za mnou kdykoli přijít a promluvit si o věcech, které je zajímají nebo které je tíží, mohu jim tak poskytnout individuální konzultaci jejich aktuálního problému, pomoci jim pochopit pro ně méně přehledné situace ve škole nebo jejich třídním kolektivu atd.

Hlavní náplní práce je tedy pomáhat žákům zvládnout nároky, které jsou na ně při vyučování kladeny s ohledem na jejich individuální možnosti, pomáhat řešit příčiny slabého prospěchu dětí, uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků a pomáhat řešit jejich osobní problémy. Rodičům pak nabízím možnost konzultací ohledně vhodného vedení dítěte, pomoc s různými výchovnými obtížemi a problémy, ale také pomoc se správnou přípravou na vyučování, kázeňskými, výukovými či výchovnými problémy. Osobní setkání Vám doporučuji si domluvit nejdříve telefonicky nebo přes e-mail h.blazek@seznam.cz

Poskytování poradenských služeb je bezplatné a diskrétní. Mé pracoviště najdete v budově „domečku“.

Zápis 2012

Volby do školské rady na období 2012 – 2014

11. ledna 2012 - Volby do školské rady na období 2012 – 2014 ke stažení ve formátu PDF (313 kB)

Návštěva Zoologické zahrady Ústí nad Labem

Prvního září školního roku 2011-2012 přivítali prvňáčky na předlické základní škole v Ústí nad Labem kromě třídních učitelek a ředitele školy i zástupci Magistrátu města Ústí nad Labem a ředitel ústecké zoo. Přinesli dětem různé dárky a jedním z nich byla i volná vstupenka do zoo. Většina dětí zoologickou zahradu nikdy nenavštívila a tak 30. září žáci I. B se svou učitelkou H. Šafrovou a s asistentkou Z. Žigovou jeli do zoo v Krásném Březně. Počasí bylo překrásné a netradiční vyučování mezi zvířaty žáky opravdu zaujalo – počítali opice a zebry, vyprávěli si o zvířatech, tleskali skokům lachtana a svačina proběhla na pískovišti pod dozorem ležícího trpaslíka.

Děti litovaly, že se takhle nemohou učit častěji a tak jim třídní učitelka slíbila, že na jaře budou chodit na některé hodiny do učebny v přírodě, která je na školní zahradě.

Romano suno

Zúčastnil jsem se soutěže Romano suno. Byla to výtvarná a literární soutěž, já se zúčastnil literární části. Upravil jsem a poslal slohovou práci z osmé třídy. Bylo to líčení, které jsem nazval Letím do vesmíru. Vůbec mě nenapadlo, že bych mohl vyhrát, protože to byla celostátní soutěž.

O pár týdnů později přišla do školy pozvánka, že jsem byl oceněný a mám dne 12. 12. 2011 jet do Prahy do hotelu Panorama, kde se bude konat vyhodnocení soutěže.

Do Prahy jsem jel s paní učitelkou M. Dolinskou. Součástí vyhodnocení byl i kulturní program (vystupoval např. Jan Bendig a romská Miss 2011 Miroslava Pikolová) a hovořili k nám i pozvaní hosté, třeba Michael Kocáb. Při vyhlašování vítězů mé kategorie jsem moc neposlouchal, nevěřil jsem, že budu mezi prvními třemi.  Když vyhlásili, že  1. místo získal Patrik Zsiga z Ústí nad Labem, pořád jsem seděl, dokud mě paní učitelka neupozornila, že jsem to já. Tak jsem se zvedl a šel si převzít cenu. Měl jsem velkou radost, ale stejně jsem tomu dlouho nemohl uvěřit.

Moc se mi líbilo krásné prostředí hotelu Panorama, pohoštění i to, že jsem se mohl vyfotit s romskou miss. A taky jsme se pak prošli po vánoční Praze.  Byl to pro mě den, na který nezapomenu, prostě bezva!

Vítězná práce soutěže Romano suno, autor Patrik Zsiga

Patrik Zsiga s přispěním pí uč. Dolinské

Exkurze Praha

Dne 23. 11. 2011 se vybraní žáci naší školy zúčastnili fyzikálně - zeměpisné exkurze do "Technického muzea v Praze". Zde jsme si prohlédli všechny výstavní pavilony. Největší úspěch měla u chlapců vojenská technika a dopravní prostředky, zvláště u děvčat osobní automobily a kola.

Kroužek dovedných rukou - košíky

V letošním školním roce se z nás v "Kroužku dovedné ruce staly "motalinky papírových ruliček", ze kterých jsme si upletli krásné košíčky. Určitě udělají radost pod vánočním stromečkem našim blízkým. Do upletených košíčků určitě patří i dárek. Soutěžíme o nejkrásnější vánoční ozdobu na stromeček.

Veletrh vzdělávání

Dne 10. 11. 2011 se vycházející žáci z 8. a 9. třídy zúčastnili "Veletrhu vzdělávání" v Ústí nad Labem, kde se představily jednotlivé střední školy z Ústeckého kraje s nabídkami studijních a učebních oborů pro školní rok 2012/13. Informace o školách v regionu jistě mnohým žákům pomohou  při výběru studijního nebo učebního oboru. Žáci se seznámili s podmínkami přijetí, učebními plány i profilem absolventa. Násleně byli pozváni na Dny otevřených dveří jednotlivých středních škol, keré jsou plánovány na prosinec a leden 2011/12.

Halloween

25. 10. 2011 jsme se již tradičně připravovali na projektový den "Haloween na naší škole". Každá třída si v dílnách připravila haloweenské symboly a masky.

Projektový den přípravného ročníku

Ve čtvrtek dne 20. 10. 2011 se v naší přípravné třídě uskutečnil první projektový den s rodiči pod názvem "Červený den s jablíčkem". Všichni "přípravňáčci" i pí učitelka přišli v červeném tričku a  donesli si jablíčko. Samozřejmě mezi nás zavítaly maminky, babičky i  mladší sourozenci. Děti je hezky přivítaly a nabídly malé občerstvení. Pro  naše předškoláky to byl velký den. Program projektového dne byl zahájen přednesem básničky Ježeček, za který děti sklidily velký potlesk. V další části se děti učily poznávat různé druhy ovoce a zeleniny. Ujaly se také role nákupčího a pro své maminky nakupovaly hračky ve tvaru ovoce a zeleniny. Maminky si tak zahrály na imaginární kuchařky, takže např. pí Cibriková připravovala ovocný salát a pí Horňáková zase zeleninovou polévku. Po dobré svačině, na které si všichni pochutnali, následovalo plnění dalších úkolů jako např. "zavařování" ovoce a pod. Nejhezčí výrobky skončily na výstavce a byly oceněny sladkou odměnou. Na závěr náročného dne jsme si společně zazpívali a zhodnotili naši práci. Projektový den se vydařil, všem se moc líbil, děti se velmi snažily a už se těší na další společná setkání. 

tř. uč. Holbíková Lucie

 


Aktuální dění ve škole

Stalo se ve školním roce 2011/2012

Stalo se ve školním roce 2010/2011

Stalo se ve školním roce 2009/2010

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít