Aktuálně ze školy

Zápis do 1. třídy

Informace k zápisu a povinnost předškolního vzdělávání

Desatero pro rodiče

 

Projektový den "Zdraví" - 23. 2. 2017

Jako každoročně, tak i v tomto školním roce se věnovali žáci prvního stupně problematice zdravého životního stylu a péči o své zdraví vůbec.

Už ty nejmenší děti v přípravce vědí, že bez pohybu to nejde, a že ve zdravém těle je zdravý duch. Proto také zařadily do svého programu celý blok sportovních stanovišť v tělocvičně.

První třídy se zaměřily, a to velmi důkladně, na své zoubky. Ale i v ostatních třídách se alespoň část dne věnovala péči o chrup.

Druháčci vyráběli plakáty a koláže na výzdobu třídy, soutěžili a doplňovali křížovky.

Žáci třetí třídy vyráběli svačinku, nacvičili scénky a spolu s Hurvínkem navštívili lékaře.

Také v obou čtvrtých třídách a v IVP neodolaly děti různým pojetím přípravy zdravé svačinky.

A co pátá třída? Tak tady to pojali vědecky! Zaměřili se na měření BMI indexu- měření výšky a váhy žáků a výpočet BMI indexu, hledání optimální váhy. No a jak jinak toho docílit než opět pohybem.

Zmínila jsem jen ty činnosti, kterými se jednotlivé třídy odlišovali od ostatních, ale po tomto projektu mají žáci prvního stupně jasno! Zdravý životní styl se neobejde bez správného stravování, dodržování pitného režimu, dostatečného pohybu, pravidelného spánku a samozřejmě péče o své zdraví a o sebe. My už to víme a projektový den jsme si pořádně užili. A co vy? Foto...

Mgr. Dana Kotoučová

 

Radost ze sněhu

Nejen žáci na prvním stupni se dokáží radovat z čerstvě napadaného sněhu, ale i děvčata na druhém stupni se umějí na sněhu jaksepatří odreagovat. Poslední roky je sníh pro děti velká vzácnost, a tak se musí sněhové nadílky využít.

V rámci hodiny tělesné výchovy si děvčata z druhého stupně vyzkoušela zimní sport, kterému se říká běžkování. Jejich první reakce při pohledu na běžky byly bojácné, stydlivé a vypadalo, že se na kluzká prkna hned tak nikdo nepostaví. Avšak překvapily. Hned po prvním seznámením se se sportovním náčiním, to na školním hřišti pěkně rozjely. Musím je moc pochválit, neboť zvládly jízdu bez karambolu a dodržely i styl běžkování. Za jejich jízdu si po právu zaslouží jedničku. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 10.ledna 2017 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

Po třídních schůzkách bude od 17:00 hodin, kdy se sejdeme před školou, následovat odložený lampionový průvod.

 

 Vánoční koncert

Předvánoční doba je na naší škole spojena s tradičním vánočním vystoupením v místním kostele. Všechny třídy, od těch nejmenších až po devátý ročník, ale i zájmové kroužky si připravily svá vystoupení. Diváci mohli shlédnout pestrou přehlídku melodií a vánočních koled. Součástí programu bylo vyhodnocení výtvarné soutěže na téma „Vánoce“, kterou vyhlásil školní parlament. V samotném závěru nechybělo tradiční pěvecké vystoupení v podání učitelského sboru. Foto...

Všem přejeme krásné vánoční svátky a v roce 2017 spoustu zdraví, štěstí a mnoho školních a pracovních úspěchů.

Mgr. Ivana Michňová - ZŘ

 

Zoo Ústí nad Labem 20.12.2016

Dne 20.12.2016 žáci navštívili zoo Ústí nad Labem. Zúčastnili se výukového programu „Představ si, že……“ Cílem programu bylo seznámit se z různých úhlů pohledu s chovanými zvířaty. Žáci se rozdělili na menší skupinky a obdrželi pracovní listy. Při řešení úkolů využívali celý areál zoo. Po vyhodnocení zadaných úloh a společné diskuzi dostali žáci volno. Většina žáků ho využila na místním hřišti. I přes mrazivé počasí se žákům v zoo moc líbilo a těší se na další návštěvu v příštím školním roce. Foto...

Žáci 6. A a 9.třídy a třídní učitelky Mgr. Ladislava Bendová a Mgr. Petra Malečková

 

Výstava betlémů

20 12. 2016 žáci 6. B a 8. třídy navštívili výstavu betlémů v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Byla nám všem docela zima, ale výstava se všem líbila. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Zumba pro maminky

V prosinci na naší škole proběhly dvě hodiny zumby pro maminky žáků této školy. V rámci odreagování se od předvánočního úklidu, nákupů dárků a shonu, uspořádala škola dvě taneční hodiny zumby pro rodinné příslušníky zdrma.

Přijít mohly maminky, tety, babičky sestry či jiní rodinní příslušníci žáků naší školy a při hudbě a tanci vypotit ještě před Vánocemi nějaké to „kilíčko“ tuku a zpevnit si postavu. I přestože, při běžném rozhovoru s učitelkou, měly o cvičení maminky zájem, na samotné hodiny zumby se dostavily pouze čtyři. Zřejmě ostych či nezájem o pohybovou aktivitu vedl k tomu, že na hodiny určené pro maminky přišly téměř jenom samé žákyně školy. To však vůbec nevadilo, neboť žákyně s maminkami si to pořádně užily. Tančily téměř bez přestávky,a po 75 minutách odcházely spokojené a šťastné, což bylo cílem tance.

Příjemná atmosféra a dobrá nálada vládla po celou dobu tanečních hodin. Navíc se podařilo mezi děvčaty vzbudit zájem o pohyb a na kroužek zumby se přihlásila nová děvčata. Z toho mám asi největší radost.

Mgr. Hana Seifertová

Romano suno

Letos se naše škola opět zúčastnila literárně výtvarné soutěže Romano suno. Slavnostní vyhlášení proběhlo 9. 12. 2016 v Americkém centru v Praze. Za naší školu získal 3. místo v literární soutěži Petr Kaločai. Petrovi přejeme hodně úspěchů v dalších literárních soutěžích. Foto...

Mgr. Ladislava Bendová

 

 

Zdobení stromečku v OC Forum

1. 12. 2016 žákyně 9. a 8. třídy ozdobily vánoční stromeček v OC Forum za celou naši školu. Máme ho zase nejkrásnější, protože všechny ozdoby jsou ručně udělané a na to jsme pyšné! Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


 

Den otevřených dveří v OC Globus

29. 11. 2016 se vycházející žáci zúčastnili dne otevřených dveří v OC Globus na pracovišti odborného výcviku - Prodavač. Ve velmi přátelském prostředí pod odborným vedením si vyzkoušeli zabalení a ozdobení dárku,  vážení surovin, práci na cvičné pokladně, skládání vánočního stromečku. Všem se zde moc líbilo a jistě tato praktická zkušenost přispěje k snazší volbě budoucího povolání. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


Neštěmice mají talent

Ve čtvrtek 24. 11. se náš taneční a pěvecký kroužek LION zúčastnil akce "Neštěmice mají talent", kterou každoročně pořádá Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Neštěmice. Zpěváci pod vedením Ondřeje Darvaše zazpívali několik úspěšných romských i českých písní ze svého repertoáru a tanečníci si svým "Hip hopem" vytancovali krásné 2. místo. Všem výhercům a účastníkům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších uměleckých zážitků.

Mgr. Ivana Michňová - ZŘ


 

Vycházející žáci na návštěvě ve Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Trmicích

22. listopadu 2016 vycházející žáci navštívili SŠOŘS ve vzdělávacím středisku Trmice. Mohli se zde seznámit s náplní učebního oboru Cukrář. Vyzkoušeli si přípravu chlebíčků, váleteli, vykrajovali a zdobili marcipánem plněné košíčky. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


 Den otevřených dveří ve SŠOS Velká Hradební

Vycházející žáci se 15. 11. 2016 zúčastnili "Dne otevřených dveří ve SŠOS Velká Hradební". Seznámili se zde s náplní učebních oborů Kuchař - Číšník, Prodavačské práce a Práce ve stravování. Vyzkoušeli si zde ozdobné skládání ubrousků, carving - vyřezávání ovoce, poznávali různá koření, flambovali banány. Za pečlivou práci a soutěžního ducha byli odměněni malou pozorností. V příjemném prostředí se všem moc líbilo a zároveň ukázalo směr výběru budoucí střední školy. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová


Ředitelské volno

Ředitel ZŠ vyhlašuje na pátek 18.11.2016 z provozních důvodů ředitelské volno. 17.11. (státní svátek) a 18.11. bude také z provozně ekonomických důvodů uzavřena klubovna i hřiště.

 

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 15.listopadu 2016 od 16:00 hodin pro oba stupně. Na programu budou informace o vzdělávání a chování vašich dětí a dalších akcích školy.

Po třídních schůzkách bude od 17:00 hodin, kdy se sejdeme před školou, následovat lampionový průvod-večerní procházka Předlicemi, kdy si každý žák ponese své světýlko – vlastnoručně vyrobený lampion.

 Z důvodu nepříznivého počasí je lampionový průvod přesunut na 10. ledna 2017 v 17 hod.

 Veletrh vzdělávání

3. 11. 2016 vycházející žáci navštívili "Veletrh vzdělávání", na kterém prezentovaly své obory střední školy v Ústí nad Labem a v Ústeckém kraji. Každoročně je to první krok, který jim nabízí pomoc při rozhodování o budoucím povolání. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Halloween v Předlicích

Halloween se slaví 31. října. Členové školního parlamentu naší školy, chtěli dětem na 1. stupni připomenout, že se datum tohoto svátku blíž, a tak si pro malé spolužáky připravili malé překvapení v podobě strašidelného lesa.

V pátek 21. 10. 2016 postupně zvaly děti z prvního stupně do jedné místnosti, která byla naaranžovaná jako strašidelný les se strašidelnými zvuky. Na děti čekal nejen les plný tajemných zvuků, světýlek, ale především dech beroucíchstrašidel, která děti nejen vystrašila, ale také vyzpovídala. Členové školního parlamentu převlečeni za strašidla položili mladším spolužákům několik otázek o blížícím se Halloweenu. Poté děti odměnili za jejich statečnost malým upomínkovým předmětem, a aby je namotivovali k výrobě vlastní strašidelné masky, dostaly také šablonumasky, kterou si s paní učitelkou mohly sami vyrobit a vybarvit.

Téměř všechny děti ovládly svůj strach.U některých strach opadl, když zjistily, že strašidla jsou vlastně převlečení žáci 2. stupně.Celá akce se moc povedla. Myslím, že příští školní rok se můžeme opět těšit na nějaké to halloweenské překvapení. Foto...

Za školní parlament Mgr. Hana Seifertová

 

Rotahufest

V sobotu 29.10.2016 se náš taneční kroužek LION zúčastnil v Ústí nad Labem již X.ročníku tanečního festivalu Rotahufest, kde získal „Cenu diváků“. Soubor pod vedením p.asistentky Zlaty Žigové si získal přízeň nejen poroty, ale i všech účastníků, kteří byli v sále přítomni.

Malým tanečníkům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme jim, aby je při nácviku nových tanečních vystoupení neopouštěla radost z tance.

Mgr. Ivana Michňová - ZŘ

 

 

Projektový den "Co umí podzim"

Ve čtvrtek 20.října 2016 proběhl na 1. stupni naší školy projektový den s názvem „Co umí podzim.“

Projektu se zúčastnili všichni žáci od přípravného až do pátého ročníku naší školy.

Během dopoledne si každá třída zvolila svůj individuální program na dané téma.

Přípravný ročník skládal zkoušky skřítků Podzimníčků, 1.A byla na podzimní procházce a společnými silami si vyrobila podzimního skřítka. 1.B se vydala do parku na sběr přírodnin,každý prvňáček si domů odnesl svého draka na špejli. 2.třída se hrdinně vydala na celodenní vycházku do podzimního lesa. Ve 3. třídě si žáci s paní učitelkou vyprávěli o tradicích podzimu a potom si vyrobili ducha k blížící se mu svátku Halloween. Ve 4.A si každý žák naaranžoval krásný věnec v barvách podzimu. Třída 4.B si za pomoci paní učitelky podzimně vyzdobila třídu. Žáci 5. třídy si vyzkoušeli pouštění draků. Třída UVP se pustila do tvoření halloweenských lucerniček a duchů.

Projektový den se  ve všech třídách velmi povedl a žáci si svými výrobky krásně vyzdobili třídy nebo si je odnesli domů, na ukázku rodičům.

Všem zúčastněným paním učitelkám, asistentům pedagogů i žákům velice děkujeme za krásnou práci a těšíme se na další projektový den v čase adventním. Foto...

Petra Solovovová

Projektového dne se zúčastnili také žáci 2. stupně. Žáci 8. třídy pracovali ve dvou dílnách. V první dílně vyhledávali vše o historii, charakteristice "Halloweenu" a ze svých poznatků vytvořili písemný výstup. Vyráběli podzimní svícny, vydlabávali dýně. Ve cvičné kuchyňce upekli posvícenské koláčky a mrkvovo - dýňový koláč.

Mgr. Milena Šejnohová

 

Galerie Klíše

12. 10. 2016 se 8. třída zúčastnila výstavy v galerii, která je umístěna na Klíši v Ústí nad Labem. Výstavou nás provázela Mgr.et MgA D. Myšáková. Celá výstava nám pod různými pohledy ukazovala Mostecký hnědouhelný revír. Výstava s ekologickým námětem nabídla zamyšlení, ale i kreativní činnosti. Žáci se stali v danou chvíli reportéry, možná i herci, kteří pohotově reagovali na zadané úkoly. Foto...

Mgr. Milena Šejnohová

 

Ředitelské volno

Ředitel ZŠ vyhlašuje z provozních důvodů ředitelské volno na dny 24. a 25.10. 2016. Po ředitelském volnu následují podzimní prázdniny 26. a 27.10. a státní svátek 28.10.

V době od 24.10. do 28.10. bude také z provozních důvodů uzavřena klubovna i hřiště.

 

Branný závod

Stejně jako loni se i letos naše škola zúčastnila závodu, který pořádala Městská policie Ústí nad Labem. Branný závod se uskutečnil v areálu dopravního hřiště v Krásném Březně. Žáci 6.- 9. tříd absolvovali celkem čtyři disciplíny.

Jako nejtěžší se jevila střelba ze vzduchovky, která byla, především pro děvčata, velkým oříškem. Chlapci naopak v této disciplíně vynikali, stejně jako v oblasti dopravní výchovy. Dalším úkolem byla zdravověda. Žáci naší školy ukázali, že i zde mají celkem dobré znalosti a nenechali se zaskočit žádnou otázkou. Poslední dovedností byl hod granátem na cíl. Všechny čtyři disciplíny plnili žáci na čas, proto museli od jednoho stanoviště ke druhému běžet co nejrychleji. A zde jsme měli slabinu. Neboť rychlý a zároveň vytrvalý běh nebyl naší silnou stránkou. Zde jsme ztratili dost bodů.

Avšak tým ve složení Patrície Horvátová, Kristýna Husáková, Josef Horvát a Jiří Miškovič zvládli všechny čtyři úkoly a dokonce ve velmi pěkném čase. A tak si po zásluze vybojovali nádherné první místo. Toto družstvo tak obhájilo své prvenství z loňského roku, kdy rovněž získalo zlatou medaili. Gratulujeme a doufáme, že i v příštím školním roce naše škola obsadí jedno z medailových příček. Děkujeme i ostatním žákům ze školy, kteří se Branného závodu zúčastnili a vítězství na ně teprve čeká.

Mgr. Hana Seifertová

 

22. výroční setkání přidružených škol sítě UNESCO

26. a 27. září 2016 se v aule Jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb konalo každoroční setkání přidružených škol UNESCO.

V současné době je v naší zemi padesátka přidružených škol UNESCO: 16 základních a 34 středních a vyšších odborných škol od Chebu až po Kroměříž a Ostravu. Jejich spolupráce se soustřeďuje do tří základních okruhů, jimž UNESCO i ve sféře výchovy věnuje přednostní pozornost: ochrana lidských práv a demokracie, kulturní a přírodní dědictví a ochrana životního prostředí.

Hlavním tématem 22. výročního setkání byla u příležitosti 700. výročí narození zvolena osobnost a dílo Karla IV. Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti významných hostů z Karlovarského kraje a města Cheb. Byl představen nový koordinační tým a zvoleno téma pro rok 2017: „Udržitelný cestovní ruch pro rozvoj“.

Součástí programu byla prohlídka školního planetária a blízkého geoparku. Poté jsme se vydali na výstavu archiválií z doby Karla IV. a následovala komentovaná prohlídka historického jádra města s dobovými scénkami, zakončená prohlídkou hradu města Cheb. Budeme se opět těšit za rok na setkání v neméně zajímavém místě. Foto...

 Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

Mgr. Milena Šejnohová-VP pro II.st.

 

UNESCO CUP

Téměř každý rok pořádá naše škola fotbalový turnaj UNESCO CUP. Letos turnaj připadl na 27. 9. 2016.

Kromě týmu ZŠ Předlice, tvořeného žáky osmé a deváté třídy, přijeli o medaile bojovat i chlapci ze základní školy Mojžíř, ZŠ Trmice a ZŠ Cimburkova Praha. Turnaj probíhal v příjemně bojové atmosféře. Nechyběli ani diváci a fanynky, neboť povzbudit naše chlapce přišli žáci druhého stupně i samotný pan ředitel Mgr. Martin Košnar. A vyplatilo se. Školy mezi sebou odehrály celkem 6 zápasů, z nichž nejlépe se umístilo právě družstvo předlické školy, které získalo zlaté medaile. Stříbrné medaile putovaly do Prahy a bronzovou příčku obsadila ZŠ Mojžíř. Na posledním bramborovém místě skončila ZŠ Trmice. Ale nebylo důvodu k velkému truchlení, jelikož za jejich snažení, dostali pěkné sladké odměny. Navíc první tři mužstva byla odměněna fotbalovým míčem.

K celkové příjemné atmosféře přispěla výborná organizace a také občerstvení, které pořádající škola připravila pro hráče a učitelský doprovod. Počasí se také nenechalo zahanbit a ukázalo slunečnou oblohu bez mráčků. Věříme, že UNESCO CUP se vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných škol a těšíme se na příští ročník, ve kterém chlapci opět změří své fotbalové schopnosti a dovednosti. Foto...

Mgr. Hana Seifertová

 

Předlický happening k Mezinárodnímu dni Romů

Dne 16.9.2016 se v prostorách školy konal Happening k Mezinárodnímu dni Romů. Tímto slavnostním setkáním jsme si chtěli připomenout a propagovat Mezinárodní den Romů, který připadá na 8.dubna.

Již během dopoledne se uskutečnily zábavné hry a soutěže, které si starší žáci připravili pro mladší. Všechny děti soutěžily s nadšením a jejich snažení bylo na konci odměněno sladkou výhrou. Zároveň byla uspořádána výstava výtvarných prací žáků II.stupně na téma „Romské tradice v mém životě“. Všichni pracovníci školy měli složité rozhodování, která díla vybrat, neboť všechny práce byly velice vydařené. Nakonec získali ocenění nejen žáci na předních příčkách, ale i ostatní vydařená díla.

V odpoledních hodinách probíhal zábavný program pro předlickou veřejnost. O zábavu se postaral hudební soubor pod vedením O.Darvaše, vystoupení malých bubeníků, skupiny Drumers, pod vedením Z.Andreje a prezentace úspěšného tanečního souboru Lion pod vedením Z.Žigové. Účastníci si kromě toho mohli zakoupit drobnosti ve školním bazárku a ochutnat domácí halušky. Počasí nám přálo, akce se vydařila a my se budeme opět těšit na podobnou akci, do které se zapojí nejenom děti, ale i předlické okolí. Foto...

Mgr. Ivana Michňová-ZŘ

 

Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 byl slavnostně zahájen školní rok 2016/2017. Obzvlášť významný byl tento den pro děti přicházející do školy poprvé, prvňáčky a děti z přípravné třídy.

Děti i jejich rodiče přivítaly společně se zástupkyní školy paní I.Michňovou paní učitelky L.Magasaniková v I. A, H. Šafrová v I. B a T.Jankovská v 0.ročníku.

Novým žákům přejeme mnoho nových, pěkných zážitků a všem ostatním spoustu úspěchů ve školní práci.

Foto ze slavnostního zahájení školního roku zde

2011
Leden >
Po Út St Čt So Ne
             
             
             
             
             
             
 

zřizovatelem organizace je statutární město Ústí nad Labem

 
©2009 J. M. POST - www stránky
zavřít