žákovská knížka | návod

 

Školní rok 2009/2010

Kroužek dovedných rukou

Závěrečná práce šití a vyšívání zástěr žákyň IX. třídy v kroužku dovedných rukou. Vedoucí kroužku M. Šejnohová.

Zástěry Zástěry

 

Zástěry Zástěry Zástěry Zástěry

Den Romů

Den romů Den romů Den romů Den romů Den romů Den romů

Exkurze v pivovaru ve Velkém Březně

26. 5. se celý druhý stupeň zúčastnil velmi zajímavé exkurze ve velkobřezenském pivovaru. Dozvěděli jsme se vše o výrobě piva  a také něco o historii pivovaru. Prošli jsme všechny důležité provozy a všude jsme dostali vysvětlení, co se přesně na tomto místě dělá. Navštívili jsme tedy sladovnu, varnu, místnost, kde pivo kvasí v obřích kádích a pak zraje ve velkých tancích. Někde nás překvapil nezvyklý pach, někde zase nesmírná zima. Exkurze byla velmi zajímavá a doplnili jsme si znalosti z řady předmětů.

Naše další cesta vedla do skanzenu v Zubrnicích. Jelikož jsme neměli naplánovanou prohlídku, zůstalo jen u okukování velmi starých a cenných staveb.

Mladý záchranář 2010

Poprvé v novodobé historii školy se družstvo žáků zúčastnilo soutěže „Mladý záchranář 2010“, kterou každoročně organizuje Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje s dalšími institucemi.

O soutěž byl mezi žáky 2. stupně obrovský zájem, proto nakonec musel rozhodnout los. Štěstí se usmálo na Kristýnu Čonkovou ze 7. A, Agnesu Nyíriovou z 8. tř. a Davida Cibrika a Ladislava Mirgu ze 7. B. Soutěž proběhla 19. 5. 2010 v areálu požární stanice Všebořice. Celé družstvo se velmi těšilo, ale také se trochu obávalo toho, co je čeká. Napřed si všichni soutěžící prohlédli vybavení požární zbrojnice a pak už začala samotná soutěž a v jejím průběhu deset různě obtížných úkolů (teoretických i praktických).

Největší obavy měli naši žáci z praktických disciplín (přechod po dvojitém laně, výstup na cvičnou věž se zátěží, rozhazování a smotávání hadic, hašení požáru a střelba ze vzduchovky). Obavy se ukázaly oprávněné. Vzhledem k tomu, že si praktické disciplíny nemohli před soutěží nikde vyzkoušet, občas si všichni připadali jako v grotesce (to když si David skoro svázal ruce hadicí nebo Kristýna místo rozmotávání hodila téměř čtyřkilovou hadicí po přítomných hasičích, Láďa se vrhl hasit po hlavě, takže skončil promočený a Agnesa po prvním výstřelu udiveně konstatovala: „Ono to taky střílí??!“). Ale nakonec si se všemi disciplínami nějak poradili a nadšení z účasti v soutěži bylo tak velké, že si ji celé družstvo ve stejném složení chce za rok zopakovat. Letos jsme byli na zkušené (skončili jsme na 8. – 9. místě), ale příští rok se do toho obujeme!!!

Mgr. Ladislava Bendová, vedoucí a povzbuzovatelka družstva

Návštěva z Německa a Polska

27. dubna 2010 nás opět navštívili žáci z německého Schwedtu a tentokrát dorazili také studenti z polského města Trzcinsko Zdroj. Po přivítání a představení předvedli svá vystoupení taneční soubor LION a žáci 7. B Michal Daniel a Patrik Cibrik, kteří nacvičili beat-box. I letos jsme se rozdělili na čtyři skupiny a vytvářeli různá díla. První skupina vytvořila nástěnku, která představila města, z nichž žáci pochází. Nástěnku je možné si prohlédnout na 2. stupni naší školy.

Druhá skupina kreslila plakáty, na kterých byly zobrazeny věci typické pro dané země, tedy pro Českou republiku, Německo a Polsko.

Třetí skupina vytvářela společně plastiku z krabiček a přírodních materiálů. Vytvořili Předlice v současné době, polorozpadlé a plné nepořádku, a Předlice v budoucnosti, jak by se žákům líbily.

Poslední skupina nacvičila a zdramatizovala bajku v češtině a němčině, kterou pak ostatním předvedla.

Obě školy nám přivezly pěkné dárečky na památku a zároveň někteří žáci předali našim žákům svoje adresy, aby zůstali v kontaktu. Snad všem žákům zůstanou na tuto akci pěkné vzpomínky. Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se akce zúčastnili, zvláště pak našim učitelům, kteří skupiny vedli- p.uč. Šejnohové, p. uč. Dolinské, p.uč. Holubovi a p. Lukáčové. Iveta Vlaháčová

Návštěva divadla

Školní kolo v recitaci  pro II. stupeň

Na den 19.4.2010 byl stanoven termín recitační soutěže, který pro žáky 2. stupně připravila p.Mgr.Dolinská.Všichni účastníci byli na místě včas a po krátkém úvodu mohla soutěž začít. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Přednášeli připravené básně našich i cizích autorů. Někteří se dokonce pochlubili vlastní tvorbou. Zde porotu nejvíce zaujala Nikola Bubnárová z 8. třídy. Porota ve složení : H.Lukáčová, M.Dolinská a B.Sklenářová hodnotila nejen přednes, ale i vystupování a celkové zvládnutí textu. Všem účastníkům patří velké poděkování za přípravu na soutěž a také za odvedené výkony. Rozhodování proto porota neměla vůbec jednoduché, ale nakonec se dohodla na následujícím pořadí :

Kategorie žáků 6.- 7. třídy 1. místo Jenny Darvašová - 7.A 2. místo Kristýna Čonková - 7.A 3. místo Imrich Karos - 7.B

Kategorie žáků 8. – 9. třídy 1. místo Nikola Bubnárová - 8. 2. místo Kateřina Darvašová - 9. 3. místo Jan Gábor - 8.

Pochavala patří všem, ale hlavně recitátorům, kteří se do naší soutěže zapojili poprvé . Ocenění ve formě diplomu, ale i drobné pozornosti si nakonec odnesli všichni.

Zapsala: Mgr. B.Sklenářová

Projektový den VÍTÁNÍ JARA

31. 3. byla středa, normální školní den, přesto si žáci s sebou do školy nenesli žádné učebnice ani sešity. Když je projektový den, tak se totiž normálně neučíme. Na poslední březen připadl projektový den s názvem VÍTÁNÍ JARA. Spojením obou stupňů jsme vytvořili 3 skupiny. Výborně se spolupracovalo. Starší spolužáci pomáhali mladším a společně pak prezentovali výsledky své celodenní práce v tělocvičně. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o jaru a velikočních zvycích. Někdo přednesl básničku, ti nejmenší nám zazpívali za doprovodu své třídní učitelky veselé písničky. V připravených dílnách se zdobila papírová vajíčka, děti se učily plést pomlázky a zdobila se perníková vajíčka potravinářským barvivem. Své výtvory si potom žáci mohli odnést domů. Všichni společně si historicky první projektový den výrazně užili a těšíme se na další. 

pro I. stupeň

 

 

Recitační soutěž

Dne 25. března proběhla recitační soutěž pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se jí 22 dětí. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie – mladší pro 0. až 2. ročník a starší pro 3. až 5. ročník. Vítězkou v mladší kategorii se stala Natálka Dančová z přípravky, na druhém místě byla Vanesa Tatarová z 1.A a na třetím Radka Šimková z 2.B. V kategorii starších žáků zvítězila dvojice Eliška Ferencová a Eva Husáková z 5. třídy, na druhém místě skončila Lenka Husáková ze 4. třídy a na třetím Sabina Darvašová ze 3.A. Všechny děti byly za svou pečlivou přípravu odměněny malou sladkostí a těší se na další recitační soutěž v příštím roce.

Superstar PŘEDLICE

 V měsíci únoru a březnu na naší škole proběhla pěvecká soutěž žáků druhého stupně pod názvem SUPERSTAR PŘEDLICE. Do soutěže se přihlásilo 13 žáků. Ze čtyř finalistů první místo obsadila Jenny Darvašová ze 7. A, druhé místo obsadil Patrik Cibrík ze 7. B, třetí místo Pavel Kmetz ze 7.A. Josef Daniel z 8. třídy se do finále nedostavil, protože byl nemocen.

  přistaveným autobusem vrátili před školu do Předlic.

Jan Holub

EXKURZE V MALÉ PEVNOSTI V TEREZÍNĚ A MUZEU V LITOMĚŘICÍCH

Malá pevnost v Terezíně a Oblastní muzeum Litoměřice byly cílem exkurze, na kterou se v pátek 13.11.2009 vydalo 28 žáků druhého stupně společně se svými učiteli. Proč tak málo? Na vině jsou určitě virózy a chřipky, které teď trápí velké množství lidí, ale bohužel také pohodlnost a lenost dětí, pro které je podobná exkurze námahou. To je velká škoda, protože všichni účastníci exkurze se shodli, že byla velice zajímavá a přínosná. Takže co jsme viděli? Prohlédli jsme si malou pevnost a seznámili se s její temnou historií. Mohli jsme se na vlastní oči přesvědčit o strašlivých podmínkách, ve kterých byli nuceni žít lidé uvěznění zde za druhé světové války, prošli jsme si i půl kilometru dlouhou spojovací chodbu používanou v době, kdy ještě pevnost sloužila svému původnímu, vojenskému účelu. Nakonec jsme shlédli zajímavý, ale velmi depresivní dokumentární film o Terezínu. V Litoměřicích nás přivítalo muzeum zajímavou historickou expozicí, popisující historii města a okolí od pravěku do současnosti. Žáci poznávali různé předměty, o kterých se učí v dějepisu – např. pazourek a pěstní klín. Nejen pro kluky je v muzeu výstava stavebnice MERKUR, kde si všichni zájemci mohli dokonce vyzkoušet sestavit něco z jednotlivých dílků této legendární stavebnice. Po krátkém občerstvení, které jsme si zakoupili v rámci rozchodu na litoměřickém náměstí jsme se


Aktuální dění ve škole

Stalo se ve školním roce 2011/2012 

Stalo se ve školním roce 2010/2011

Stalo se ve školním roce 2009/2010

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít